Szabadenergia projekt

Szabadenergia projekt

A szabadenergia jelentése

Szabadenergia alatt mi azt a sokdimenziós (kvantum) energiát értjük, amely az univerzumokat tartja fenn.

Értelemszerűen, a szabadenergiát elkülönítjük a másodlagos energiahordozóktól, mint pl. a fosszilisaktól (szén, kőolaj, földgáz stb.) és az alternatív energiáktól (nap, szél, víz stb.) is.

A Harmóniában Alapítvány szabadenergia projektje

Alaptételek

A Harmóniában Alapítvány nonprofit szervezet, ezért kizárt, hogy egyéni profit keletkezzen abból, ha valaki résztvesz a projektünkben.

Közösségi összefogással és támogatással építjük meg a szabadenergia készüléket.

Szellemi alapok

Tisztában vagyunk vele, hogy eljött annak az ideje, hogy az emberiség szabadenergiát használhasson.

A vállalt küldetésünk az, hogy megépítsük és elterjesszük a szabadenergia készüléket.

A megépítés irányítására és a megvalósításra felkért szakember, már 15 éves kutatási múlttal és rendkívül sok tapasztalattal rendelkezik ezen a területen.

A projektünk leírása

A projekt elsődleges célja:

Olyan szabadenergia készülék megépítése, amely egy család, vagy kisüzem energiaellátását biztosítja.

A megépítendő készülék elvárt jellemzői:

  1. Harmonizálja azt a teret, ahol a készülék működik.

  2. Biztosítsa egy család (háztartás), vagy kisüzem villamos- és hőenergia ellátását.

  3. A technikai megoldása elérhető technológián alapuljon.

  4. Hosszú távon megbízhatóan működjön.

  5. A bekerülési ára max. 1-2 év alatt térüljön meg.

A projekt részletezése

A projektünk több alprojektből áll, amelyek egymással szorosan összefüggnek, az egyik megoldása segíti a másikat.

1. Belső égésű motoros alprojekt

Ismert tény, hogy a jelenleg benzin és dízel üzemű, belső égésű motorok használatához szükséges fosszilis energiahordozók kitermelése és azok használata milyen környezeti károkat okoznak a Földnek és lakóinak. A célunk az, hogy a továbbiakban környezetbarát módon működhessenek ezek a motorok.

2. Energiakicsatolás nagyfrekvenciás rezgésekkel

Ez egy nagyon régi Tesla-féle rendszer, amellyel pl. Kapanadze is foglalkozik. A működés elve a mai napig még nem ismert.

Feltételezzük, hogy a berendezés olyan speciális mezőt hoz létre, ahol az energiakonverzió létrejöhet.

Tesla, az akkori elektro-mechanikus eszközeivel és rezonátoraival létre tudta hozni az effektust, valójában tőle ered.

A berendezés megépítése relatíve egyszerű, és az előzetes mérések alapján, ha megfelelő sebességgel van vezérelve, harmonizálja a környezetét.

A berendezés működése, és paramétereinek beállítása már jóval bonyolultabb. Sokkal bonyolultabb mint az első projektben, mert a víz rezonanciákat relatíve könnyebb megtalálni a rendelkezésre álló mérőműszerekkel.

Ennek a rendszernek is harmonikus frekvenciákon kell üzemelnie, hogy a környezetét harmonizálja.

Megjegyzés

A rezgések szerkezet-formáló hatása már ősidők óta ismert. Az első komolyabb elektronikai adaptációját, vagyis a rezgésekkel való gyógyítás alapjait Royal Rife, majd később Hulda Clark fektette le.

3. Energiakonverzió plazmacsőben

A harmadik alprojekt az előző kettő tapasztalataira épül.

A legnagyobb energiasűrűséget szilárd anyagban lehet elérni, viszont a szilárd anyag azonnal meg is változtatja a szerkezetét, sérül a kristályszerkezet, megolvad ha meghaladunk egy bizonyos energiaszintet.

Ezért a legmegfelelőbb munkaközeg tartós energiakonverzióra a plazma. A plazma-csőben ugyanazt a hatást kívánjuk létrehozni, mint a második projektben, az energiakonverziót. Ez itt még bonyolultabb, mert tartani kell a hőmérsékletet, a gázok nyomását, és arányát egymáshoz képest. És emellett a forma-rezonanciákat.

Cserébe a berendezés halkan, mozgó alkatrészek nélkül, és hosszú ideig üzemel. A plazma-anyag pótolható, és a nagy energiasűrűség miatt a berendezés relatíve kicsi maradhat nagy kimeneti teljesítmény mellett.

Összegzés és a továbbiak

Eredményes megoldás esetén, jelentős tapasztalattal és tudással rendelkezünk. Ez teszi lehetővé, hogy széles körben alkalmazható megoldások alapjait rakhassuk le.

A projekt lebonyolítása:

A Harmóniában Alapítvány vállalja az adományok (pénzbeli támogatások) összegyűjtését.

Az alapítvány megbízza és alkalmazza a fejlesztő szakembert, ha pedig szükséges, akkor több szakembert is.

A projekt várható eredményessége

Azt garantáljuk, hogy elkötelezetten és kitartóan dolgozunk a megoldáson...

Mi várható akkor, ha a prototípus eredményesen épül meg? – Erről a következő részben írunk.

Eredményesség esetén

A gyártás

A Harmóniában Alapítvány rendelkezik a szellemi tulajdonnal, az alapítvány koordinálásával, partnerek fogják gyártani a készülékeket.

Az elterjesztés

Kizárólag csak partnereken, tanácsadókon keresztül lesznek elérhetők azok a berendezések és készülékek, amelyek az alapítványon belül jöttek létre.

Az adományozók elsőbbsége

Természetesen, az adományozók az elsők között kaphatják meg a készüléket.

A többletbevétel

Az alapítvány nonprofit működésű, de az értékesítést többletbevételre kell terveznünk. A többletbevétel azért szükséges, hogy az alapítvány által adott támogatásként, azok is hozzájuthassanak a szabadenergia készülékhez, akik nem tudják azt megvásárolni.

Nemzetközi elterjesztés

Már most keressük azokat a lehetséges más országbeli partnereket, akik a mi működési modellünket alapul véve, a saját országukban kívánják gyártani és elterjeszteni a készülékeket.

A modellünk lényege: alapítványi forma és nonprofit gazdasági működés

Kapcsolatfelvétel
 

Az alapelvünk: Tegyünk jót egymásért és a földi világért!

A támogatásodat kérjük, hogy Te is szabadenergiát használhass!

Miért kérjük a támogatásodat?

Pontosan tudjuk, hogy a Földön kizárólag csak akkor történik jelentős változás, ha az egyes emberek

– összefognak és

– kölcsönösen előnyös megoldásokat hoznak létre.

A mi projektünk az emberek összefogásán és a kölcsönös előnyökön alapul.