A Harmóniában Alapítvány tevékenysége

Harmóniában

Alapvetés:

„Miként belül, úgy kívül,

Miként a nagy, úgy a kicsi,

Miként fenn, úgy alant,

Csupáncsak Egy Élet és Törvény van,

És aki működteti, az Egy.

Az isteni gazdálkodásban:

Semmi sem belső, semmi sem külső,

Semmi sem nagy, semmi sem kicsi,

Semmi sem magas, semmi sem alacsony.”

— Nagy hermetikus axióma

* * *

Harmóniában Egymással és a Világgal

Paradigmaváltás a földi életben

Mit jelent a „Harmóniában Egymással és a Világgal” cím és a „Paradigmaváltás a földi életben” alcím?

Tudjuk, hogy első olvasatra talán nehezen érthetőnek tűnnek, ezért a jobb érthetőség érdekében tesszük közzé az alapvetéseinket.

Harmóniában Egymással és a Világgal

A Teljesség alapműködése a harmónia.

Minden és mindenki A Teljesség része.

Az egyéni és egyben a közös felelősségünk is az, hogy harmóniában éljünk önmagunkkal, egymással és a teljes világgal.

Paradigmaváltás

  • Az Ember sokdimenziós lény.

  • Az egyes ember a mikro-, makro-, globális-, univerzumi- és a multidimenzionális rendszerek része, azokkal szoros együtt- és kölcsönhatásban létezik.

  • A harmóniában élés megvalósítása már önmagában is paradigmaváltás a földi életben.

  • Minden egyes ember saját maga felelős a tetteiért, annak következményével mindenképpen szembesül.

  • Az emberek egymás mellé rendeltek.

  • Az ember alapjoga a kollektív tudás elérése és annak használata.

  • Az ember alapjoga A Teljesség rendjén alapuló, emberhez méltó élet.

  • Fontosak az önszerveződéssel létrejövő csoportok, amelyeket az emberek egyéni döntések alapján hoznak létre. Az így létrejött csoportokban a harmonikus együttműködés a helyes mód.

  • Az emberi létezésben Az Önvalóra ébredés a fontos.

A tevékenységünk

Olyan tudás, módszerek, eszközök és technológiák kutatásával, fejlesztésével, támogatásával és az elterjedésük segítésével foglalkozunk, amelyek révén az emberek egymással és a világgal harmóniában élhetnek.

A forma

Alapítványi formában működünk, amelynek részletei a Harmóniában Alapítvány adatai oldalon találhatók meg.

Gazdasági működés

Nonprofit a működésünk.

Együttműködés

Nyitottak vagyunk az emberekkel, civil- és gazdálkodó szervezetekkel való harmonikus együttműködésre, amely átlátható, kölcsönösen megfelelő és kölcsönösen előnyös.

 

Összegzés

A fenti alapvetésekből fakadnak a cselekvéseink.