Önvaló

Az Önvalóval kapcsolatos gondolatok


 

Az Önvaló

Az Önvaló az, amiben a világegyetem, a valóság szünet nélkül létezni tűnik, az amiből ez megszületik, az amiben ez létezik és megszűnik. Ez Az, ami csakugyan valójában létezik. Tartsd becsben az Önvalót, ami a Szívedben lévő valóság.

A csend

A csend igazság,
a csend üdvösség,
a csend béke,
s ennélfogva a csend az Önvaló.

A Védák kijelentik: „Te vagy Az”

A Védákat srutinak hívják (a sru, hallani gyökből), mivel szóban hagyományozódtak tovább tanítóról tanítványra. Csakis olyanok tanulmányozták, akik beavatást nyertek egy arra jogosult tanító által.

Az Önvaló megismerése

– Hogyan kell az embernek megismernie az Önvalót?

– Megismerni az Önvalót annyi, mint Önvalónak lenni.

Az Önvalóra ébredés az ember igazi célja

A belső Önvaló fényében az ember világi élete is felragyog. Emiatt hangsúlyozzák a vallások szentírásai és az egész metafizika, hogy az Önvalóra ébredés, illetve az Istentudatra ébredés az ember igazi célja.

Egó - Önvaló

Az Önvaló túl van az egón, s csak akkor realizálható, ha az egót sikerült kiküszöbölnie.

EGY

A legfőbb létező egy, s az az Önvaló.

EGY-ezőség

Il­lesd bár­mi­lyen név­vel, Is­ten, Ön­va­ló, a Szív vagy a Tu­­da­tos­ság szék­he­lye – ez mind egy és ugyan­az.

Isten = Önvaló

Isten nem más, mint az Önvaló.

Kutasd

Kutasd: „Ki vagyok én?” Merülj mélyen bensődbe, és időzz az Önvalóként!

Megváltás

Az emberiség számára csupán egyetlen megváltás képzelhető el:
hogy ráébredjen önnön isteni mivoltára.

Minden ami létezik – én vagyok!

És ha szeretteimet keresem, tudatom fénycsóváját a bensőmbe irányítom. Hiszen minden és mindenki bennem él!

Önmagam megismerése

– Önmagam megismerése Isten megismerését is magában foglalja?

– Igen. Isten önben van.

Te vagy az Önvaló

Te vagy az Önvaló, te már most Az vagy. Mindig létezel, állandóan akként élsz, ami valójában vagy, csakhogy nem ismered ezt fel. Ez minden.

Tudatában vagy?

Tudatában vagy annak, hogy Te magad vagy az Önvaló, Te magad vagy a Szeretet?