Lélek utazás

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Hadd jelentsem ki ezt: a Világegyetem Teremtő Forrása, mindig is volt és mindig is lesz. Amit a Teremtő Forrásnak hívtok, amit Istennel, vagy a Szellemmel címkéztek fel – ez az, amiről most beszélünk. Azt mondhatnátok, hogy ez az elképzelés, mindezek összes darabját felöleli és igazatok is lenne. Még ezen Univerzum előtt, a Forrás már létezett. Ez felelős mindenhol minden létezőért, beleértve a korábban létező Univerzumaitokat és azokat is, amik a tietekkel egy időben léteznek most. Ez felelős azokért a dolgokért, amiket ismertek és azokért is, amikről semmit sem tudtok és soha nem is fogtok megtudni. Ez a Teremtő Forrás, amelyet Istennek hívtok. Ez az energia egy olyan kvantumlevese, amely az ismert fizikátokon túl létezik.

Ez a valóság egy teljesen önmaga által létező birodalma, ami Isten. Látványos, gyönyörű és ti ott voltatok! Ott voltatok, mert a legbelső magotok része ennek a birodalomnak, amely Isten. Azt akarom, hogy ezt tényleg megértsétek: el tudjátok képzelni a létezést ebben a valóságban? Ez szó szerint felhatalmaz benneteket arra, hogy lássátok a csodálatos Univerzumotok bármelyik részét, beleértve önmaga megteremtését is. Képzeljétek el, milyen egy szupernova előtt létezni, megnézni a felrobbanását, különleges módon látni az összes energiát és tudni, hogy mindez a természetes fizika része, a teremtési folyamat része, az energiák körforgásának a része és nincs fájdalom bennetek, ahogy ezt nézitek.

Képesek lennétek látni és hallani mindent, ami látható és hallható bármilyen létező dimenzióban! Az érzékeitek olyan nagyszerűek lennének és olyan kiválóak, hogy jókora távolságból is tudnátok a körülöttetek történő dolgokról. Képesek lennétek elkülöníteni és megnézni bármit, nem számít, hogy az merre is van. Még egy képet is ki tudnátok tartani róla, ameddig csak kívánjátok. A Teremtő Forrás ilyen. Minden, amit Istenről képzeltetek, az nagyobb annál, mint amit csak el tudtok képzelni! Ti ott voltatok és megtettétek ezt!

Ugyan pusztán csak szavakkal rendelkezünk ebben a társalgásban, de nem az emberi mivoltotokról beszélek, amik most vagytok. A részem vagytok és én a ti részetek vagyok. Ez a legnehezebb dolog, amit valaha is tanítani fogunk, de folytatni fogjuk a megtanítását, mert ez alapvető igazság. A lineáris elme nem érti meg ezt – és ez szintén szándékos. Ha megláthatnátok azt, hogy kik is vagytok valójában, akkor nem ragadnátok bele abba a létezésbe, amiről azt gondoljátok, hogy benne vagytok. Ez rejtve van előttetek.

Néhány tanítás az új energiában egyfajta kiterjedt tudatossággal rendelkezik, ahonnan többet láttok abból, hogy kik is vagytok valójában. Abban a kiterjedt tudatosságban ez nem csak egy új biológiáról, vagy új találmányok felfedezéséről szól, hanem arról, hogy a „kicsoda” felismerése mikor is érkezett el hozzátok. A Teremtő a DNS minden molekuláját áthatja olyan módon, amit nem tudtok részletezni és nem is tudjátok megszámolni. Ilyenképp kedveseim, a bolygón lévő lelkeket sem tudjátok megszámolni, mert nem egyedülállóak, vagy mert nem állnak készen arra, hogy meg legyenek számlálva.

Az energia levese – amely Isten – vált a lelketekké és ez a legnehezebb rész. Mielőtt ma végzek, ha azt gondoljátok, hogy ez zavaró, hát csak várjatok. Amit fel kell ma fednem, az nem valami olyasmi, amit könnyedén értelmeztek és nem olyasmi, aminek a teljes megértésére készen állnátok. De ezt még a zavartságotok ellenére is el akarom mondani nektek. Azt akarom, hogy lássátok meg a nagyszerűségét mindannak, amiről itt szó van.

A legnagyszerűbb dolog az, hogy a Teremtő Forrás egy része vagytok. Amikor a humanizmus korlátja felemelkedik rólad kedves emberi lény, akkor a benned lévő Isten elkezd megmutatkozni. Nem Isten egy részei vagytok, ti vagytok az Isten! Ez azért van, mert Isten levese nem oszthatja fel önmagát rekeszekre és nem csusszanhat bele az emberi testekbe nevekkel és személyiségekkel. Ez az, amit el akarok mondani nektek.

A lelkek nem egyedülállóak

Ez ellentmondásos az értelmetek számára! A „magatoknak” igényelt lelkek nem egyedülállóak, hanem inkább részei az egésznek. Könnyű ezt elmondani, de nehéz felfogni. Amikor egy másik emberi lényre tekintetek és azt mondjátok, hogy: „Namaste”, akkor tisztelegtek a bennetek lévő Isten előtt és üdvözlitek a bennük lévő Istent. Gondoltátok valaha azt, hogy ők ugyanazt a lelket képviselik? Ők ugyanaz az Isten? Akkor ugyanannak a léleknek is kell lenniük! De nem így gondolkoztok. Nektek saját lelketek van és nekik is megvan a sajátjuk. Ez az, amit gondoltok és ez a legjobb, amit tehettek, mert ha egyesítenétek őket, akkor a lineáris elméteknek logikai problémái lennének.

A lineáris elme a lelketeket kizárólag a tieteknek látja és ez önmaga fog benneteket távol tartani ezen üzenet megértésétől. Amit el fogok mondani nektek az az, hogy amikor átkeltek a saját megértésetek hídján, akkor azt fogjátok látni, hogy az kitágítja a látványt, szélesebbre tárja a perspektívát. Ez semmilyen módon nem von le semmit sem a lelketek nagyszerűségéből.

Nincsen olyan dolog, hogy egyedülálló lélek, mert az mindig kapcsolatban áll az egésszel. Isten levese mindig egy levesben van benne. Hívhatjátok egy közösségnek, ha úgy kívánjátok, mert nem különíti el önmagát az egésztől. Ennek a részei és a darabkái – ha ezeket így szeretnétek hívni – az emberi tudatosságban laknak. Ezeket a részeket a sajátotoknak tekintitek, de ezek nagyobbak annál. A társam idei tanítása, az emberi lény 9 tulajdonságáról fog szólni. Három ezen tulajdonságok közül a lélekcsoporttól származik és a magról is beszél majd. A mag az, amit akkor éreztek, amikor mély meditatív állapotban vagytok. Megérintitek a magot és azt gondoljátok, hogy az vagytok. Nos, nem! Az mindenki! Ezért érződik olyan nagyszerűnek. Nem akarom, hogy azt gondoljátok, ez valamiféle idegen entitás bennetek. Ez ti magatok vagytok, csak a nagyobb Ti. Istenek vagytok.

A lélek nem korlátozódik az emberekre és nem „tanul”

Meg fogok törni néhány olyan paradigmát, amelyet megtanultatok. Az emberi lélek – ahogyan hívjátok – nem az emberekhez tartozik. Ez az Univerzum minden részében a teremtés része. Ezért más spirituális biológiai entitások szintén rendelkeznek olyan lélekkel, mint a tiétek. A galaxisotokban nem minden intelligens élet rendelkezik lelkekkel, csak azok, amik egy spirituális forrásból lettek „elvetve”. Ezt máskorra fogjuk hagyni. Csak értsétek meg azt, hogy az „emberi lélek” definíciója helytelen.

Nincs olyan dolog, hogy lélek „tanulási képességgel”. A lelkek nem tanulnak, azt az emberek teszik. Még ha azt is mondtátok, hogy a lelkek jönnek és mennek azért, hogy megtanuljanak valamit. Azt mondtátok, hogy néhányan bölcsebbek, mint mások. A társam az öreg lélek szavakat használja, ami zavaró lehet. Ti mindannyian öreg lelkek vagytok és ez a kifejezés pusztán annyit jelent, hogy páran közületek hosszabb ideig voltak emberek, mint mások. Az öreg lélek jelenlegi időszaka még csak nem is számít, mert egy lélek számára nincsen idő. A lelkek mindig is Isten részei voltak és azok is lesznek. Tehát valójában, az „öreg lélek” nem a megfelelő címke – de az emberek folytatni fogják ennek a használatát, mert ez valami eltérőt jelent a 3D-s valóságotokban. Ez egy olyan ember leírása, aki már sok-sok életet megélt.

Figyeljetek, nincs olyan dolog, hogy „lelkek, akik tanulási képességgel rendelkeznek azért, hogy jobb lelkek legyenek”. Nem fognak végül máshová menni, ahol lediplomázott lelkek lehetnének. Ez mindazon emberi lény elméjének az elfogultságában létezik, aki az emberi valósághoz kötődött. Az emberek tanulnak, az emberek diplomáznak, egy ember mozdul el egyik szintről a másikra. A lelkek nem, kedveseim. Egyszerűen ráhelyeztétek a valóságotokat egy másik rendszerre, nem értve azt, hogy az nem olyan, mint ti. Nos, szokjatok hozzá ehhez, és a lélekkel kapcsolatos más dolgokhoz is. Egy léleknek nincsen emberi valósága. A lélek Isten valóságával rendelkezik.

Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy a lelketek nagyszerűségében azonos, az ezen a bolygón lévő összes lélekkel? Készüljetek fel: ki a legrosszabb emberi lény, akire csak gondolni tudtok? A történelemben, egy még jelenleg is élő, vagy halott. Ki a legrosszabb, mit gondoltok? Neki ugyanolyan lelke volt, mint nektek – Isten egy tökéletes darabja, ami megengedte vagy sem a felfedezését. Ez jó sokat elmond számotokra a szabad választásról. Elmondja nektek azt, hogy Isten ezen különleges fenséges darabja elérhető teljes erejében, bármely ember számára, aki csak meg kívánja tekinteni.

Egyszer korábban már adtunk át nektek egy közvetítést arról, ami megmagyarázta, hogy mik voltak a Szellem szabályai. A legfőbb az volt, hogy a szabad akaratba nem tudunk beavatkozni. Nézhetjük, hogy hibáztok, nézhetjük, hogy hátat fordítotok a bennetek lévő nagyszerűségnek, de nem tudunk beavatkozni és még csak nem is jelezhetünk nektek. Nézhetünk benneteket, ahogy kifejlesztitek és gondozzátok a gonoszságot. Megnézhetünk benneteket gyilkolni és szörnyűséges dolgokat elkövetni – néha még Isten nevében is – és nem tehetünk semmit. Nektek kell lennie annak, aki meghozza a döntést. Azok, akik hosszabb ideje emberek ezen a bolygón, sokkalta jobb döntéseket hoznak. Valamilyen szinten tudatában vannak a belső Istennek. Ez csak egy tulajdonság, amit le akartam tisztázni. A lelkeknél nincsenek tanulási „szintek”.

Nincsenek lélekszintek, vagy előmenetel

Ez hasonló az utolsóhoz: nincs előremenetel a lelkek számára, az egyik szintről a következőre. Van egy elképzelés, miszerint az emberi lényeknek olyan lelkük van, ami állatként kezdi és aztán egy emberként diplomázik le. Ezen elgondolkodásban, a lélek valahogy bizonyos leszületéseken megy keresztül, ahol egy csekélyebb emberi lény, vagy talán egy állat, azért, hogy egy bölcs öreg lélekként diplomázzon le. Ennek egyszerűen nem ez a módja.

Ismételten kedvesem: az emberi valóság, logika és az alapvető emberi természetetek teremti meg az előremeneteli szinteket önmagatok számára. Aztán ezt rávetítitek Istenre, sőt még tanítjátok is őket. Tudtátok azt, hogy ez csökkenti a Teremtő Forrást? „Kryon, úgy érted, hogy az állatoknak nincs lelkük?”. Nem ezt mondtam. Az állatoknak másfajta van abból, amit egy léleknek hívtok és igen, bizonyosak újraszületnek. Elmondtuk ezt nektek korábban, de figyeljetek: a rendszer sohasem halad át az állatok sorompóján az emberek felé – soha.

A Teremtő energiája, amelyet hordoztok becses és megszentelt. Ez csak az ebben a galaxisban lévő entitásokhoz tartozik, akiket spiritualitásra vetettek el és akiknek meg lett adva a szabad akarat, hogy egy felemelkedett állapotba terjeszkedhessenek ki. Ez az, ami bennetek van emberi lények, nem pedig egy delfinben, egy kutyában, vagy egy lóban. Ez a spirituális emberi DNS-etekhez tartozik és ez egy nagy terv része. Ez nem egy állatként kezdődik el. Vannak olyanok, akik tulajdonképpen hisznek az alacsonyabb állatban, az alacsonyabb lélekben. Van egy olyan elgondolás, hogy egy hörcsögként kezditek és egy napon delfinné váltok, majd végül egy emberré. Apropó, a Földön bizonyos helyeken ezt még mindig így gondolják. El akarom mondani nektek azt, hogy ennek egyáltalán nem ez a módja. Ez egyszerűen csupán egy mitológiai állapotban hordozott humanizmus – és nem tiszteli azt, akik vagytok, vagy azt, ami bennetek van.

Tehát, nincs tanulás, nincsenek előremeneteli szintek és nincs hierarchia sem. „Várj egy percek Kryon, mi a helyzet az arkangyalokkal és a kisebb angyalokkal?”. Már átadtuk ezt a beszélgetést korábban. A Szellem összes kategorizálása, a saját emberi elrendezésetekből ered. Ez az, ahol fontosság szerint elhelyezitek és elnevezitek őket. Ez egy emberi tulajdonság kedveseim, és nem Isten. Istennél nincs irányítórendszer vagy folyamatábra. Istennél nincs hierarchia azzal kapcsolatban, hogy ki kinek a gondjaira van bízva. Ehelyett ez egy minden olyan által ismert rendszer, aki a fátyol felém eső oldalán van. Csodálatos, megszentelt és tökéletes. Egyfajta „egység” van ideát.

Vannak olyan tudósok, akik kitekintenek az Univerzumba és elkezdik felismerni azt, hogy ez nem történhetett meg véletlenül. Az emberek azt tanulták, hogy a dolgok véletlenszerűen történnek meg és, hogy ez vezet el a fejlődéshez. Néhány tudós most küszködik azzal, amit lát, mert az kívül áll az élőlények kifejlődési valóságának az esélyén. A furcsaságok arra döbbentenek rá, hogy ez egy jóindulatú megtervezett rendszer volt.

Az az igazság, hogy: a galaxisotok ilyen módon lett megtervezve. Az élet számára lett megteremtve és olyan módon lett beállítva, amely megengedi azt, ami ebben a pillanatban történik. Megengedi a számotokra, hogy leüljetek erre a Földre és halljátok ezeket a szavakat. Ez mind rólatok szól és a szabad döntésről, hogy megtaláljátok az Isteni részt, a lelket magatokban. Ez valóban így is van. Minden az emberi lény körül forog ezen a bolygón és sok állat tudja is ezt bizonyos szinten. Azonban, hogy ennek a felismerését megkapjátok, a folyamatnak lassúnak kellett lennie. Tehát, most a feladat – a titeket támogató spirituális rendszer jobb megértése.

Nem álltok szemben a világgal

Nem adjátok tovább a rendszert, ha kimentek és olyan dolgokra tekintetek rá, amikről nem is gondolnátok, hogy irányítani tudjátok őket. A dolgok megtörténnek veletek. Néha az időjárás az ellenségetek, néha pedig egyik helyről a másikra pattogtok körbe. Sokan érzik azt, hogy minden körülöttetek lévő ellenetek van. Ez az, ahogyan éreztek? Tudtátok azt, hogy mindezek a dolgok felkérések a számotokra, hogy változzatok meg? Talán ismertek olyan embereket, akiknek nagyon szerencsétlen életük volt? Minden rosszul történt meg velük, minden egyes kritikus helyzetben! Kedves emberi lény, ennek a különleges embernek, valójában egy nagyszerű lehetősége volt arra nézve, hogy magához legyen térítve és megragadja Isten kezét. Talán újra és újra! De helyette, felvették az áldozat szerepét és végül követelték is azt! Ez az, amilyenek és így folytatódni is fognak a történések. A szabad döntéssel, sokan hátat fordítottak annak az elképzelésnek, hogy talán jobban képesek lennének irányítani a saját életüket. Ez a fajta elhatározás, gyakran teremti meg az események mindinkább véletlenszerű megtörténtét és, hogy nincs kontroll az élet felett. Ez az az ösvény, amit hajlandóak elfogadni. Néhányuk dagonyázni fog az élet fájdalmában, páran pedig megfogják Isten kezét és tovább mozdulnak.

Ezek azok a döntési pontok, amelyeket újra és újra átadunk az emberiségnek. Kedveseim, a tanulás útja nem mindig a fájdalmon keresztül vezet át! Értitek? Néha az örömön és az ünneplésen keresztül kapjuk meg a figyelmeteket. Ez attól függ, hogy kik is vagytok, miben hisztek és, hogy mi ragadja meg a figyelmeteket. Tudtátok azt, hogy a „véletlen” dolgok, csak a valóságotok lenyomatának a kezdete? Tudtátok azt, hogy az „átlagos” csak egy olyan kezdeti állapota a valóságnak, ami csupán akkor létezik, ha nincs más energia belekeveredve, ami megváltoztatná azt? Azt akarom, hogy erre az egyre gondoljatok és talán többet is fogunk tanítani erről később.

A lelketek mindörökké létező, megváltoztathatatlan, tökéletes és gyönyörű. Minek is hívjátok? Felsőbb-Én? Ez egy jó elnevezés. Ez az az Én, ami magasabb szinten rezeg, mint ti – Isten egy része. De még mindig azt akarjátok, hogy ez az Én a neveteket viselje, ugye? Tudtátok azt, hogy a léleknek nincsen személyisége? Egyáltalán nincsenek humanista tulajdonságok a lélekben. Óh, bárcsak át tudnám adni nektek a nagy képet! Szeretném, hogy láthassátok! Létezik az Univerzumnak egy olyan tökéletessége, amit a bolygón lévő minden más emberi lénnyel megosztotok. Ez belül van, készen állva a kifejlesztésre. Tudjátok, hogy mi a továbbfejlesztett emberi tudatosság valójában? Ez építi fel a lélekhez kapcsolódó hidat. Ez akkor történik meg, amikor elkezditek megérteni azt valójában, hogy mindannyian ugyanazok vagytok.

A bolygón lévő vallás túl fogja élni az új energiát?

A múltban beszéltünk a bolygón lévő spirituális rendszerek (vallás) fejlődéséről. Megvitattuk, hogy mi várható és elmondtuk nektek azt is, hogy nézzétek meg, hogyan fognak váltani a szervezett vallások. Tény, hogy ez már történik – egy nagyon lassú megértése annak, hogy a rendszereitek egyszerűen ugyanazon fa ágainak a fogalmát tükrözik vissza. Nem állnak egymással szemben, hanem egyszerűen különbözőek. Újra meghatározzuk, mert ez mutatja meg, hogy miképp játszik szerepet a közösségi lélek, hogyan vesz részt a tudatosságban.

Felmerül a kérdés: „Túl fogja élni a vallás?” és a válasz igen. Elmondtuk nektek korábban azt, hogy nem számít, hogy hogyan is találják meg az emberek Istent. Ez igazán nem számít! Az emberi tudatosság sok szintje, számos módon lesz képviselve, hogy imádják és növeljék azt. A kultúráknak nincs szüksége arra, hogy egy csoporttá olvadjanak össze ahhoz, hogy megvilágosodottá váljanak. Az a fontos, hogy az összes különféle folyamat megmaradjon, így azok az emberi lények, akik éppen most kezdték el, keresztül tudnak menni bármilyen spirituális folyamaton, amin csak szeretnének és lesz elég idejük arra, hogy megbecsüljék a saját tanulási idejüket. Isten keresése, minden egyes ember számára egyedi.

Szóval, mi a helyzet a szervezett vallással? Hogyan fog megváltozni? Elkezdi meglátni a kapcsolódást – és ez az, amit tanítunk. Amikor a bolygó vallásai egyesülnek a párbeszédben és végül felismerik, hogy egyediek, de sokkal inkább ugyanazok a könyörületes céljaik, akkor el fognak lazulni. Amikor meglátják, hogy jó imádni azt az utat, amire vágytak, ugyanakkor mégis elismerik mások jogát, az általuk kívánt úthoz, akkor ki fog terjeszkedni a bölcsesség. A bolygó spirituális tudatosságának egy terjeszkedését fogtok látni, megnövekedett tudással, megértéssel és könyörülettel. De ameddig olyan csoportokra vannak elkülönülve, ahol egyesek azt állítják, hogy „igazuk van” és nem beszélnek egymással, addig nem lehet növekedés. De ti tudjátok ezt, nem igaz?

A vallás nem fog csökkenni, vagy eltűnni. Valójában, nagyobb lesz! Keressetek jobb egyetértést a hitrendszerek között. Ha elkülönülést és radikalizmust láttok, akkor ez arra fog figyelmeztetni benneteket, hogy ez eddig végig ott volt. Az igencsak új energiában, ez alacsonyabb tudatosságú lényként fogja elkezdeni megmutatni önmagát és nem Istenként. A változás mindenhol ott van.

Nem érdekes az a bolygótokon, hogy egy monoteisztikus Isten van teljesen felismerve? Egy Isten van, ez a Földön lévő legtöbb ember által megnyilvánított téma. A Föld legnagyobb része szintén hisz a túlvilágban (valamiben a halál után). Még fel is osztjátok magatokat ezernyi „elvi darabra”, elhatározva, hogy ki szerzi meg az egyetlen Isten helyes módon történő imádatát. Azok, akik nem teszik meg valahogy, hátra lesznek hagyva. Ez az a hozzáállás, ami meg fog változni. Ez a kapcsolódásról és a mások folyamata iránti könyörületről szól.

Belépők – lélek megosztás

Na mármost az, amit éppen át akarok adni nektek, a végletekig kihívást fog jelenteni a kapcsolódással kapcsolatos érzékelésetek számára. Felhozzuk a lélek megosztás témáját. Nem fogjuk ezt szeretni kedveseim, mert ez megtöri a hagyományos gondolkodásotok paradigmáját.

Egyszerűen fogjuk elkezdeni, aztán pedig bonyolítani fogjuk. Lélek megosztás: hallottatok már a „belépésről”? Sokan igen. Hadd beszéljünk arról, hogy mi is ez, minek is gondoljátok, minek is tanultátok és aztán a logikai problémákról, majd arról a rendkívüliségről, ami emiatt létezik. Itt van, amit gyakran elmondtok: egy emberi lény átlép a halálba és aztán visszajön. De azért, hogy gyorsan jöjjön vissza és átugorjon egy gyakran 7-15 évig tartó felnövési időszakot, „belépővé” válik. A gyorsabb spirituális dolgok befejezése érdekében, megállapodás által, meg fogják osztani a lelküket és „fel fognak tűnni” más létező emberek életében, kb. 8-13 éves koruk körül. Ez egy belépő, ahogyan azt látjátok. Tehát most, feltételezhetőleg, két lelketek van egyetlen testben. Tudtok még követni?
A belépőnek van egy olyan tulajdonsága, amiről meg kell, hogy kérdezzetek. „Mi történt az első lélekkel? Egy behódoló pozíciót vett fel? Ha az első ember neve Sally és bejön a második lélek, aki valaha Henry volt, akkor hogyan is működik ez?”. Ez bonyolult. „Mit fog gondolni arról Henry, hogy egy másik neműként létezik Sallyben? Létezhetnek együtt? Az egyik a kispadra ül? Az egyik előtérbe lép? Az egyik egyszerűen feladja és visszamegy? Mi ennek a folyamata?”.

Azok az emberi lények, akik ezoterikus kételkedőkként tördelik kezeiket és beszélgetéseik során van, hogy úgy érvelnek, hogy: „Hogyan lehetséges ez, és mi ennek az eredménye?”. Nos, mi csak ülünk ott, rátekintünk és azt mondjuk nektek, hogy miről is beszéltek, miről is van szó?

3D-s érvelésetek van és logikátok minden mesterkedése elárulja a téma iránti egyedülálló elfogultságotokat. Henry és Sally mindezzel jól megvannak! Látjátok, amit nem tudtok – és amire még nem tudtok rájönni – az az, hogy nem két lélek van abban a testben! Csak egy van és azt Istennek hívják. Henry és Sally szétválasztása csak az, amit ebből csináltatok. Az egyik lélek egyesült a másikkal. A lélek megosztás olyan, mint Isten az Istennel. Ez olyan, mint ti önmagatokkal. Csak nagyobbá váltok. Az egyik leves egyesült a másikkal és most már nagyobb lett a leves.

Olyan érvek lesznek, mint: „Nos, milyen Akasha tulajdonságok tartoznak Sallyhez és milyenek Henryhez?”. Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy egyesítették őket? Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy a dolgok csak nagyobbá váltak a belépéssel? Az rendben lenne? Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy a belépés egész célja, az Akasha egyesítése? Ez így is van, tehát a sok életöltő tapasztalata, egyként egyesülhet egy másik emberi lényben. Most ez zavaró, mert csak egynek akartátok őket. Tudjátok, ez nagyobb dolog, mint aminek gondoljátok.

Nincsenek kitalálni való kirakósok Isten fenségével kapcsolatosan. A belépések nagyon gyakoriak, különösen egy öreg lélek távozik és tér vissza gyorsan egy olyanba, aki már felnőtt biológiailag. Ez egy jóindulatú és egy gyors-követésű rendszer, amely megengedi a dolgok számára, hogy jobban történjenek meg, mint azt máskülönben tennék és így kevesebb időt vesz igénybe. Na mármost, ez egyszerű volt. De ezek a magyarázatok még annál is jobban össze fognak zavarni benneteket, mint amennyire már így is összezavarodtatok.

Lélektársak – lélek megosztás

A következő téma a lélektársak. Ez nem mindig az, aminek gondoljátok. Itt van egy példa: az egyik személy találkozik egy másikkal és kapcsolatba kerülnek. Nem számít, hogy ez a külső miatti románc-e, habár az is ott van, hogy igazán összezavarja a dolgokat. Lehet, hogy ez egy előző életből származik, mint egy nővér, fivér, anya, vagy apa, de tudnak egymásról. Egy emberként gondolkodnak, csak egymás szemeibe néznek és úgy beszélgetnek. Meg is vannak hökkenve tőle. Életöltőket kellett, hogy együtt eltöltsenek annak érdekében, hogy ilyen gondolkodás és szenvedélybeli hasonlóságokkal rendelkezzenek. Egy vonzás van jelen, hogy ezzel a személlyel legyünk, hogy csak vele maradjunk, mert valami olyat képviselnek, ami annyira különleges. Ezt hívjátok lélektársaknak.

Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy éppen most találkoztatok önmagatok egy darabjával? Mondtam nektek kedveseim, hogy kísérteties lesz. Mi van, ha a lélek megosztás egyszerűen egy tulajdonság, ahol találkoztok önmagatok egy darabjával, egy másik emberi lényben? Ez az, ahol sokan leteszik ezt az információt, kisétálnak a szobából és azt mondják, hogy: „Ez nem rám vonatkozik. Ez nem vonatkozhat rám.”. Kedves ember, azt akarom, hogy most használd az eszed és a spirituális logikádat. Ha Isten nem egyedülálló és az egész egy darabja vagy, valamint ha mindenki benned van és te mindenkiben, akkor miért olyan kísérteties ez? Amikor meglátjátok egy darabkátokat egy másik emberi lényben, akkor miért kellene ennek ennyire szokatlannak lennie? Ez egyszerűen annak a módnak a része, ahogyan a lélek megosztás működik. Ahelyett, hogy Istent látjátok meg abban a személyben, lássátok meg önmagatokat bennük! Ez az, ahogyan ez érződik is, nem igaz? Talán a múlt folyamán, ti is egyesültetek egy belépőként, megosztva egy emberi testet? Most ismét két testben vagytok. Hát ez az, ami egy lélektárs. Ne csodálkozzatok, ha vonzódtok hozzájuk és ők is vonzódnak hozzátok!

A lélek megosztást nem lehet kielégítően megmagyarázni, bármilyen egyszámjegyű dimenziójú emberi lény számára. Minden, amit most teszek, az egyszerűen óriási mértékben bonyolítani fogja ezt.

Újraszületés – lélek megosztás

Hadd mondjam el nektek a legbonyolultabbat és aztán adni akarok egy példát a számotokra. Elmondtam nektek azt, hogy van egy olyan újraszületési rendszer, ami megbecsüli a családot és, hogy a legcsekélyebb mértékben ugyan, de a rendszer egy nemzedéknyi újraszületést hagy ki egy családon belül. Az idő legnagyobb részében ez két nemzedék, de gyakran minden második generációt. Ez megengedi az új lelkek számára, hogy bejöjjenek tanulni és az öreg lelkeknek pedig azt, hogy a gyerekeikkel és azok gyerekeivel legyenek. Ez felkeveri őket és mindkettőjük számára jó. Például öreg lelkek, a gyermekeitek lehet, hogy nem öreg lelkek, de az unokáitok azok (vagy azok lesznek). Minden második, vagy két generáció kihagyása a leggyakoribb. Nagyon gyakori, hogy ezen gyermekek szemeiben, a szüleiteket látjátok meg.

Néhányan közületek tudják, hogy miről is beszélek, mert általánosságban azt mondjátok, hogy ti ismeritek a legjobban a gyerekeiteket. De amikor az unokáitok bejönnek, akkor valami olyat láttok bennük, amit szokatlanként ismertek fel. Ezt most nagyon le akarom tisztázni, mindazonáltal nem tudom könnyedén megtenni. Mindezen társalgás az újraszületésről és a nemzedékek kihagyásáról, nagyon is érthető a számotokra és ez rendben is van, ameddig a nagyszülők eltávoznak. De ha még élnek, akkor vagy egy probléma. Hogyan lehetnek az élő szüleitek az unokáitok, ha még életben vannak? Mit gondoltok erről? Belenéztek a kölykök szemeibe és tudjátok, hogy kik is ők. De nem lehetnek azok, vagy mégis?

A válasz az, hogy lehetnek – és ez a lélek megosztás. Ez nem bonyolult, ha a szüleitek távoztak, de nagyon is az, ha még jelen vannak. Értitek, hogy ez egy emberi, lineáris kirakós? Ez nem Isten kirakósa. Hallottátok azt, hogy a kvantumfizikában a fény egy időben lehet jelen két helyen? Üdvözöllek benneteket egy új valóságban! Nem olyan bonyolult ez, ha kiragadjátok a 3D-s dobozból.

Több is van még. Holnap beszélni fogok az örökségről és arról, ami az Akasha és a kémiai közötti különbség. Valójában mindezt jól fel fogjuk keverni. Szóval, akkor most be kell, hogy tegyek egy pálcikát abba, amit elmondtatok és fel kell keverjem azt, hogy kik is vagytok? Lehetséges, hogy minél jobban megismeritek egymást, annál jobban meglátjátok ugyanazt az Istent mindannyiukban? A kapcsolódás az, ami megoldja az emberi változatosságotok problémáját, amivel évszázadokig nem boldogultatok.

Eljön egy nap kedveseim, hogy ha ugyanazt a haladást követitek, mint ahogyan azt más bolygókon tették előttetek, akkor el fog jönni annak az ideje, amikor először is elismeritek ugyanazt az Istent minden emberben, aztán pedig másodikként a bennetek lévő személyiségbeli különbségeket is. Ez a béke titka a Földön.

Tekintsetek rá más emberekre és ismerjétek fel azt, hogy nekik ugyanazok a vágyaik, mint nektek, ez pedig egyfajta könyörület. Ez végül nagylelkűséget teremt meg, nem pedig terrorizálást és hódítást. Elkezditek meglátni azt, hogy mi a közös bennetek, nem pedig a különbségeket nézitek. Sokan fognak felfigyelni rátok, az eleganciátokra és az érettségetekre, hogy hogyan is éltek napról-napra. Ez az egyetlen szükséges eszköz, amit más emberi lényeknek meg kell, hogy tanítsatok Istenről. Engedjétek, hadd lássák meg ők maguk Isten tulajdonságait bennetek.

Evelin története, az örökkévaló fa

Hadd adjunk át nektek egy kis történetet és aztán be fogjuk fejezni. Evelinről akarok beszélni, az örökkévaló fáról. Tudjátok, néha a példázatoknak nem sok értelmük van. Mivel allegóriák, meg kell, hogy bocsássatok néhány 3D-s logikát, csak hallgassátok figyelmesen végig. Evelin valójában nem igazából létezik a természetben, de ez egy olyan történet, ami elég jól megközelíti azt, hogy mit is tesz a természet és ami olyan, amit meg is fogtok érteni.

Evelinnek volt egy kivonata önmagáról, mint egy fa. Gaia eszenciája volt az és tudta azt, hogy ő volt Evelin, a fa. A nagy terv öntudatával rendelkezett, ami ő maga volt. A célja, az egyedüli célja az volt, hogy úgy növekedjen, ahogyan csak tud, olyan magasra, amilyenre csak tud, azért, hogy a bolygó emberiségét támogassa, hogy megossza számukra az oxigént.

Evelin gyökereket növesztett, ahogy a fák teszik. Érezte, ahogyan a gyökerei mélyre hatolnak lefelé. Aztán azt, hogy azok elnyelik az olyan tápanyagokat, amikre szüksége volt a növekedéshez, a Föld talajának az erőforrásait. Még magasabbra nőtt. Magasabbra nőve, a gyökerei egyre jobban és jobban kiterjeszkedtek azért, hogy lehorgonyozzák a méretét és azt a fenséget, amit az erdejében képviselt.

Na mármost, Evelin nem volt igazán jobban tudatában a gyökereknek, mint, ahogy ti vagytok tudatában minden egyes emberi hajatoknak. Olyan sok volt belőlük! De egy különleges, egy nagy távolságra lévő, megtalálta az útját a felszínre és elkezdett felfelé növekedni. Kihajtott és növekedett, majd ez a hajtás aztán másik fává vált. Ez a kis hajtás, szintén tudatában volt Gaiának és elkezdett növekedni, pont, ahogyan Evelin is tette. Ennek szintén volt egy neve – Márta.

Evelin most már tudatában van a szomszéd fájának, mióta ilyen nagy lett. Evelin figyeli Márta felnövését, de Márta Evelin gyökere. Tény, hogy még össze vannak kapcsolódva! Egy idő után, Márta növesztett pár gyökeret és ugyanaz a dolog történt meg vele is. Egy időben, Evelinnek más hajtásai mentek a felszín felé, a másik irányban. Ők mindannyian Evelin gyökerei voltak, még Evelinhez kapcsolódva, de más faként kihajtva, más nevekkel. Látjátok, hogy merre tartok ezzel?

Végül egy erdővé vált és az összes gyökér kapcsolatban volt, mindegyik kapcsolatban állt mindegyikkel. A bolygó tápanyagainak az életereje, mindannyiukon keresztülárad. Nincs vége, vagy kezdete egy gyökérnek sem, mióta mindannyian kapcsolatban vannak egymással és mindnek egyéni neve és „fa tudatossága” van.

Most kérdezzük meg Evelin véleményét: „Evelin, ki vagy te? Ahogyan körülnézel az erdőben, Evelin vagy, vagy Márta, George és Sally is? Ki vagy te?”. Evelinnek ki kellene húznia magát és azt mondani, hogy: „Én mindannyiuk vagyok és ők mindannyian én, mivel a gyökereink, ugyanabból a forrásból eredően egyesültek.”.

Azt akarom, hogy tekintsetek rá erre a történetre és értsétek meg azt, hogy ez egy hasonlata annak, hogy kik is vagytok. A természetben látjátok ezeket a fajta dolgokat és azt mondjátok, hogy páratlan. Nem úgy látjátok, ahogyan önmagatokat, egyedi személyiségként és egyéni emberekként élve az életet. De Evelin története jobban igaz az emberekre, mint gondoljátok. A kapcsolódás, a felismerés és mindennek az egysége, az emberiség megváltása lesz. De ezt szó szerint annak a megértésével kell elkezdeni, hogy a bennetek lévő lélek, nagyobb bárminél, mint amit valaha is gondoltatok.

Most, egy pillanattal ezelőtt mondtam el nektek azt, hogy a léleknek nincsen személyisége, legalább is nem úgy, ahogyan gondoljátok. Viszont vannak tulajdonságai, van befejezettsége, szeretete és jóindulata. Ez az, amit akkor éreztek, amikor kapcsolatban vagytok a maggal. A lélek keze, ami Isten, mindig nyitva áll a számotokra, mindig. Attól a pillanattól fogva, hogy megszülettetek, az a felkérés, hogy fedezzétek fel kik is vagytok, ragadjátok meg azt a kezet és változtassátok meg a valóságotokat. Mozduljatok el egy olyan helyzet felé, ahol megtudjátok változtatni a bolygót, a tudatosság egy megszentelt valósága által. Tudjátok, hogy igazam van, mert különben nem olvasnátok ezt az üzenetet.

Végezetül egy tanács: ezek az elhatározások, a szabad választásotokból, a szándékotokból és a teljes megértésetekből kell, hogy származzanak. Az „Ez az, amit tenni akarok” az, amit saját magatok által kimondva kell hallanotok. Ne tegyetek meg semmit, csak mert kellene, vagy mert eljöttetek egy találkozóra és hallottatok egy közvetítést, amely arra kényszerített titeket, hogy megtegyetek valamit. Ezt ne tegyétek. Azt akarom, hogy üljetek le magatokba, egyedül a székben és kérdezzétek meg a testeteket, hogy: „Több is van?”. Legyetek őszinték és figyeljetek a válaszra. Hátborzongató lesz a felelet és az első dolog, amit vissza fog válaszolni nektek az az, hogy: „Mi tartott ilyen sokáig, hogy megkérdezd?”. Azt fogja mondani, hogy: „Igen!” és ez a felfedezés kezdete.

Ez az igazán kimondatlan meghívás kedveseim, minden egyes emberi lény számára a bolygón. Ha lazítotok és beszéltek a testetek veleszületettjéhez, hagyjátok, hogy segítsen elvezetni benneteket az igazsághoz, akkor meg is fogjátok azt kapni. Ne rám, vagy egy emberi lényre figyeljetek, hogy ezt megtegyétek. Azt akarom, hogy magatokra kezdjetek el figyelni. Valóságos ez a közvetítés vagy sem? Használjátok a megfontoltságotokat, a belátásotokat és a bennetek lévő Istenen keresztül érzékeljétek ennek az üzenetnek az energiáját.

Ma este elmúlt az idő a számomra, hogy átadjam a szeretet egy üzenetét, ami abból a forrásból származik, ami mindannyiótokban benne van. Fel kellene ismernetek egy kis hangot, nem az emberi hangot, hanem a másikat, ami folyamatosan beszél hozzátok a harmadik nyelven. Azt suttogva, hogy: „Figyelj, figyelj, figyelj, ez az, amiért jöttél.”. Valóban ez az! Kedves öreg lélek, te vagy a bolygó reménysége. Bárki is figyel erre és ismeri fel az igazságát, az meg fogja érteni azt, hogy ez a ti időtök. Éljetek hát vele.

* * *

Namármost, csak hogy tisztázzuk, a lélek utazás nem egy utazás valahová. Itt a téma rólatok szól, akiknek az útja az ezzel való találkozás. Ez a felismerésetek arról, hogy mi is ez. Alapvetően ez a ti utazásotok, hogy önmagatokkal találkozzatok. Okkal neveztük el ezt így. Ez nem lineáris dolog. Fordított sorrendben kell tekintenetek erre azért, hogy megértsétek a mélységét.

Mielőtt elkezdjük, azt szeretném mondani, tudom, hogy hol vagyok (Új-Zélandon). Ez egy értékes hely. Elmondtam nektek azt, hogy itt egy darabka Lemúria van. Elmondtam nektek azt, hogy a Plejádiak itt vannak. Ők teljes mértékben egy jóindulatú faj szépségét képviselik, egy olyat, ami felemelkedett állapotban van, és akik a biológiai és a spirituális magjaitokat előkészítették. Csak néhány hely létezik a Földön, ahol ezt elmondhatom. Valójában csak 24 olyan hely van, amik arra vannak kijelölve, hogy a Plejádi időkapszulák tulajdonságaival rendelkezzenek. Végül is párban fognak állni és meg fogjátok érteni húzó-taszító energiát közöttük. Az egyik azt nyomja, amivel nem rendelkeztek és felétek tart, a másik pedig eltávolítja azt a régi energiát, amire már nincsen szükségetek. Ez az, ahogyan működnek. Hívhatjátok egy lassú energia újrafeltöltőnek ha úgy kívánjátok, de ez a galaxis közepében lévő húzó-taszító energia tulajdonsága is, amit tévesen fekete lyuknak hívtok. Ott nincs szingularitás kedveseim, az a 3D-s fizikai síkon nem tud úgy létezni, ahogyan azt értelmeztétek.

Van egy csomópont Új-Zélandon és ez egy fontos pont, mert ez Lemúria egy darabkája. Ez egy előző és létező otthona azoknak, akik segítettek nektek megteremteni a bennetek lévő isteniséget. A csomópont a Cook/Aoraki hegy. Egy pillanatra azzal fogok elidőzni, hogy köszönetet mondjak azoknak, akik nemrég időt fordítottak a tiszteletére és azoknak, akik erre összpontosítottak. Cserébe az is köszönetet mond nekik. Sok tudnivaló van ezzel kapcsolatban. Ahogyan az idő kitárul, kettesével együtt párba állnak. Azt szeretném, hogy tekintsetek végül a közöttük lévő energiákra és ismerjétek fel, hogy miért is léteznek. Eleget beszéltünk róla.

Mi az emberi lélek?

Az emberi lélek ismeretéről szóló utazásotok átbeszélését akarom folytatni. Mindenekelőtt a legellentmondásosabb dolog az, hogy ez a lélek valójában nem is emberi! Azért hívjuk emberi léleknek, mert a Földön vagyunk veletek és mivel ez az, ahogyan hívjátok. A lélek maga a Teremtő, elmondtuk ezt nektek korábban. Jóval korábban, mikor ez a Föld eléggé hűvös volt ahhoz, hogy járjanak rajta, a lélek már létezett. Ez végső soron a részetek kellene, hogy legyen. Végtelen mindkét irányban (múlt és jövő). Gondoljatok erre: mielőtt az emberek bármilyen formában is léteztek volna, nektek volt lelketek. Tehát értitek a 3D-s logikátokkal, hogy miért is nem lehet ezt emberi léleknek nevezni? Hadd vigyelek el benneteket egy utazásra. A kérdésünk: hol volt – a lényegetek magja – a lelketek? Kik vagytok?

Mielőtt a Plejádiak megtették azt, amit ezért a bolygóért tettek, ti merre voltatok? Kellett-e bármit is tennetek azzal, ami az élet megérkezése előtt jött erre a bolygóra? Sok spirituális vezető – a Földetek spirituális dolgainak a szakértője – azt fogja mondani nektek, hogy minden akkor indult el, amikor megérkeztetek. Valóban? Ez vicces! Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy Isten akkor érkezett meg, amikor az emberiség, vagy Isten már itt volt? Ha a lelketek Isten része, akkor tényleg itt voltatok a teremtés alatt!

Át akarok adni nektek pár információt, ami lehet, hogy fajsúlyosabbá teszi a dolgokat annál, mint bármi, amit eddig elmondtak nektek. Sok világ létezett a tietek előtt, ami átment ugyanazon, amin ti is átmentek. A Plejádiak vannak a legközvetlenebb kapcsolatban veletek: ők a spirituális szüleitek. Elvégezték a munkát és folytatják a felügyeleteteket – mint a szülők, akik egy olyan gyermeket figyelnek, akinek teljes és tökéletes szabad választása van a tetteivel kapcsolatban anélkül, hogy ismerné a szüleit. Jóindulat, szeretet és törődés van jelen. Egy ébredés történik ezen a bolygón. Elhagytátok a napéjegyenlőségek precesszióját, amely ennek a tesztnek a spirituális dátuma volt. Jelenleg egy olyan energiában vagytok, amit előre láttam és el is mondtam nektek ezt 23 évvel ezelőtt. Most pedig itt ülünk.

A galaxis bizonyos részein ünnepelnek amiatt, ami a Föld bolygóval történik. Ez túl nagy dolog a számotokra? Óh, ne nézzetek ma híreket, mert az egy átmenet alatt levő régi energiával való küszködés; nem az, amiről beszélünk. Világméretű eseményekről beszélek, de nem arról a világról, amire gondolhatnátok a hírekben, hanem inkább arról, ami a Földet képviseli a teremtésétől mostanáig – egy olyan világot, ami az összes dolgot képviseli, ami valaha csak szerepelt a történelmetekben és amit csak tettetek. Egy hatalmas változás szakadékának a szélén ültök. Szabad akaratotok van, ahogy mindig is volt és mindig is lesz, de ezt már láttuk korábban. Kedveseim, ezt láttuk korábban! Itt van, amit mondani akarok nektek: szabadon rendelkeztek vele. Felismertétek ezt?

A lelketek mindenhol ott van!

A lelketek más helyekre is elkeveredett, más bolygókra és más együttállásokba. Jártas az olyan életben, ami a Földhöz viszonyítva ősi a galaxisban, kedveseim. Annyira régi! Amikor egy bolygó érett, készen áll, elkezd megfelelő lenni, felgyorsul a helyes módon, nos akkor az élet pármillió éven belül teljesen el tud indulni és fel tudja építeni a saját szerkezetét. Ez nem olyan szokatlan vagy bonyolult. Figyelj tudomány, ez egy előrejelzés: amikor végül bármilyen fajta életet is találtok más olyan helyeken, amik nem állnak kapcsolatban ezzel a bolygóval, akkor annak ugyanolyan fajta biológiai DNS szerkezete lesz, mint amihez ti is hozzá vagytok szokva. Ezek a DNS szerkezetek gyakoriak a galaxisban és ez az, ahogyan az élet fejlődik. Óh, lesz pár variáció, de egy olyan szerkezeti hasonlóságot fogtok látni, amely egy nagyobb kérdést fog felvetni a számotokra: létezik egy galaktikus biológiai rendszer? Igen! Ez valamit el fog mondani a számotokra: amivel a bolygón rendelkeztek, az nem egyedi. Aligha az!

Amikor kitekintetek a csillagokra és felteszitek a kérdést magatoknak, hogy: „Van ott élet?”, akkor az olyan, mint állni a bolygó egy csodálatos partján és azt kérdezni, hogy léteznek máshol is partok. Csak mert nem látjátok, az nem jelenti azt, hogy nem is létezik. A folyamatok, amelyek összetett partokat teremtenek a bolygótokon, ugyanazok a folyamatok, amelyek összetett, élettel rendelkező bolygókat is teremtenek.

Tehát, sok ilyen helynek voltatok a részesei – nem a fizikai részetek, hanem a lelki, a kollektív rész, ami maga a lélek. Ez egy kérdésért könyörög: „Kik vagytok?”. A legjobb és leginkább mélyrehatóbb módja megválaszolni ezt a kérdést, az a tobozmirigyen keresztül vezet. Elkezdhettek egy olyan kommunikációt a sejtszerkezeteteken keresztül, amit először nem is fogtok érezni, de megnyit egy ajtót és nyitva is hagyja. Aztán az energia nagyon-nagyon lassan beszivárog és felismeritek, hogy egy igencsak jóindulatú és kellemes módon töltődtök fel. Ez nem lep meg, sokkol, vagy fáraszt le benneteket. Helyette felkeltek egy napon és felismeritek, hogy nem vagytok egyedül. Felismeritek azt, hogy van segítség, és hogy sokkalta békésebbek és egészségesebbek vagytok. Akkor van, hogy elkezditek felismerni, hogy ez működik. Nos, mi ebben a felfedezés? Az, hogy a lelketek nem emberi lélek. A bennetek lévő isteni rész az, amely eónok óta az élet fejlődésének a része ebben a galaxisban. Most, ez egy öreg lélek!

Így tehát nem akarunk sem megijeszteni, sem megdöbbenteni benneteket, lassan fogunk haladni. Az emberek lassan értelmezik az olyan dolgokat, amiket korábban nem láttak, vagy soha sem képzelték el azelőtt. Tehát lassan fogunk haladni. Nincs semmi gyönyörűbb annál, mint nézni azokat a felébredő emberi lényeket, akik megtalálják azt, ami úgy hiányzott az életükből, hogy valójában mindvégig ott volt. Mondtuk korábban azt, hogy „mindkét irányban örökkévalóak vagytok”, ami azt jelenti, hogy mindig is voltatok és mindig is lesztek. Tehát, ez nem egy célzás arra nézve, hogy a lelketek talán a Föld előtt is létezett a múltban?

A mag-nagyszüleitek

Mindvégig a nagyobb terv részei és úgyszintén a Plejádiak lelkei is voltatok. Ez megdöbbent benneteket? A Plejádiaknak úgy egy teljes évmilliójuk volt az életre a világaikban, amikor az élet éppen csak elkezdődött a Földön. Volt egy olyan bolygó, ami számukra hintette el a magvakat. Ez egy sokkalta öregebb bolygó, egy másik csillagképben, ebben a galaxisban. Ez eredményezte a „mag-nagyszüleiteket”, melynek neve az Arktúriaiak. Az Orion még ezelőtt volt! Ha ezekkel a csoportokkal dolgoztok kedveseim, akkor már tudjátok azt, hogy azért vannak itt, hogy segítsenek – a nagyszülők módján. De ti is voltatok ám ott! Valóban „csillaggyermekek” vagytok, a legnemesebb értelemben!

A fátyol felemelkedése nem automatikus

Bárcsak tudnátok azt, hogy ebben az új energiában, a köztünk lévő fátyol azért emelkedik fel lassan, mert azt ti magatok kell, hogy felhúzzátok. Ez a tudatosság és a spirituális felébredés nyers erejéből származik. Ez az, ami a bennünket elválasztó fátylat fellibbenti. Ez nem lesz magától vékonyabb. Határozottan ott marad, várva rátok, hogy felhúzzátok a tudatosságotokkal. Ez a megállapodással rendelkeztek jelen pillanatban.

Hadd tegyem át ezt jobb kifejezésekbe. Ha rá fogtok ébredni arra, hogy ki is van körülöttetek és kicsoda többdimenziós, akkor az a ti megállapításotok lesz, nem pedig a mienk. Ennek mindig is ez volt a módja kedveseim. Ez az az ember, akinek keresnie kell Istent, hogy megtalálja. Isten nem fog olyan helyzettel megajándékozni benneteket, ami pozitív bizonyítékot adna arról, hogy kik is vagytok, vagy hogy mi is van a fátyol túloldalán. Ez a nagy kirakós a számotokra, hogy megfejtsétek. Ennek így kell lennie, ez így korrekt és így tiszteli a szabad választást. Minden egyes bolygó, ami keresztülment ezen, ilyen módon fejtette meg ezt. Tehát itt van az, amit mondani akarok nektek, és hogy ez hogyan is kapcsolódik a mai tanításhoz: ott voltatok. Ott voltatok! Ismételten, a saját őseitek vagytok és ti vagytok saját magatok magvai is. Hadd kérdezzelek meg benneteket: gondoljátok, hogy néhány azon információ, amit az Akashátokban hordoztok, lehet, hogy egy napon felébred? (Célzás)

Ezt a galaktikus eredetet, az Akashátokon át hordozzátok? Néhányukat igen, de nem annyit, mint amennyi a Földön tapasztaltatok. Namármost, kicsit többet is el fogunk mondani nektek erről pillanatokon belül; de most azt akarom mondani, hogy két dolog is van, amire emlékeztetni szeretnélek benneteket. Átadtuk ezeket korábban is már, de most a lelkekről beszélünk általánosságban, így ez még mélyrehatóbb.

Két következményen is szükséges munkálkodni a lediplomázáshoz. Az első dolog ez: noha tegnap (az első közvetítéskor) azt mondtuk el nektek, hogy nem tudtok emberi tulajdonságokat ráhelyezni Istenre, és hogy tévedés azt gondolni, hogy a Világegyetem Teremtője emberi módon járt el, még mindig van egy olyan következmény, hogy látszólag állandóan fejlesztitek magatokat. Ez egy régi energiás elképzelés, aminek el kell tűnnie, mielőtt bármi fontos dolog történik ezen a bolygón. Ez pedig az ítélkezés fogalma.

Az ítélkezés egy emberi tulajdonság és „régi energiás” is egyben. Ez egy szeparatista jellemző, ami abból ered, ahogyan az egyik ember tekint a másikra, vagy az egyik civilizáció a másikra, elhatározva azt, hogy a másik valamit nem jól csinál, vagy pedig valahogyan közbeavatkozik a helyzetbe. Ez egy túlélési, nem pedig egy kiegyensúlyozott tulajdonság. Az ítélkezés mindenhol jelen van a bolygón és mindig is jelen volt. Tekintetteket valaha is a gyermekeitekre a fejlődési szakaszaik szerint? Az egyik szakasz ez: „Rosszul csinálod!”. Aztán elkülönülnek attól a másik „rossz” gyerektől és azokon csüngnek, akik „jól csinálják”. Ez egy növekedési következmény.

Az ítélkezés háborúkat és fokozott elkülönülést teremt meg. Azonban, amikor vallási szerkezeteket építetek, azt határozzátok el, hogy ez is Istenhez tartozik. Hát… az nem tartozik. Ez teljes mértékben az emberekhez tartozik, de mivel ez annyira bele volt ivódva a tudatosságotokba, természetes módon hozzárendeltétek ehhez a nálatok magasabb erőhöz. Istenre volt szükségetek ahhoz is, hogy képesek legyetek elkülönülni – elkülöníteni az embereket azokká, akiket sikerül elérni, illetve azokká, akiket nem. Isten nem ítélkezik, vagy különíti el részekre önmagát!

A második ez: szégyenkezve, önmagatokat egészen aprónak érezve sétáltok körbe-körbe. Miért van ez? Miért alacsonyítjátok le önmagatokat Isten előtt? Most bajba kerültem ugye? Azt mondtátok, hogy Isten előtt lealacsonyodni egy jó dolog! Azonban ha Isten egy darabkái vagytok, akkor miért alacsonyítjátok le magatokat, önmagatok előtt? Érthető ez az információ a számotokra? Itt az ideje fejlődésre használni a spirituális gyakorlatiasságot. Ha a Teremtő egy darabkái vagytok, akkor nem kell bókolnotok önmagatoknak.

Mi lenne, ha helyette azt mondanátok, hogy: „Itt az ideje felállni a lealacsonyított helyzetemből és megragadni az erőt, ami az enyém! Megragadom a jóindulattal, előzékenységgel, bőkezűséggel kapcsolatos erőmet – nem pedig a lealacsonyítottságot.”. Mi jó is származna abból, hogy hason csúsztok Isten előtt? Hogyan segít ez a bolygón? Az ok, amiért gondban vagyok ezzel az üzenettel kapcsolatban az az, hogy a „hason csúszós” üzenet az, amit az első naptól fogva megkaptatok. Emlékeztek erre a múltbéli üzenetre? „Isten nagyszerű, de ti nem. Ezért hajlonganotok kellene a mindenható előtt.”. De valami hiba van ezzel a képpel. A mesterek a nagyszerűségetekről beszéltek, nem pedig az érdemtelenségetekről! Ha alkalmazzátok a tegnapi és a mai tanításaimat, akkor elkezditek felismerni azt, hogy egy nagyon fenséges rész vagytok, amely maga Isten! A „mindenható” bennetek van. A milliárdnyi molekula, minden egyen DNS molekulájában benne van. Ez képviseli minden egyes ember Felsőbb-Énjét. Ennek a Felsőbb-Énnek egy nagyon békés és türelmes tudatossága van, várva rátok, hogy felfedezzétek azt, ami valójában ott van. Valóban azt gondoljátok, hogy a Felsőbb-Én azt akarja, hogy imádják? A válasz nem.

Azt akarom, hogy kezdjetek el másképpen gondolkozni Istenről, a lélekről és arról, amivel belül rendelkeztek. Megérdemlitek, hogy ráébredjetek a nagyszerűségetekre. Mi a helyzet ezzel a kijelentéssel? Ezt szintén ismert: az emberi nagyszerűség, nem mutatkozik meg az önzésben. Nem álltok fel és veritek a mellkasotokat, hogy elmondjátok mindenkinek milyen jók is vagytok. Egy mester sem tett ilyet. Helyette ráébredtek a belső bölcsességre és az érettség hatalmára. Az emberek ezt meg fogják látni bennetek!

Mi a hatalom egyik legfőbb tulajdonsága? A csend. Tudtátok ezt. Tanítottuk nektek: „Legyetek csendesek és tudjátok, hogy Istenek vagytok.”. Ez a csend. Amikor elcsendesültök, akkor egy belső tudás van jelen. A szavakon túl vagytok bölcsek, mert a történelemben már voltatok ott és megtettétek. Talán nem ismeritek a részleteket, de csak üljetek ott egy pillanatra és legyetek csendesek. Nem érzitek, hogy kik is vagytok? Ez túlságosan el lett távolítva az ember szellemi időtöltéséből? Túlságosan el lett távolítva a 3D-s logikátokból, hogy azt gondoljátok több is van az életben, mint amit elmondtak nektek?

Hagyjátok abba Isten elemberiesítését. Hagyjátok abban az olyan helyzetek tulajdonságainak a megteremtését, amik emberiek és amiket aztán Istenre alkalmaztok. Hányszor hallottátok azt, hogy vannak bizonyos helyekre beszorult lelkek? Azt mondták nektek, hogy lehet, hogy csapdába estek két hely között, aztán az emberek eldöntik, hogy mik is azok a helyek. Ezek mind az ember által alkotott dolgok. Ismeritek ezt, ugye? Hogyan is tudna az Univerzum Teremtőjének a része beszorulni? Nincs egyéni lélekenergia. Az nem a 3D-ben van és nem egyedülálló. Az mind része az egésznek. Ez egy közösség, amely a részetek.

Hogyan is szorulhatna be Isten része, néhány ember-alkotta szint közé? Nem tudtok. Ez mitológia a legjavából kedveseim, így a következő alkalommal, amikor valaki ránéz bármire és azt mondja, hogy: „Ez a csapdába esett lélek eredménye”, akkor azt akarom, hogy jobban tudjátok. Nem kell helyreigazítanotok senkit sem kedveseim. Elég az, ha ti jobban tudjátok. Azt szeretném, hogy lássátok a valódi létező rendszert, az egyetlent, amelyik a leggyönyörűbb. Figyeljetek: a lelkekkel kapcsolatban nincsenek földi problémák és nincs purgatórium sem. Ez mind csak Istenre alkalmazott emberi megfogalmazás. Nem létezik lélek, amely elmegy valamilyen helyre előkészülni valami máshoz, ahogyan azt el is mondtuk nektek tegnap. Nincsenek lélek szintek. A lelketek Isten része és Isten az Univerzum Teremtője. Isten döbbenetes energiája nincs felosztva vagy csapdába ejtve – sohasem! Ez afölött áll, kívül áll ezen. Ez valami olyannak képviseli az energiáját, amit még csak meg sem tudok határozni nektek. De most minden, amit tudnotok kell csupán annyi, hogy Isten ezen energiája mérhetetlenül szeret benneteket és minden, ami értetek van, az jóindulatú. Nem kell, hogy akadályokon ugráljatok át kedveseim. Nem kell ezt önmagatoknak ilyen, vagy olyan módon bizonygassátok. Helyette hagyjátok inkább, hogy a bennetek lévő Isteni lényeg, magától értetődővé váljon.

Lélek megosztás

Amikor testileg elmúltok (meghaltok) és elmozdultok a következő energiába, akkor a lélek összegyűlik a testetekből és újra az egész részévé válik. Namármost, amikor valaki olyat éreztek, aki elhunyt és aki egyedi (lehet, hogy a nevét is tudjátok), akkor az valódi és nagyon is egyedüli. „Joe meghalt és érzem a jelenlétét.”

Azonban emlékeztek arra, amit régebben mondtunk nektek? Az elhunyt szeretteitek részei és darabkái, a részeitekké (a lelketek részévé) válnak egy életre. Ez a lélek megosztás kedveseim. Fontos számotokra megérteni azt, hogy hogyan is működik ez. Ha a lelketek nem egyedülálló, akkor lehet hinni abban, hogy azon belül a létezés bonyolultsága van jelen. Hogyan tud a lelketek egyúttal az összes elmúlt életetekben is jelen lenni? Értitek, hogy valójában mit is mondok? Ti az emberiség egy fenséges rendszere vagytok, nem pedig egyedülállóak. „Joe teste meghalt és a fenséges része, amely nagyobb volt, mint Joe sejtjei, az tovább él. Érzem az örökkévalóságát.”. Kezdjétek el úgy látni önmagatokat, mint Isten közösségének a legjava.

Méltóság

Újra elmondjuk: hogyha úgy kívánjátok, hogy térdre ereszkedtek, hogy bármi módon megtiszteljétek Istent – mikor imádkoztok, vagy mikor meditáltok –, akkor mi ott leszünk. Igazából csak egyetlen kérés van, amit meg kellene fontolnotok, kérdezve a Felsőbb-Éneteket. A kérdés ez: „Drága Istenem, mond el nekem, hogy mit kell tudnom.”. Ez a legjobb kérdés. Ismételten, az ok ez: minden más dolog, amit csak kérhettek, ennek az egy kérésnek hódol be. „Mond el nekem, hogy mit kell tudnom kedves Szellem azért, hogy megoldjam a problémát, hogy eljussak A-ból B-be.”. Tudjuk, hogy kik vagytok. Nem szenvedni jöttetek ide kedveseim. Itt az ideje jól átdolgozni magatokat ezen az elképzelésen. Valakinek hallania kell most ezt. Nem a szenvedés a terv. Bármi is történt, az most már nem sok vizet zavar. Teljes irányításotok van a saját sejtszerkezetetek felett és az hallani akar rólatok.

Lélek örökség

Nem utolsó sorban megemlíteném a végsőt, és ez az egy viszont bonyolult. Mindig a végére tartogatjuk a legjobbat – azokat, amiket nehezebb megérteni és a fogalmakat, amelyeket talán eddig nem nagyon vettetek számításba. Hát most fogjátok.

Ennek a tulajdonságnak ahhoz van köze, amit „lélek örökségnek” fogunk elnevezni. Amikor az örökségre tekintetek, ahogyan azt érzékelitek, akkor az leginkább sejtszerkezeti és 3D-s (a valóságotokban lévő). Az ilyen fajta örökség az, amit mi kémiai örökségnek hívnánk. A zavaró rész az, hogy ti, mint emberi lény, aki tudatában van a saját spirituális dicséretének, egy ellentmondással szembesül – kétfajta örökség van egyidőben.

Történik mindez egyetlen testben. A kémiai örökség az, amit az iskolában tanultatok. Ez annak a nagyszerű örökségét hordozza, amivel a szüleitek és a nagyszüleitek (a genetikátok) rendelkezett. Úgy néztek ki, mint ők, olyan tulajdonságaitok vannak a sejtszerkezetben, mint nekik és a DNS-eteken belül olyan dolgok vannak, amelyek a születésen keresztül kerülnek átadásra. Ezek lehetnek bizonyos képességek, ösztönök, allergiák és betegséggel, vagy egészséggel kapcsolatos hajlamok. Néhányan közületek még a kezeiket is megnézhetik és fel fogják ismerni a szüleik kezét. Ez a kémiai örökség és ez erőteljes.

Az ellentmondás: a férfinak, aki éppen most veletek szemben ül a széken (Lee), van egy kémiai öröksége. Ír kémiája van. Ha visszafelé halad a származásában, akkor azt fogja találni, hogy nem túl sok nemzedéket kell eltávolítani ahhoz, hogy megtalálja a rokonait Írországban. Követheti a nevét (Carroll), amely nagyon is Ír, egészen egy családig visszafelé, aki ma is ott van. Egy napon még meg is látogathatja az örökségét. Ez a kémiai hagyatéka.

Azonban, nemrég ismertettük azt, hogy közvetlen előző élete nem Ír volt! Ez odaát volt Ausztráliában! Miket beszélsz? Hogyan is volt ez? Kicsoda ő? Ír vagy Ausztrál? A válasz az, hogy van egy Akasha és van egy kémiai ösvénye. Tehát ezért ő egy kombináció – egy egyedi emberi lény, akinek teljesen különböző múltja van, amikor a kémiaival való összehasonlításképpen az Akasha családjára tekintetek rá. Tény az, hogy mindkettő pontos. Ez zavaró dolog vagy nem? Viszont közületek a legtöbbnek is ugyanilyen tulajdonságai vannak!

Ennek nem kell zavarónak lennie, amikor „Evelyn az örökkévaló fa” példázatára tekintetek, amit korábban átadtunk nektek. Olyan dolgokat adok át nektek, amely jelent valamit azoknak közületek, akik múlt este itt voltak. Ember, állsz az erdőben és mindannyiótok ugyanazokkal a központban lévő egy fából származó gyökerekkel rendelkezik. Azt gondoljátok, hogy olyan családfátokat van, mint a körülöttetek lévő fáknak, vagy mint a mesteri fának? Nos, mindkettővel rendelkeztek.

A kémiát, amivel rendelkeztek, kémiailag visszakövethetitek és meg fogjátok ismerni a 3D-s származásotokat. Ez a testi származásotok, amely könnyedén megfér egymás mellett a másfajta Akasha származással. Azonban a legerőteljesebb származási vonal az elmúlt élet és az Akasha. Ez az egy az, amely a legnagyobb akadályokat és a legnagyobb jutalmakat is meg fogja adni a számotokra. Ami ebben zavaró az ez: hogyan létezhet egyszerre két olyan ösvény, amely egymástól annyira különböző? Lineárisan gondolkodóként el akarjátok különíteni őket az elmétekben és azt kérdezitek, hogy: „Melyik a pontos?”. Pedig mindkettő az.

Nézzük ezt az alábbit ilyen módon. Mondjuk egy autó vagytok. Az autós lelketeknek, jobb-kormányos autókból származó családfája van. Ez a karmikus autós származásotok. Amikor leszülettek, azonban egy Ford vagytok (bal-kormányos – a ford.). Ez nem vált át az út azon sávjára, amit valaha használtatok, vagyis most meg kell tanulnotok hozzászokni az oldalhoz. Most úgy csináljátok, mint egy Ford. Tehát a kémiátok egy Ford, de az Akashátok az, amelyik oldalon vezettek.

Vegyük a társamat: tudja azt, hogy része a szülei, a nagyszülei és az ő szüleik kémiájának. Mindannyiuk kémiájával rendelkezik. De azt is tudja, hogy az a része, amely Isten, ismeri azokat az életeket, amiket más kémiákkal, más szülőktől és más nagyszülőktől leélt. A tanácsunk a következő kedveseim: ne elemezzétek túl ezt! Azt akarom, hogy tekintsetek magatokra és ünnepeljétek azt, hogy hogyan is jött ez össze annak érdekében, hogy megteremtse azt, akik most vagytok. Egyedülálló emberi lények vagytok – teljes egyediek. A testi bonyodalmak és a kirakós túl van minden olyanon, amit csak el tudtok képzelni. Éppen most bogoztam ki egy kirakóst, amelyre páran fel fognak figyelni – és ők el fogják kezdeni felismerni azt, hogy a kirakós mindig is ott volt. Ez mindannyiótokban fel fog oldani néhány olyan dolgot, amit nem értettetek. Például, hogy hogyan is tud egy Akashát olvasni tudó, egy teljesen más ösvényre elvinni benneteket, mint amilyenen a szüleitek jártak.

Ne próbáljátok meg kitalálni! Helyette azt akarom, hogy csak lássátok meg annak a szépségét, hogy hogyan is teremtett meg ez benneteket. Ez elég jó? Ez minden, amire figyelnetek kell. Minden egyes módon egyediek vagytok. Talán megvan a kémiátok ereje és az Akasha életek is, amire szükségetek van azért, hogy felépítsenek egy olyan öreg lelket, aki épp ma mássá teszi ezt a bolygót? Gondoltatok erre? Mindennek oka volt, amin csak keresztülmentetek. De most végeztetek az iskolába járással és a túléléssel. Most itt az ideje kijönni a barlangból, meglátni azt, hogy kik is vagytok, megnézni a körülöttetek lévő nagyszerűséget, kihúzni magatokat és érezni Isten jóindulatának fényét. Tartsatok igényt a hatalmatokra!

Egyszerű? Nem. De mindig kis lépésekkel fogjátok kezdeni és azok mindig nagyobbakká fognak átváltozni. Tehát most itt az ideje elkezdeni. Ez a mai nap üzenete. Sokkal bonyolultabb is lesz még. Megígérem. (Kryon nevet)

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

Dátum
2014. 03. 22. és 23.

A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni.
Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai