Gaia globális tudatossági elvonulás

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Tegnap beszéltünk erről a csalóka házról a ködben, amelyet a társam hívott életre, és amelyre ti is rátaláltatok. Közületek olyan sokan figyelnek arra, hogy megtalálják ezt. Ez annak a sok szobás háznak a hasonlata, amely a tiétek. Nem egy olyan házé, amiről valaki beszélt nektek, hogy sokak számára elérhető – ez ugyanaz a ház. Azért van a ködben, mert magatoknak kell felfedezzétek a szándékotokkal. Nem látszik, nem mutatja meg önmagát kedveseim. Ez szándékosan van, így amikor elkezd elmozdulni, akkor az emberiség azt magától fogja megtenni – önmagától, tiszta szándékkal és feltárással. Mindenféle házak léteznek a ködben. Az egyik közülük a becsületesség bármilyen dologban, mindenfajta spiritualitás nélkül, csak egy másfajta gondolkodásmód. De az az egy, amivel most folytatni szeretném a mondandómat, az az, amiről tegnap értekeztünk, hogy a ködben lévő ház ti vagytok. Az erőtökről szólnánk, hogy mi is van a házban, és hogy mi más odabent.

Hadd segítsünk! Tegnap azt mondtam nektek, hogy volt idő, amikor a társam elégedett volt mindazzal, ami akkor volt. Nem volt oka keresgélni többé már, és ez a legtöbb embernek és civilizációnak is ugyanúgy megfelel. Abban a skatulyában vannak, amiről beszéltünk ezen a reggelen. Ne zavarjátok össze őket – ők ezzel dolgoznak, így megy ez. A társam esetében: ő rátalált a „házra a ködben” – mondhatni az egyetlenre, ami el volt rejtve előle, és ami vele megtörtént, az megnyomta nála a „kíváncsiság gombját”. Van több is ennél? Nos, a Szellem nem tudja megmutatni számotokra a házat – viszont újra és újra meg tudja nyomni a kíváncsiság gombját. Ez néha a szinkronicitáson keresztül történik meg. Mikor elhoztok egy barátot erre a találkozóra, talán nem is értenek semmit abból, ami történik, de amikor távoznak, felismerik, hogy valahol létezik egy ház a ködben, rajta a nevükkel. Ez egy olyan folyamattal kezdődik el, amelyet aztán nekik, saját maguknak kell folytatniuk.

Ez szabad választás kérdése. A hasonlat világos azok számára, akik arra szeretnének haladni. Legtöbben közületek itt ülnek, és még a hangomat hallva is így tettek. Most kezd el jobbra fordulni a dolog. Ebben a házban sok szoba van. A régi energiában kinyitottátok az ajtót, és oly sokukat felfedeztétek. Tegnap megemlítettük azt, hogy közülük a legtöbb hiedelem volt csupán, és az volt a kihívás, hogy meglássátok, ezek passzolnak-e a tieitekkel. Tudjátok igazolni azt az eszmét, ami korábban éltetek? Ez a szobák egyike. Lehetséges az, hogy van valami, amit Akasha feljegyzésnek hívnak, amelynek aztán rögzítenie kellett azt, amit korábban tettetek? Ez egy másik szoba. Ezidáig minden szoba nagyon 3D-s, mondhatni ezek dolgokat és hiedelmeket képviselnek. Lehetséges az, hogy a hangoknak és a színeknek olyan rezgése van, ami gyógyít? Ezek tények, hiedelmek, folyamatok és még fizika is. Szükséges, hogy kinyissátok az ajtót, rátekintsetek, becsukjátok ha nem álltok készen – és majd egyszer visszagyertek, ha felkészültetek rá. Itt ülünk a sok szobás, ködben lévő házzal. Most pedig el szeretnénk árulni nektek valamit. Épp most fedeztétek fel a lépcsőt. (Kryon nevet)

Elkezdtek felmenni a lépcsőn, és a lépcső elnevezése mélyenszántó. Sok neve van kedveseim – a bolygó változása, a napéjegyenlőségek precessziója, a sas és a kondor jóslata, a hegyen lévő város, a béke a Földön. A lépcső önmagában végződik, hogy új szobákat fedezzetek fel a saját házatokban. A második, szó szerint a következő elmondandó történet. Sétáltok felfelé a lépcsőn és most még több szoba mutatkozik meg, de már nem megközelíthetőek olyan könnyedén. Egy olyan kirakóst jelképeznek, amely a belső magotokkal van kapcsolatban, azzal, ami vagytok. Nem szükségszerűen valami olyannal, amiben hinni akartok, vagy kíváncsiak vagytok rá, hanem valami, amivel együtt kell dolgozzatok, ami örökre meg fog változtatni benneteket. Itt vannak, még a neveiket is láthatjátok az ajtókon. Néhányan közületek nem akarják majd kinyitni őket. Mások elég bátrak lesznek ahhoz, hogy azt mondják: „Most majd meg fogom próbálni, és visszajövök később, amikor jobban megértem.”

Szándék

Az elsőt szándéknak hívják. Nagyon nehéz, nagyon bonyolult. Egy fogalom, ami a célotok a bolygón. Nem 3D-s! A Földön lévő lelketekről beszélek. Miért van annyi életöltő? Miért van egyáltalán? Miért most? Néhányan közületek rájöttek erre, páran nem. Sokan pedig meg sem akarják próbálni, túl bonyolult. Belefáradtatok a felelősségbe. 3D-sítitek a dolgot, be akarjátok skatulyázni. Azt mondjátok, hogy: „Tudom mi a célom: segíteni az emberiségnek, megírni ezt a könyvet, megcsinálni ezt meg azt...” Teljesen félreértettétek a spirituális lélek célját. Miért is vagytok itt? Elmondom én nektek. Amint elkezd kinyílni az az ajtó, és igazán be szeretnétek majd nézni rajta, akkor meg lesz mutatva a számotokra. Be lesz mutatva nektek néhány különös dolog, mivel az ajtó mögött kirakósok vannak. Fognotok kell a 3D-s elméteket, és el kell, hogy hajítsátok. Az élet elvének az egészére kell majd rátekintsetek. Ha valaha megtaláljátok az igazi okot – mert meg fogjátok –, akkor mosolyogni fogtok, és az el fog vezetni benneteket a következő házhoz. Éltek, tehát léteztek, mivel a Teremtő Forrás részei vagytok. Ez a terv csodálatos, és ennek semmi köze sincs hozzátok. (Kryon mosolyog) A ti célotok Isten. Kérdezzétek meg azokat, akik évezredekkel ezelőtt jártak ezen a földön, hogy mi volt a céljuk. Azt mondanák: az, hogy részei legyenek annak, ami a mindenség volt, hogy kiegyensúlyozzák azt, ami volt. Olyan sokan voltak ennek a részei. Még csak azt sem tudták, hogy milyen idősek voltak, nem is számolták. Itt az ideje, hogy abbahagyjátok a számolást, és rájöjjetek erre – mert amikor meglátjátok a valódi célt, akkor tudni fogjátok, hogy a szeretet egy nagyon-nagyon nagy jóindulatú, galaktikus tervének a részei vagytok. Ez egyetemes dolog. Nem rólatok szól, mivel a mindenség részei vagytok. Tudjátok decentralizálni azt, hogy ez hol is lesz mindig veletek kapcsolatban, ahogyan körbe jár a testetekben? Ez a második történet kedveseim. Azoké, akik kvantummá kívánnak válni.

Önegyensúly

A második szobát önegyensúlynak hívják. Ez nem magától értetődő dolog kedveseim, viszont ha teljesítitek az elsőt és sokkal jobban felfogjátok a miértjét és a célját, akkor meg fogtok nyugodni, és felismeritek azt, hogy a megtörtént és a veletek épp történő dolgok mulandóak. Ekkor – habár talán lényegesnek címkéztétek őket – lehet, hogy ezek frusztrálni fognak benneteket majd, és még félhettek is tőlük. Ha túlléptek az első szobán, akkor azt is tudni fogjátok, hogy helyre fogjátok hozni – bármit is jelentsen ez –, mivel örökkévalóak és önkiegyensúlyozók vagytok. Ott van bennetek a gyógyító mester, a pszichológus mester, a közvetítő – mindezen dolgok, mivel Isten tervének a részei és önkiegyensúlyozók vagytok. Ha titokban a kétségbeesés mélyén gubbasztotok elmétekben minden dolog áldozataként, akkor csak idő kérdése, hogy ez mikor fog szertefoszlani. A bölcs ember tudni fogja ezt, és amikor a kétségbeesés mélyén lesz, akkor találni fog valamit, hogy továbbra is elfoglalt legyen, mert az idő majd kezelni fogja. Ezt is tudni fogjátok. El tudjátok azt képzelni, hogy nem számít hogyan is éreztek, nem számít, hogy mennyire vagytok dühösek vagy frusztráltak, ha tudjátok, hogy érkezik a fény? Minden, amit tennetek kell az, hogy vártok. Ehelyett másképpen cselekszetek, romboltok a megoldások és a túlélés érdekében. Ez egy más gondolkodásmód, nem igaz? Egy teljesen más elv.

Teljesség

Harmadik szoba. Ha keresztüljutnátok az első két szobán, akkor a hármason egy olyan jelzés lenne, hogy „teljesség”. Teljesek vagytok. Közületek hányan várnak arra, hogy mit is kellene csinálniuk? (Kryon nevet) Ne is emeljétek fel a kezeiteket! A linearitás érzése mindig ott van bennetek. Az óra mindig ketyeg és tudni akarjátok, hogy mit is fogtok tenni, mikor felnőttök. Ez nagyon is általános, különösen az öreg lelkeknél. Különösképpen, mivel látjátok néhány szintjét annak az erőnek, amivel rendelkeztek. Sohasem vagytok teljesek, sohasem. Amikor este lefekszetek és arra gondoltok, hogy kik is vagytok, hol is vagytok, mi is történik, akkor tudjátok őszintén azt mondani, hogy: „Vagyok, aki vagyok. Teljes vagyok önmagammal, ha itt semmi sem múlik el. Ez csodálatos! Köszönöm Istenem!”? Elmondom nektek, hogy a legtöbb megvilágosodó nem így gondolkodik. Mi a helyzet azzal a befejezetlen tervezettel, ami el fogja hozni a változást? Tehát hová is tartotok, útban a következő szint, vagy ilyesfajta dolgok felé? Ez egy idővel kapcsolatos emberi elfogultság, illetve amit a hierarchia iránti elfogultságnak nevezünk. Mindig eléritek a következő fokot, hogy magasabban legyetek, mint ma vagytok, azon elvvel, hogy egy magasabb rezgés jobbá fog tenni benneteket és a körülöttetek lévőket. Nem ismeritek fel, hogy már teljesek vagytok! Teljesek vagytok. Nos, meglehet, hogy sokféle dolgot tesztek a linearitásban, viszont teljesek vagytok. Isten teljesnek lát benneteket, ti miért nem?

Van itt egy különbség. Nagyon nehéz, nagyon kényes dolog megérteni azt, amikor azt mondjátok: „Vannak olyan dolgok, amiket végre kell hajtanom, és meg is teszem.” Óh, hogy mennyire emberiek vagytok! Na nem akkor, amikor spirituálisan teljesek és egészek vagytok, ami az ellazulás érzését adja a számotokra. „Nem számít, hogy min fogok keresztülmenni, azt fogom mondani, hogy teljes vagyok. Ismerem az életöltőn túli célt, sőt még a következő életét is. Örökkévaló és teljes vagyok. Ezen a bolygón járok. Megteszem, amit kell, de az nem fog zavarni, mivel teljes vagyok.”

Meg tudtok békélni önmagatokkal? Ez is nagyon nehéz. Azok, akik elhagyták az első ajtót és teljesek, azok teljes mértékben tetszenek maguknak. Lehet, hogy egy olyan helyzetben vagytok, ahol nem végeztetek, viszont tudjátok azt, hogy nem végeztetek, vagy hogy frusztráltak vagytok, mivel a körülöttetek lévő dolgok nem mozdulnak. Valójában úgy érzitek, hogy sohasem vagytok megállapodva. A legnagyobb kihívás az, hogy meg tudtok-e békélni önmagatokkal valahogyan? Az új norma ilyen. A régi energiával ráncigál benneteket, ami azt mondja nektek, hogy nem vagytok teljesek, nem vagytok értékesek, és sohasem vagyok elégedettek. Akarjátok tudni, hogy hogyan néznek ki a kiegyensúlyozott öreg lelkek? Ragyognak, mert elégedettek és megbékéltek azzal akik, még a 3D-ben lévő nyugtalanság kellős közepén is.

Új ember

Látjátok már, hogy hogyan lesznek ezek a szobák egyre fejlettebbek annál, mint ahogyan azt gondoljátok. Még a társam számára is nehéz ezekről üzenetet közvetíteni, mert lineáris fogalmakkal rendelkezik, miközben kvantum elveket fejteget. A végső ajtó a legnehezebb, még nevet adni is nehéz a számára. Az „új ember”-nek fogjuk elnevezni. Ez evolúció. Készen álltok egy olyan változásra, amit még csak nem is ember lényként fogtok érezni? A változásra, aminek nem tudtok a mélyére hatolni, és amin az összes felemelkedett bolygó keresztülment. Tehát ez rendkívül nehéz dolog. Néhányaknak sok pszichológiai gondja is volt ezzel, mert ez annyira más – úgy érzitek, hogy szinte elveszítitek az eszeteket. Mindazonáltal Isten szeretetével és a Teremtő kezének megfogásával ez fenntartható.

Kedveseim, amikor magasabb százalékú hatékonyságon kezdtek el kapcsolatba kerülni a DNS-etekkel – azon irányba mozdultok el, amit a 44-es százalékosztálynak nevezünk –, akkor az agyi funkcióitok mások lesznek, és elkezd működésbe lépni a Veleszületett, valamint a szív energiája. Egy új folyamat kezdődik el veletek, és az kihat mindenre, amik csak vagytok. Olyan dolgokat láttok, amiket korábban sohasem. Olyan dolgok tudatában lesztek, amiknek korábban sohasem voltatok a tudatában. Másképpen hallotok. Másképpen érzékeltek. Mindezeket meg tudjátok tenni, nem lesznek furcsák. Megtartjátok magatoknak addig, ameddig rá nem jöttök arra, hogy mások is hasonló dolgokat tapasztalnak meg. Az emberiség számára jelenleg ez az egyik legnehezebb érkező váltás. A Plejádok keresztülmentek ezen, tudják, hogy mi is ez. Ha elmondanám nektek, hogy most mit tudnak megtenni a 80%-os hatékonyság fölött működő DNS-ükkel, akkor ráismernétek, mivel ez az, amit a Földön járó mesterek is képesek voltak megtenni. Gondoljatok a következőre. Tudatosság a fizika felett. A képesség arra, hogy valódi tárgyakat és dolgokat teremtsetek meg az elmétekkel. Amikor a természet tényleg engedelmeskedik a tudatosságotok fizikájának, mert az magasabb rendű, mint az. Hallottatok már erről? A tudatosságnak, amivel rendelkeztek, hatalma van önmaga felett, természetes módon engedelmeskedik felette. Készen álltok erre? Azt mondjátok, hogy: „Nem!” Nem, tényleg nem. Még nem, de lassan el fog kezdődni és amikor megtörténik, nem fogtok beleőrülni kedveseim. Csak találkoztok önmagatokkal, a valódi énetekkel.

A nem túl távoli jövőben, néhányan tudni fogják, hogy miről is beszélek. Most hallgassatok ide mindannyian! Figyeljetek ide! Legyetek egészek önmagatokban! Nézzetek bele a tükörbe! Azt szeretném, ha elképzelnétek, hogy nem így néztek ki! Ne hagyjátok, hogy a nemetek rászedjen benneteket! Örökkévalónak fogtok kinézni a következő körben... a következő alkalommal... legközelebb. Sok a tennivaló. Vissza fogtok jönni még és megcsináljátok. Hosszabb ideig fogtok élni és bölcsebbek lesztek, mint most. A tükör sohasem tudja a mögöttes történetet visszatükrözni.

Ez a közvetítés sokak számára egy kirakós, de át kellett adni ezen a földön, mert az energia megfelelő a számára. Ez az, amiért eljöttek néhányan közületek, és újra meg akarták ezt hallgatni. Mint ahogy mindenki másé, ez a közvetítés is szeretetben és jóindulattal lett átadva azoknak, akik elhagyták a jelzést. Mi láttuk már ezt korábban és ez egy izgalmas dolog! (Kryon mosolyog) Legyetek egészek! Vegyetek mély levegőt, lazítsatok és tudjátok azt, hogy ők mindannyian jól vannak!

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

Dátum
2015. 03. 24-26.

A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni.
Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai