ÉTeK

Élet-támogató Kvantum Energia

Ebben a fejezetben részletesebben írunk az Élet-támogató Kvantum Energiáról, amelyet röviden ÉTeK névvel illetünk.

Hogyan találtunk rá ÉTeK-re?

Tisztában vagyunk azzal, hogy kvantum-óceánban élünk, ezért már régóta kerestük azt a kvantum-forrást, amely az emberek számára a fizikai szinten szükséges energiákat (hő, elektromos, mozgási stb.) ún. szabadenergiaként biztosíthatja.

Meghatároztuk azokat a paramétereket, amelyeket szükségesnek tartunk. Ezek fontossági sorrendben az alábbiak:

1./ Kizárólag élet-támogató célra lehessen használni.

2./ Harmonizálja azt a környezetet, ahol működik.

3./ Biztosítsa azokat az energiákat, amelyek az emberek számára fizikai szinten szükségesek.

A spirituális úton történő keresésünket nagy mértékben segítette a A kvantumtényező - A fizika, ami állást foglal! c. oldalon található jelzés, mely szerint:

„...Amikor ezt a kvantumenergiát képesek lesznek majd más laboratóriumokban is előállítani, lesznek olyanok (mindig is vannak), akik majd fegyverkezésre akarják használni. Van azonban valami, amit tudnotok kell: ez lesz a valaha is felfedezett első energia, ami ehhez nem járul hozzá. Nem lehetséges fegyvernek használni, mert jóindulatú. Képzeld csak el, egy kvantumenergia, ami egyszerűen csak fizika, de aminek hozzáállása van! Mit jelent ez számodra? Azt kellene, hogy megmutassa, hogy valami olyan történik a magas szintű fizikában, ami több mint matematika és az anyag sajátosságai.

Idővel, felfedezik majd ezen a bolygón a kvantum-tényezőt. …

Ez lesz a következő hatalmas felfedezés a bolygón. Eddig nem volt elérhető a számotokra, mert a létrehozása és a megértése magasabb rezgésszintet igényel. ...”

A fent jelzettek vezettek bennünk oda, hogy megtaláltuk és kapcsolatba léptünk a keresésünknek megfelelő kvantumtudattal, amely egyben kvantumenergia is.

Miért az ÉTeK nevet kapta?

A kapcsolat során több tényt mutatott meg a létéről és a működéséről, amelyek az alábbiak:

– Az összes kvantum energiát képviseli.

– A Teljesség harmóniájának fenntartója.

– Együttműködő.

– A jelenléte katalizátor is.

– A Teljességben mindenütt jelen van.

A fentiek alapján adtuk neki az Élet-támogató Kvantum Energia nevet, amely rövidítetten: ÉTeK. (Az étek régies magyar kifejezés, amely ételt, táplálékot jelent. Mint tudjuk, ÉTeK szükséges az élethez...)

Spiritualitás és a tudomány

A magunk részéről úgy látjuk, hogy ÉTeK kapcsán a spiritualitás és a tudomány egymásra találhat...

Szerkesztő/Szerző

A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni.
Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai