A Harmóniában Alapítvány tevékenysége

Harmóniában Alapítvány

Alapvetés:

„Miként belül, úgy kívül,

Miként a nagy, úgy a kicsi,

Miként fenn, úgy alant,

Csupáncsak Egy Élet és Törvény van,

És aki működteti, az Egy.

Az isteni gazdálkodásban:

Semmi sem belső, semmi sem külső,

Semmi sem nagy, semmi sem kicsi,

Semmi sem magas, semmi sem alacsony.”

— Nagy hermetikus axióma

* * *

Harmóniában Egymással és a Világgal

Paradigmaváltás a földi életben

Mit jelent a „Harmóniában Egymással és a Világgal” cím és a „Paradigmaváltás a földi életben” alcím?

Tudjuk, hogy első olvasatra talán nehezen érthetőnek tűnnek, ezért a jobb érthetőség érdekében tesszük közzé az alapvetéseinket.

Harmóniában Egymással és a Világgal

A Teljesség rendjének alapja a harmónia.

Minden és mindenki A Teljesség része.

Az egyéni és egyben a közös felelősségünk is az, hogy harmóniában éljünk önmagunkkal, egymással és a teljes világgal.

Paradigmaváltás

 • Az Ember kozmikus lény, ezért más jogai és kötelezettségei vannak, mint amit a földi társadalmak strómanként (jogilag létező személyként) tartanak nyilván.

 • Az egyes ember a mikro-, makro-, globális-, univerzumi- és a multidimenzionális rendszerek része, azokkal szoros együtt- és kölcsönhatásban létezik.

 • A harmóniában élés megvalósítása már önmagában is paradigmaváltás a földi életben.

 • Minden egyes ember saját maga felelős a tetteiért, annak következményével mindenképpen szembesül.

 • Az emberek egymás mellé rendeltek. Akinek nagyobb a tudása, annak a felelőssége is nagyobb, – ennek birtokában alapvető kötelessége, hogy segítsen másoknak.

 • Az ember alapjoga a kollektív tudás elérése és annak használata.

 • Az ember alapjoga A Teljesség rendjén alapuló, emberhez méltó élet.

 • Fontosak az önszerveződéssel létrejövő csoportok, amelyeket az emberek egyéni döntések alapján hoznak létre. Az így létrejött csoportokban a harmonikus együttműködés a helyes mód.

 • Az emberek életében a tudati fejlődés a fontos.

A tevékenységünk

Olyan tudás, módszerek, eszközök és technológiák kutatásával, fejlesztésével, támogatásával és az elterjedésük segítésével foglalkozunk, amelyek révén az emberek egymással és a világgal harmóniában élhetnek.

Az alábbi területeken vagyunk jelen

 • egészség,

 • felnőttoktatás,

 • jogi tájékoztatás,

 • kutatás-fejlesztés,

 • önszerveződés segítése,

 • természetvédelem.

A forma

Alapítványi formában működünk, amelynek jellemzői a Harmóniában Alapítvány adatai oldalon találhatók meg.

Gazdasági működés

Nonprofit a működésünk, ugyanakkor a fenntarthatóság érdekében, gazdálkodnunk is szükséges.

Az alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat anyagi, vagy vagyoni hozzájárulással.

Adományt kérünk és fogadunk el, hogy a lehetőségeinktől függően, támogatást adhassunk az embereknek.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytat, amely során a többlet-bevételt a működés fenntartására és az emberek támogatására fordítja.

Együttműködés

Nyitottak vagyunk az emberekkel, civil- és gazdálkodó szervezetekkel való harmonikus együttműködésre, amely átlátható, kölcsönösen megfelelő és kölcsönösen előnyös.

Összegzés

A fenti alapvetésekből fakadnak a cselekvéseink.