A felemelkedés szemszögéből

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ó drága Emberi Lény, te Isten része vagy. Egy idő nélküli univerzumban születtél és egy térben, amelynek nincs kezdete. Annak a születése amiről én beszélek folyamatos, teljes egészében és mindenestől. Ez egy teljes kör. Soha nem jön el az idő amikor megszűnsz létezni és soha nem jön el az idő amikor megszűnsz valamivé újjászületni. Ennek ez a módja és még a ti négydimenziós világotokban, a linearitásban, amit ti „Emberi Tapasztalás”-nak neveztek, még ott is megvannak ennek a dolognak a sajátosságai. Ez egy idő-nélküliség, amelyet magaddal hordozol. Jóval azután ahogy utoljára elhagyod ezt a bolygót, belekezdesz majd valami egészen másba.

Habár sokat mesélhetnénk arról a kíséretről amelyik itt van velünk kedves olvasó, én remélem érzed a jelenlétüket. Ez sokkal többet mondhat neked. Mert ebből sok minden személyesen neked is szól, mint ahogy azokhoz is, akik most itt hallgatják. Mert azoknak akik ma itt vannak a hallgatóságban, elmondom: Látható energiák és színek vannak jelen. Még fizikai tulajdonságaik is lehetnek amelyek eljutnak hozzád, amint itt ülsz ebben a hallgatóságban. Néhányan tudni fogjátok, hogy a Szellem beszélt hozzátok ma. Még a kételkedő is tudni fogja, hogy melletted ülni nagyszerű lehetőség. Mert ott ül melletted és körülötted egy spirituális köd, rajta a te neveddel. Még több metaforát? Ebben az esetben nem. Abban a dimenzióban amelyben most ülünk, minden amit elmondtam valóban megtörténik.

Az emelkedő fátyol

És ez így van, hogy a fátyol valamicskét felemelkedik és nemcsak egy olyan találkozó idejére, mint ez. A fátyol emelkedése, ennek a kornak a tevékenysége, erre ígéretet tettünk. Ez az Apokalipszis és a korszak változása. A Föld rácsai megváltoztak, hogy ez bekövetkezhessen és sok Ember csakis azért jött le a Földre, hogy ezt lehetővé tegye. Ha te hallgatod vagy olvasod most ezt, lehetséges, hogy egyike vagy ezeknek... ilyen a „véletlen”, amelyik összehozott téged ezzel az üzenettel.

Volt egy olyan idő, amikor az emberiség igennel szavazhatott, valójában ez a szavazás egy magasabb spirituális szinten történt, 1987-ben. Nem emlékszel rá? Nem. De arra sem emlékszel, hogy megszülettél, ugye? Vannak olyan dolgok, amelyek a felsőbb részeidnél vannak, de ott vannak és nagyon is valóságosak. A kérdés az volt, hogy meg akarjátok-e valósítani ezt a tudatváltást a bolygó számára. Mit gondoltok, miért volt a Föld véleménye ilyen módon kikérve? A válasz „a szabad akarat”. Annak ellenére, hogy az „elrendezés” a helyén volt és minden elő volt készítve, még mindig meg volt a választás lehetősége, hogy nemet mondjatok.

De itt a fény harcosai vannak! Sokan közületek tényleg magáért ezért a változásért jöttek ebbe az inkarnációba (az élet ezen kifejeződésébe). Sorban álltatok ezért a fátyol másik oldalán! Tudjátok, nem szükségszerűen könnyű dolog a dimenziók között csúszkálni. Jóvá kellett hagynotok, hogy elkezdődjön a változás, hogy egy interdimenzionális helyre mozduljatok és megtaláljátok azt a másik rádió-állomást. És ti igennel válaszoltatok a kérdésre. Ezek annak a metaforái, amit mi 11:11-nek nevezünk – az a szám, amit néhányan mindig látnak amikor az órájukra néznek, nem véletlen. Nem véletlenül történik, hogy ezt a számot látod újból és újból, egyáltalán nem véletlen. Az neked  lett  szánva, abban a pillanatban. Egy emlékeztető az számodra, hogy nem vagy egyedül – egy emlékeztető, hogy Isten szeretete ott hullámzik éppen a te DNS-edben, amelyet a körülötted lévő köd aktivált és amelyik együttműködik veled. Ez így van.

Felemelkedés – A jelen kor nagy ajándéka

Így kezdődik a tanítás, amelynek majd nevet is adunk. Ez egy olyan tanítás, amelyet megígértünk, hogy elkezdünk amikor a rács a helyére kerül 2002 után. Ez egy olyan tanítás, amelyet nem adhattunk át azelőtt, hogy ez megtörtént volna. Most már, hogy a többi rács is be lett hangolva, ez a tanítás nagyon helyénvaló, ugyanakkor nem lett volna az, amikor még a mágneses rácson folyamatban volt az átmenet. Több mint egy évtizeden – 12 éven – keresztül hallottátok ezt a megnevezést, ezt a szót, felemelkedés. Hívtuk még úgy is, hogy érettségi.

Íme, ennek az üzenetnek és néhány folytatásának azt a nevet fogjuk adni, hogy „A felemelkedés szemszögéből”. Néhányan azt fogják majd mondani, hogy inkább „A felemelkedettek szemszögéből” kellene, hogy legyen, mert ez egy nagyon is személyes jellegű folyamat leírása. Ez a mai nap témája.

Ennek nem lehetséges gyorsan a végére érni. Ezért lesz néhány ilyen üzenet, mindegyik másmilyen. Mindegyik teljes lesz a másik nélkül, de együttesen majd jobban összeáll a kép, mintha külön lennének. Hadd emlékeztesselek rá újra, hogy mi a felemelkedés és mi nem az. Lehet, hogy már hallottad korábban, de elég fontos ahhoz, hogy a forrásnál kezdjük.

„Kedves Kryon” hallottuk már tőletek: „Szeretnék minél hamarabb felemelkedni. Már elfáradtam itt lenni.” Ó, megvilágosodó! Hát a felemelkedés nem erről szól. Nem a menekülésről és nem is a jutalomról. Ez az érettségről szól, de ezt már korábban is meghatároztuk. Amikor leérettségizel egy iskolában, elhagyod az iskolát, de nem az életet. Elhagysz egy régi valóságot és elkezdesz egy újat.

A régi energia felemelkedése

Hadd vigyelek vissza egy nagyon valóságos helyre és berendezek neked egy színpadot. Megtettük ezt már korábban is, de tegyük meg újból – még egyszer, ennek a tanításnak a kedvéért.

Élénken fúj a szél a hegyek közt, ahol Illés próféta egy szikla közelébe húzódik. Ott áll és várakozik arra, amiről tudja, hogy be fog bekövetkezni. Találkozója van. Illés próféta a felemelkedést várja. Tud róla. Mondták neki és fel van rá készülve. Lefestettük ezt a képet már korábban is. A magyarázat most egy kicsit más, annál is inkább, mert egy kicsit jobban meg fogjuk magyarázni mi történt aznap.

Elizeust is megkérte, hogy ott legyen. Talán azt hiszitek, hogy Elizeus egy barát volt, vagy csak a mester tanítványa? A történet szempontjából nem lényeges, mivel Elizeus valójában azért volt ott, hogy beszámoljon és tanúsítsa, hogy nézett ki mestere, a zsidó Illés próféta felemelkedése. Amiről a legtöbben nem is tudtak, hogy Elizeus egészen más okból volt ott!

A történelem majd megmutatja, hogy Elizeus a tőle telhető legjobb módon számolt be Illés felemelkedéséről. A leírások fények villogásáról és a szivárvány minden színéről szóltak. Sokan beszéltek arról, hogy a valóság széthullásáról volt szó, amikor Illés felemelkedett. Ez volt a lehető legjobb magyarázat, amit egy személy a 4D-ben adhatott, hogy leírjon egy olyan folyamatot, amelyik nem a 4D-ben zajlott le és Elizeus jól írta le. Nos, már előbb is megbeszéltük mi történt valójában azon a bizonyos napon. Függetlenül attól, hogy miről számoltak be, minden beszámolóban ott az elfogultság. Egy olyan elfogultság, amelyik kimondja, hogy amikor felemelkedés történik, az illetőnek fel kell mennie vagy el kell tűnnie. Nem kell. Az interdimenzionálisban nincs „fel”, de nincs „el” sem. A fény vakító volt, Illés eltűnt és azt feltételezték, hogy Illést Isten vitte el.

Most lássuk, mi történt. Egy régi energiában, egy nagyon régi energiában, Illés megérintette Felsőbb Énjének a kezét és egy vakító villanással, amelynek még az illatát is érezni lehetett a levegőben, úgy tűnt, Illés „elpárolgott” és visszaváltozott Isten egy darabjává, ami azelőtt is volt.  Egy hosszan tartó fényesség maradt, az energiája tekintélyes volt és átható. Elizeus látta és beszámolt az egészről. De itt van, amiről soha nem számoltunk be korábban. Tudjátok, Elizeus a „hatómezőben” állt, amikor Illés felemelkedett. Történt valami, amiről még Elizeusnak sem volt tudomása. Tudjátok, ő nem csak azért volt ott, hogy leírja ami történt. Ó, persze azt is jól csinálta, de elmondom mi is történt valójában Elizeussal: Magára vette a mestere köpenyét (energia-burkát), mert elég közel állt hozzá ahhoz, hogy az hatással legyen rá.

Az egyik felemelkedésében az energia átkerült a másikra, de a föld talajába és a körülötte lévő levegőbe is. Ebben az esetben az ott maradó ember, Illés tanítványának a DNS rétegeibe jutott. Elizeus látszólag egyedül tért vissza ebből az élményből, de nem volt egyedül. Ehelyett, olyan lehetőségekkel és eszközökkel tért vissza, amelyekről nem tudta, hogy át lettek rá ruházva. Bizonyítékot akartok? Menjetek és olvassátok el az élettörténetét. Elizeus nagy dolgokat tett a továbbiakban, ezek közül számos olyan bölcs és erőteljes volt, mint amilyeneket a mestere vitt véghez valamikor. Körülvette a mester köpenye (energiaburka) és hozzájutott a századok bölcsességéhez. Érezte azt, ami interdimenzionális és ez változtatott rajta. Ezt jól jegyezd meg, mert ez vonatkozik az egész folyamatra amiről ezekben az új időkben beszélünk. Mindamellett legtöbben a felemelkedést úgy képzelik el még ma is, ahogy a beszámolók szólnak, eltűnésről, Istenhez vagy a „mennyekbe” való visszatérésről beszélnek.

Most térjünk vissza abba a korba, amelyet ti „a kétezres éveknek” hívtok, amikor a bolygó rezgésszáma olyan mértékben megnőtt, hogy ez már egy másik időkeret. A fizika megköveteli, hogy ez a bolygó még más helyen is legyen, interdimenzionálisan az űrben... és ez így is van.

Az interdimenzionális befolyásolja a valóságotokat. Valójában ha definiálni kellene a valóságot, akkor az magába kellene hogy foglalja azt a dimenziót amelyikben léteztek, mint a definíció gyökerét. Lehetséges az, hogy van egy másik Föld valahol máshol, egy másik dimenzióban – amelyet már megszoktál? Milyen bizarr, azt mondod? Pedig valóban így van. Vajon a mágneses rács elmozdult ahogy mondtuk, hogy el fog mozdulni? Olyan jelentősek lettek az időjárási változások, ahogy azt előreláttuk? Vajon érezni tudod a változást? Vajon egy kicsit nyugtalanabb vagy a normálisnál ezekben a napokban? Tudod, a változás teszi. Te változtatod a valóságot.

Lehetséges az, hogy létezik egy másik TE valahol máshol? A válasz: nem. Inkább csak sok Föld és sok ösvény létezik, de belőled csak egy van. Talán azt is mondhatod tehát, hogy az egyetlen dolog, ami változatlan az te vagy. Ez lenne pontos fizikai értelemben. Minden valóság a spirituális tudatosság körül forog. Az emberek ezt fordítva érzékelik, mintha az életük egy hordóba lenne bezárva, ami csak forog és hánykolódik és amelyet ők nem tudnak irányítani. Éppen ellenkezőleg, ők irányítják az egészet, de nincsenek vele tisztában. Ebből kifolyólag, abban forognak és hánykolódnak, amit saját maguk alkottak. A félelem és ezeknek a nem-tudása hozza létre azt az Embert, aki azt hiszi, hogy ezen nem tud változtatni.

A legnehezebb dolog amit valaha is mondani fogunk nektek, a következő: az interdimenzionális váltás mindent megváltoztat körülötted, de neked úgy tűnik, minden ugyanolyan marad. De azért érzed, ugye? Vajon érezted, hogy gyorsul az idő? Sokan érezték. Amikor egy ablak nélküli vonatban ülsz és az gyorsul, érzed a sebesség növekedését még akkor is, ha nem látsz ki. Azonban a kocsi amelyben ülsz, ugyanaz marad – az ülések, az utasok, a légkör ugyanaz, csak hogy te már gyorsabban haladsz és minden, ami azon a vasúti kocsin kívül van, tudja ezt. Tehát, a kocsi valósága megváltozott, de számodra ugyanaz, kivéve, hogy egy kicsit jobban ringatózik.

Mi történik valójában? A válasz: Ti a legmélyrehatóbb dolgok egyikét éltétek át, ami megtörténhet bármelyik bolygóval, bárhol. Ez a ti bolygótok az egyetlen a világegyetemben, amelyik ezt meg tudja tenni, vajon tudtátok? Ó, sok bolygó létezik és rajtuk sok élet, több mint amit el tudnátok képzelni, de a tiétek az egyetlen a világegyetemben, amelyik meg tudja változtatni a valóságát a lakói döntése alapján. A rajta élő lények tudatossága alapján, a Föld bolygón meg lehet változtatni a valóságot.

Már mondtuk ezelőtt is, hogy ti védelem alatt álltok a Világegyetem más lakóinak gyakori látogatásaitól, éppen ahogy annak lenni kell. Rejtve vagytok ebben az egy nappal rendelkező naprendszerben, holott olyan sok az élet azokban a rendszerekben, ahol két nap van a középpontban. Egyszer majd a csillagászat felfedezi, hogy a kettős nappal rendelkező rendszerek azok, amelyek leginkább otthont adnak a Föld-szerű bolygóknak. Ez tulajdonképpen azon potenciálok miatt van, amit a Föld esetében természetesnek vesztek... hogy egy tökéletes pályán kering és tökéletes távolságra, ami az élethez szükséges. Elképesztő, hogy a tudományotok azt gondolja, hogy ez véletlen volt, de a legtöbben még mindig így gondolják. Ha mérlegelik az esélyeket és egy kicsit körülnéznek, másképp fog kinézni.

Ti olyan tökéletesen el vagytok rejtve ebben a roppant univerzumban, hogy azok akik olyan élet után kutatnak mint a tiétek, itt fognak keresni utoljára. Egyedül lesztek hagyva, amíg ennek a próbatételnek vége nem lesz. Az a kevés látogató aki itt megfordul, csak nézelődő. Nem jelentkeznek be a Földön, mert nem tudnak. Ha nem vettétek volna észre, ők csak jönnek és mennek a ti valóságtok árnyékában, soha sincsenek igazán készen arra, hogy bármit is tegyenek, csak bujkálnak és futkosnak. Persze ennek megvan az oka és mi már tárgyaltunk erről ezelőtt.

Vajon eltűnődtél már valaha is azon, vajon mi volt itt a cél? Vajon elakadt-e valaha is a lélegzeted ahogy felnéztél a csillagokra és azon töprengtél, volt-e valami célja az életednek? Megkérdezted-e valaha is: „Létezik-e valami nagyszerűbb, mint én?” Most újra elmondom: Igen, az életednek célja van. A megérzéseid jól szolgálnak, amikor a csillagokat bámulod, mert ez az univerzum, Isten teremtése, amelyre rácsodálkozol, egyáltalán nem is olyan idegen. Ha egy pillanatra megszüntethetném a dualitást, az emlékezés ajándékát szeretném neked adni. Szeretném ha emlékeznél arra, hogy ott voltál amikor ez a világegyetem létrejött. Ha emiatt végtelenséget érzel, azért van mert segítettél megteremteni kedves Ember. Egy mesteri álruhába bújtál!

Hát, akkor mit is mondjunk erről a „felemelkedés”-ről? A fátyol emelkedik. A rács a helyére került. A fizika megváltozott és ez a bolygó olyan állapotba került, amely lehetővé teszi azt a fajta felemelkedést, amelyet Illés megtapasztalt egyedül, azon a következmények nélkül, amelyeket ő a korábbi valóságában megélt. Hadd tegyem ezt olyan világossá amennyire csak tudom. Pontosan ugyanaz a procedúra ami Illéssel történt, most minden egyes Ember számára elérhető a bolygón. A különbség az, hogy az Emberek egyáltalán nem fognak széthullani. Tudjátok mi történik velük? Inkább egy mélyreható tudat-váltáson esnek át. Ez a kezdete egy többlépcsős folyamatnak, ami interdimenzionális és a ti valóságotokban megmagyarázhatatlan, de adni fogok néhány alapvető információt, végre.

A felemelkedés lépései

Vannak akik már szóvá tették: „Kryon, még sosem beszéltél a felemelkedés lépéseiről. Hány lépésből áll?” Újra csak elmondom: Egy. „Ez valóban igaz? Lehet, hogy ilyen egyszerű?” Soha nem mondtam, hogy egyszerű. Azt mondtam, hogy csak egy lépésből áll. „Rendben és milyen sokáig tart ez a lépés?” Örökké. Amikor megnyitod a szándék ajtaját kedves Emberi Lény és kinyitod azt a skatulyát, amelyet felemelkedésnek hívsz, az örökkévalóság szemébe nézel bele. Hogy hány lépés? Csak egy, a lépések végtelen sora, amelyik tulajdonképpen a valóságod. Milyen messzire akarsz elmenni? Mit szeretnél megtanulni? Meddig szeretnél eljutni? Erre nem lehetséges egy hiteles választ adni, vagy igen? Mindenki számára egy válasz? Vajon valaki megírhat egy könyvet, ami a te életedről szól, a családodról, az örömeidről és körülményeidről, majd azt mondja mindenkinek, hogy ez róla is szól? A válasz: nem. Ez egy mértékre készített könyv a te számodra. Tudod, ilyen a szabad választás. Mégis sokan vannak akik azt szeretnék, hogy 4D-s utasításaik legyenek a felemelkedésről. Egy könyvet akarnak, ami mindenkire illik. Ez olyan mintha egy ABC-s könyvtől azt várnánk, hogy megmagyarázza egy mélyenszántó és összetett irodalmi mű cselekményét és hasonlatait. Ez egyszerűen nem lehetséges.

Ebben az új, megnövekedett energiában, a tudatosság szabad választása egy Emberi Lény számára most azt a szabad választást jelenti, hogy a mesterlétig fejlessze azt, miközben ezen a bolygón él. Vajon mások észreveszik majd? Megvan rá esély, hogy már észrevették! Vannak ebben a teremben és az olvasók közt is olyanok, akiknek nem ismeretlen ez a folyamat. Azokhoz beszélek, akik meghozták ezt a döntést, akik benyitottak azon az ajtón és akiknek az életében megtörténtek ezek a váltások és változások. Lehet, hogy hozzád beszélek? Talán van aki ezért jött el ide, vagy ezért olvassa ezeket a sorokat? Vannak még olyanok is ebben a teremben, akik meghozták ezt a döntést és látszólag semmi sem történt. Nos, készüljetek fel néhány változásra, mert itt van az idő amiről beszéltünk 12 évvel ezelőtt. Itt van az idő, amiről elmondtuk, hogy a Föld változásai mellett, az időjárási minták változása mellett, az új szövetségek mellett, nem lesz lehetőség a rejtőzködésre, le kell szállni a kerítésről és döntést kell hozni – ezek a tudatosság ütközetei. Mindezek az események által, mit is mondtunk nektek? Arra biztattunk benneteket, hogy emeljétek meg a fátyolt, hogy vetkőzzétek le a dualitást, és a felemelkedés aspektusával összhangban belekezdjetek egy olyan ösvénybe, amelyik szó szerint megváltoztatja a földet magát.

Lehetőségek mindenki számára

Hogy kezdjetek hozzá? Elmondjuk újra, mert újra félreérthetitek a ti 4D-s valóságotokban. Egyedül egy módszer van arra, hogy kinyisd azt az ajtót, hogy elindítsd a folyamatot. Ez egy mélyreható módszer, de nem kell hozzá iskola, de még egy könyv sem, hogy megtedd. Rögtön elmondom, de előbb hadd kérdezzek valamit: Mit gondolsz, milyen komplikált volt Illésnek odamenni, belekerülni abba a mezőbe? Mit gondolsz mennyi ideig tanulta azt egy iskolában, hogy odamenjen és ott álljon? Mit gondolsz hány könyvet kellett elolvasnia Illésnek, hogy megtanulja, hogy jusson be abba a térbe és megállapodást kössön Istennel? Lehet, hogy már kezded érteni a lényeget? Vagy inkább talán így beszélsz: „Nos, Illés mester volt – egy próféta. Nem hasonlíthatsz minket hozzá.” Hát, ezen a ponton jelentkezik az emberi hitetlenség. Itt kezd kialakulni a félelem. „Kryon, úgy érted, hogy hozzá hasonlóak vagyunk?” Ebben az új energiában, egy emelkedő fátyollal, a válasz igen. És ezen a ponton távoznak azok, akik úgy döntenek, hogy ezt nem hiszik el. Azt fogják mondani, hogy ez így lehetetlen. Elővesznek minden történelemkönyvet és a spiritualitás származásáról szóló írást. Megmutatják a könyveikben ennek az ABC-jét, hogy miért nem tudod megtenni azt amit mi mondunk. Elmennek egészen odáig, hogy azt állítják, a Kryon tanítás biztosan hamis... egy Ember sohasem tudna hasonló dolgokat megtenni, mert ezt állítják az ő régi könyveik. Nos, én itt ülök ezen sok Ember előtt, akik megtették! Ezt hogy magyarázod el nekik?

Hadd meséljek nektek erről a folyamatról, azoknak az embereknek a szemszögéből akik végigcsinálták. Ezért is fogjuk úgy hívni, hogy „a felemelkedés szemszögéből”. Hogy hogyan csinálták? Mi az az egyetlen végtelen lépés? Tiszta szándékkal tették... Egy találkozó szemtől szembe a te számtalan részeddel – ugyanaz a találkozó, amelyen Illés vett részt, amikor belépett a mezőbe. Egyszerű? Nem. Kérdezz csak meg bárkit, aki életfontosságú döntéseket hozott. Először is, ha kinyitod azt az ajtót és elkezded a folyamatot, már nem számolhatod a lépéseket a 4D-ben. Talán szeretnéd tudni hány lépés, de nem lehetséges. Az iskolában akarod tudni a végcélt, a megvalósulás lépéseit és formáját. De ebben a folyamatban túl sok a lépés és mindegyik lépés egyedi. Figyelj csak, újra elmondom: Elmúltak azok az idők, amikor eljárásokon kellett keresztülmenned, elutazni bizonyos helyekre, megszámolni a tételeket, különböző mesterek bocsánatát kérni, vagy zarándoklatokat tenni áldozatképpen annak érdekében, hogy eljuss egy spirituális síkra, ahol már elég áldott leszel ahhoz, hogy valami történjen, vagy, hogy meggyógyulj. Vajon érted ezt? A mesterlét mindig is a tiéd volt! Ennek magjai már a teremtés óta veled vannak. Mondták is ezt neked, újra meg újra azok a mesterek akik a földön éltek.

Vajon hányszor kell még hallanod évszázadokon keresztül, hogy rendelkezel ezzel a hatalommal? Amikor azok az Emberek, akiket ti mestereknek és prófétáknak hívtatok, itt éltek a földön és csodákat tettek, azok amikor veled beszéltek, mindig elmondták „Elérhető a számodra is és te is meg tudod tenni.” Meg tudod gyógyítani a betegeket, meg tudod változtatni a fizikát, tudsz a vízen járni, még a biológiát is meg tudod változtatni. Azért voltak itt, hogy példát mutassanak, hogy megmutassák, amit te is meg tudsz tenni, még egy régebbi energiában és mit tett az emberiség ezzel a nagy tudással? A föld leborult és imádta őket! Az üzenet nem jutott át. Még a szent iratok ősi fordításai is elfogultak, hogy mi hangzott el és ki mit gondolt. Ez azért történt, mert a fordító nem rendelkezett azzal a tudatossággal, ami lehetővé tette volna a gondolatnak, hogy felfogja: a mesterek valójában azt akarták mondani, hogy még az átlagember is birtokolhatja ezt a hatalmat.

De most itt az ideje, hogy fogd magad, ha érdekel és menj el arra a helyre amiről mindig is tudtad, hogy létezik. Vajon tisztában vagy vele, hány életen át vártál erre? Nos, van aki beszámol? Szerzetesek, lelkészek, vajon halljátok? És te sámán vajon hallod? Kedves olvasó, ez neked is szól.

Most hadd vigyelek el máshova. Szeretném, ha eljönnél velem egy olyan helyre, ami nagyon régen volt, amikor nem Ember voltál még. Úgy lásd magad, mint egy angyal (valami, amit megértesz a 4D-ben). Már éppen felkészültél, hogy le gyere a Földre és ez egy szent folyamat. Tetted ezt már korábban is és volt köztetek aki visszatartotta magát, hogy a megjövendölt Armageddon idején érkezzen meg. Vajon mért tetted ezt? Van annak értelme a számodra, hogy visszatartottad a lejöveteled azért, hogy a végső próba idején gyere vissza a földre? Hát ezért szeretünk benneteket úgy, ahogy azt tesszük. Dolgozni jöttél és ezt te is tudod. Mindazon próféciák ellenére, azon a régi ösvényen önként lejöttél, készen arra, hogy mindezen keresztülmenj. Mondd meg nekünk: Miért tennél ilyen dolgokat? Miért akarnál mindezen keresztülmenni? Elvégre a fátyol másik oldalán nem kellene okosabbnak lenned? (Nevetés)

Hadd mondjam el miért. Ti kedves hallgató és olvasó, ti vagytok azok akik elsőként ébredtek. Ti vagytok azok akik kezditek megérteni, hogy amint ti felébredtek, ti változtatjátok a Föld történelmét. Az angyal a másik oldalon, aki sorban áll, hogy lejöjjön ide, bölcs volt, mert tudta, hogy semmi sincs eleve elrendelve. Minden megváltoztatható. Az elhatározás amit meghozol, hogy kinyitod a felemelkedés ajtaját, ugyanolyan hatással van a bolygóra mint Illés felemelkedése volt Elizeusra. Hogy mondhatjuk ezt nektek? Ahogy megnyitod az ajtót és megteszed a felemelkedésnek ezt a lépését, az energia felszabadul. Azok számára szabadul fel akik körülötted vannak. A bolygó számára szabadul fel. Megváltoztatja a Föld aktuális mérési eredményeit. Ti meg itt ültök és azt színlelitek, hogy közönségesek vagytok! Áldottak vagytok ebben a pillanatban!

Az első lépés

A spirituális keresésed egy olyan energiát fejleszt, amelyik segíti a bolygót. A mesterlét felé megtett lépés, még az az egy is amely kinyitja az ajtót, nagyon mélyreható. Mi az a lépés? A lépés a tiszta szándék és ismételten el fogjuk mondani. Semmi sem lehet tisztább, mint a spirituális szándék. Ez nem egy egyszerű szándék és nem is egy indulat. Ez egy tiszta, spirituális valami. Az ahol üdvözlöd egy legbelső lényegi szinten mindazt ami te vagy. Ismét adunk egy metaforát, hogy a tiszta szándékot úgy definiáljuk, mint az az energia, amely ott volt Ábrahám kezében, ahogy a tőrt tartotta, hogy beledöfje egyetlen fiának, Izsáknak a mellkasába. De az soha nem ért el oda, ugye? A szándéka az volt, hogy véghezviszi, ha szükséges. Van itt valami a többieknek, amit hallani kell nekik is és talán majd megértik a jelentését: A tiszta szándék, az az energia Ábrahám kezében, amelyik majdnem feláldozta Izmáelt Mekkában. A tiszta szándék világszerte ugyanaz a történet. Nem számít mit mond a példázat, vagy hol történt, a jelentése ugyanaz. Ez olyan szándék, amikor az ember ül a padlón és azt mondja: „Édes Istenem, mondd meg nekem amit tudnom kell és aszerint fogok élni.” Az az ember aki ezt megteszi, nem kétségbeesésből teszi, vagy azért mert már a tűrőképessége végéhez ért. Nem. Azért teszi, mert most már látja a célját. A tiszta szándék nem félelemből valósul meg. A tiszta szándékot egy szertartás pompájával fejezed ki, szeretetben, nagyrabecsüléssel, az érettség állapotában, bölcsességben, egészséges és kiegyensúlyozott gondolkodással. Hát ez az a lépés. Ez nyitja ki az ajtót. Ez egy olyan ajtó, amit többé már nem tudsz becsukni. Ezért is figyelmeztetünk folyton benneteket, hogy ne tegyétek meg, csak ha valóban komolyan gondoljátok.

Sokan megkérdezték: „Ha van szabad akarat, miért nem zárhatod be azt az ajtót, ha úgy akarod?” Ó, szabadon választhatsz. Csakugyan, dönthetsz úgy, hogy figyelmen kívül hagyod, hogy kinyitottad az ajtót és persze akkor tagadásban élsz. Vajon lehetsz-e nyugodt, ebben az állapotban? Kiegyensúlyozatlan leszel, ami szorongást hoz létre. Miért? Kedves Emberi Lény, ha már valamit tudsz, azt nem lehet visszacsinálni. Nem tudod magad arra kényszeríteni, függetlenül attól, hogy mennyi szabad akaratod van, hogy elfelejts valamit. Amikor elkezd hozzád érkezni a századok bölcsessége, vajon mit fogsz tenni? Úgy teszel mintha nem vennéd észre? Legyél óvatos. Mindig tudd, hogy mit teszel. Legyél őszinte saját magaddal mielőtt valaha is megteszed ezt a lépést.

A következő üzenetben azt kezdjük majd elmagyarázni, mi történik azzal a személlyel, aki kinyilvánítja ezt a mélyreható szándékot. Mik az azonnali eredmények? Mit érez? Hol vannak a csapdák? Meddig tarthatnak az egyes reakciók? Ezek közösek a felemelkedés élményében, de nem minden esetben és nem minden körülmények között. De adunk egy térképet ahogy azt ígértük. De mi tartott ilyen sokáig? Az energiák nem voltak készen! Sokan kijelentették, hogy keresnek más tanításokat, mivel Kryon nem rukkolt elő konkrétumokkal. Hadd kérdezzem meg: Ha tervezel egy utazást, át az óceánon a másik kontinensre, vajon megállítanád a hajót az óceán közepén és követelnél egy másik hajót, mivel még mindig nem értél oda? Ez az utazás 12 évig tartott. Mondtuk ezt már az elején és most megérkeztünk a tudás kapujába.

Mielőtt távozunk, át kell, hogy adjuk ezt az információt: Vannak itt a teremben olyanok akik félnek. „Kryon, mi fog velem történni ha felveszem ezt az energiát? Nem lógok majd ki a sorból?” De igen, ki fogsz lógni! „Vajon ez azt jelenti, hogy az emberek majd el akarnak húzódni tőlem? Én szeretem a családom és a barátaimat. Nem vagyok biztos benne, hogy fel akarom áldozni őket ennek a spirituális keresésnek az érdekében. Nem akarok egyedül maradni!” Kedvesem, ez egy régi energiás beszéd. Egy régi elfogultság.

A különleges barát

Itt egy tanítás, amelyet már korábban, különböző helyeken, különböző időpontokban megkaptatok, de most összerakjuk ezeket. Hadd mutassak be neked valakit... egy mestert. Olyan valaki ez, akivel valóban szeretnél együtt lenni. Felejtsd el egy pillanatra, hogy nő e vagy férfi, mert ez az Ember jó barátod lesz. Minden alkalommal amikor majd ez az Ember rád néz, kényelmesen, biztonságban érzed magad. Ezzel a személlyel olyan könnyű együtt lenni, hogy természetesen mindenhova együtt mentek és mindent együtt csináltok. Soha nem ítélkezik és nem tesz megjegyzéseket. Nem fog tőled kérni soha semmit. Csak veled akar lenni. Te büszke vagy arra, hogy vele lehetsz és ő is büszke arra, hogy veled lehet. Mit szólnál ha bemutatnék egy olyan valakit, aki rendelkezik mindezekkel a kvalitásokkal és ráadásul még bölcs is? Nos, mit szólsz? Szólhatok neki? Talán félsz? Nem fogsz talán elfutni? Nem! Akkor talán bekopogsz az ajtón, hogy bemutassalak! Ki az? Te vagy, egy felemelkedett állapotban! Éppen most adtam rólad személyleírást.

Gondolj csak vissza arra, mit olvastál a szent szövegekben a történelem spirituális mestereiről, akik ezen a Földön éltek. Szerették őket! Az emberek mérföldekről eljöttek, egyszerűen, hogy ott lehessenek az energiájukban. A gyermekek és az állatok is felismerték nyugalmukat és követték őket vándorlásaikban. Nem voltak különösek, furcsák vagy barátságtalanok. Örömet sugároztak maguk körül. A szeretetről és a megértésről tanítottak. És akikre hatással voltak, megváltoztak – ahogy Elizeus is megváltozott, amikor a mester közelében állt, miközben annak energiája váltott.

Egy olyan családot tételezz fel, amelyik egészen másképp fog rád nézni és újra szeretni fogjátok egymást! Azt várd el, hogy a kapcsolataid rendbe jönnek, ha az úgy helyénvaló. Várd el, hogy a régi korlátok lehullnak. Számíts rá, hogy az ellenségeid másként szemlélnek majd és, hogy a dráma majd eltűnik. Vajon tudod, hogy most miről beszélek? Ez nem csak rólad szól, hanem az energiáról, amelyet hordozol és mutatsz. Arról szól, hogy mi történik, ha egy érettségizett vándorol egyik helyről a másikra és a tudás, amiért iskolába járt, működik. Az Emberi Lénynek az a része, amit észlelésnek hívtok tisztában van ezzel és reagál erre a személyre. Ez a személy oldja és lecsillapítja a nehéz helyzeteket és fényt visz a sötét helyekre. Talán azért jöttél, hogy hallj erről? Ne félj a mesterléted tulajdonságaitól, mert az Isten szeretetének egy tulajdonsága.

Ez még csak a kezdet. Nos, lássuk csak... hány lépés is volt? Tudod, így van ez. Rányitod az ajtót a végtelenre és mire számítasz? Hogy fogod megszámozni és lejegyezni ezt az élményt? Vajon tudod, hogy milyen energiában tartózkodsz éppen most, ahogy zárjuk ezt a kezdő üzenetet? Vajon emlékszel arra a ködre, amiről korábban beszéltem? Az a kíséret, amelyik körülötted van. Ez egy megfelelő időpont lenne arra, hogy érezd – hogy „lásd” őket. Nagyon hatékonyak és arra várnak, hogy megváltozzanak számodra.

Vajon tisztában vagy azzal, hogy minden mester minden tanításának most érik be a gyümölcse, akik csak valaha is a bolygón éltek? Vajon tudtad, hogy az összes üzenet úgy lett összeállítva, hogy végül ezt kapjátok? Az Emberiség alkalmassá vált. Ó, a hírekből talán nem úgy néz ki, de a helyzet többet rejt magában, mint gondolod. Amikor a tükörbe nézel, ne legyél csalódott. Ott van azokban a szemekben az időtlenség. A potenciálok lenyűgözőek. Lehet, hogy nem úgy néz ki – neked úgy tűnhet, hogy most szörnyű, de a föld egy tisztítási állapotban van, néha csúnyán néz ki a tudatosság változásának útján. Fogadd el, hogy semmi nem állandó. Semmit ne fogadj el sorsszerűnek. A megoldás lehetőségei mindig ott vannak. Ezért hívnak benneteket megvilágosodónak.

Minden amit magad előtt látsz ma a Földön, amint beszélünk hozzátok, meg volt jövendölve. A bolygó energiaváltásai a küszöbön állnak és a felülírás elkezdődött. Ti vagytok azok a harcosok akik ezt lehetővé tették és ti vagytok azok, akiknél ott a kulcs a végső megoldáshoz... az „Új Jeruzsálem” valóságához.

Mit szólsz ahhoz, ha azt mondom, hogy amit most láthattok ezen a földön, az utolsó az ilyen események közül ezen a bolygón? Talán elveszett egy olyan valaminek az öntőformája, amit soha többé nem akartok újra látni? Ezért lehet, hogy ez az esemény egyike az utolsóknak ebből a fajtából.

Lesznek olyanok, akik majd azt mondják: „Ó, nem így van. Tudod a háború természetes velejárója az emberiségnek. Mi állandóan elpusztítjuk egymást”. Aztán így folytatják: „Mindig is lesznek ilyen háborúk. Ezek a dolgok mindig itt lesznek” Valóban? És mi van ha én azt mondom: Minden ami ebben az elmúlt 12 évben történt, éppen ezeknek a megállapításoknak az átalakításáról szól. Mi van ha azt mondom, hogy amikor a fátyol felemelkedik és a tudatosság elmozdul, az ütközet a régi és az új energia között amit már leírtam nektek, csak abból áll majd, hogy értesíti a tudatosságot arról „amit soha többé nem akar megtenni”?

Mi van ha azt mondom, hogy ez egy új adomány volt? A tudatosság megújulása. Mi van akkor, ha azt mondom, hogy most azért éltek, hogy ezt elősegítsétek! Mi van ha azt mondom, hogy azért jöttél ide is? Te pedig azt mondhatod: „Nos, mit kell ezzel tennem? Mit tegyek vele? Útálom. Nem szeretem, nem akarok semmit, ami ezzel kapcsolatban van”.

Hát tudod, a munka néha ilyen. Kezdődjenek akkor a metaforák!

Világítótorony, hát itt vagy. Ott állsz a sziklán, ugye és ragyog a fényed. Valóban, már biztosan találtál egy helyet, hogy lehorgonyozd magad, így nem tudnak elmosni a hullámok és megrongálni a szerkezeted. Mi több, odatelepedtél a legveszélyesebb sziklákra, ugye? Veszélyes terep ahol állsz, de nem egy világítótoronynak. Végül is, ezért jöttél, ezért építettek. Te egy világítótorony vagy.

Aztán eljön a sötétség és az emberek félni kezdenek. Az emberiség hajói majd megkísérlik, hogy biztonságos kikötőkbe jussanak, te pedig eltökélten őrködsz és segítesz. És ebben a metaforában kikötőnek hívhatsz bármit, amit csak akarsz. Lehet az a bölcsesség kikötője, a tisztesség, egy magasabb tudatosság, a földi béke, vagy az „Új Jeruzsálem” kikötője. De te ott vagy, a megfelelő helyen állsz, a megfelelő időben.

Amikor besötétedik, az veszélyes. Barátságtalannak tűnik, ugye? De hirtelen, te bekapcsolod a fényt. Ott állsz, dicsőséged teljes fényében, világítótorony és ez az egyedüli fény a sziklákon. És csak világítasz. A sok hajó pedig látja és egyik a másik után kormányoznak a biztonságos kikötőbe. A hajók kapitányai ugyan nem tudják, hogy te ki vagy. Soha nem találkoztak veled, vagy a családoddal. Nem tudják a neved, de látják a fényed és az segít nekik kormányozni. Néha csak megérzés alapján. Még az is lehetséges, hogy nem is vagy tudatában fényednek és hogy mióta is hordozod, de a környező hajók tudják. Egyik a másik után jut be a kikötő biztonságába.

Ha van elég világítótorony a Földön, az emberiség hajói mind megtalálják az utat a biztonságos kikötőhöz. És a világítótornyok szilárdan állnak századokon keresztül, függetlenül attól, milyen a kor politikája. Hadd kérdezzem meg tőled világítótorony, ahogy ott állsz szilárdan a sziklán, melyik oldalra állsz az éppen ott folyó küzdelemben? Milyen nyelven beszéltél a hajók kapitányával? A válasz pedig az, hogy nem foglaltál állást és nem beszéltél egyetlen hajó kapitányával sem. Inkább csak álltál ott, lehorgonyozva Isten szeretetében és segítettél minden hajónak, hogy lásson a sötétségben.

Remélem értitek miről beszélünk. Emelkedj felül az összetűzéseken. Nem számít milyen a kulturális beállítottságod, vagy hogy a háromdimenziósságod mit vár el tőled, állj meg. Értsd meg, te már túl vagy azon a polarizáción, amiben mások még benne vannak. Te inkább az új bölcsességnek egy rétegében létezel. Ez majdnem a felemelkedésnek egy rétege. Ez egy olyan réteg, amelyik nagyon-nagyon tisztán megérti, mi az ami a küszöbön áll. Mit kéne tenned? Újra csak elmondom, világítótorony és nagyon egyszerűen fogom elmondani.

Vajon a világítótorony megvizsgálja a hajók zászlaját, akiknek segít? Nem. Megkérdezi-e a kapitányt a politikai nézeteiről? Nem. A világítótorony szereti az emberiséget és azért van ott, hogy segítse a teljes képet, függetlenül attól, hogy mit látnak a többiek helyesnek vagy helytelennek.

Mit gondolsz, hol van éppen most a probléma a bolygódon? Kedves olvasó, hol a gond a bolygódon? Gondold át, bármi is legyen az. Lehet, hogy egy ország, talán egy csatatér, vagy egy kultúra, esetleg egy olyan hely ahol betegségek vannak. Talán az a kis ovális iroda a Fehér házban? Bármi is a véleményed, hallgass ide – emelkedj felül rajta. Ne szívd magadba a haragot vagy vélemények polarizációját! Emelkedj felül ezeken!

Ezek a nyugtalan helyek homályosak és sötétek. Nem rendelkeznek azzal a fénnyel, amivel te rendelkezel. Tehát mit teszel azzal a fénnyel? Nem arról van szó, hogy valamiféle politikai üzenetet küldj. De arról sem, hogy békét küldj azokra a területekre, vagy egyéb ötletet arról, hogy minek kellene történni. De nem ám. Inkább csak arról, hogy felkapcsolod a fényt! Mi volna, ha elküldenéd azt a fényt amivel rendelkezel – az isteni természeted, – a sötétségbe? Mi történne?

Néha az emberek ott köröznek a sötétségben és még csak nem is tudnak róla. Amikor kigyullad a fény, meglepődnek és olyan dolgokat látnak, amilyeneket soha nem láttak azelőtt. Így amikor te bekapcsolod a fényt, azzal senkinek semmilyen üzenetet nem küldtél. Inkább csak azt tetted, hogy lehetővé tetted számukra a látást. Megadtad nekik a szabad választást és a bölcsességet ami a sajátjuk, hogy meglássák, ami eddig rejtve volt. Ezt úgy hívják, hogy reveláció (felismerés). Emlékeztetni szeretnélek az életednek olyan időszakaira, amikor olyan dolgokat fedeztél fel, amelyekről azelőtt soha nem tudtál. Emlékeztetni szeretnélek az életednek olyan időszakaira, amikor csak azt mondtad „ahha”, amikor olyan döntéseket hoztál, ami örökre megváltoztatta a dolgokat. Ez a világítótoronyra jellemző folyamat és ezt a fényt hordozod te magaddal. És erről szeretnénk mi beszélni.

Mi a különbség a mai nap energiája és például az egy hónappal ezelőtti energia között? Mi most az ötös évében beszélgetünk, a harmadik hónapban. (2003, március) Az ötös változást jelent, a hármas katalizátor. A katalizátor olyan valami ugye, ami egy lökés? Ha kombinálod valami mással, a katalizátor elősegíti, hogy valami megtörténjen. Ha nem kombinálod semmivel, a katalizátor mozdulatlanul csücsül, energia nélkül. Együtt a kettő nyolcat jelent, ami az a szám, amit tőlünk a felelősség új kiosztásával kapcsolatban kaptatok.

Semmi sem véletlen, amit megtörténni látsz ezzel kapcsolatban. Vajon felül tudsz emelkedni a 3D-ben történő döntéseiden és inkább a bölcsesség mellett dönteni és sugározni a fényt? Ez az üzenet. Ezt az üzenetet már korábban is átadtam partneremnek, hogy közvetítse. És ez az üzenet, amit most újra megkaptok. Ezért jöttetek. Ezekben az időkben lesznek néhányan, akiket majd visszahúznak a kultúrájuk szokásai, mert meg akarják majd nekik mondani, hogy mit is kellene tenniük, vagy éppen az aktuális politika teszi majd ezt. De hányan fognak közületek ennek ellenére felmászni azon a létrán, ami ott van a világítótoronyban, magukra ölteni a „Szellem köpenyét” és bekapcsolni a fény éltető elemét? Ne lepődj meg, ha egyedül leszel, miközben ezt teszed. Talán érted az erőviszonyokat? Az őr, aki ma egyedül van abban a toronyban, vagy ezt az üzenetet olvassa, sok más világítótorony őrzőjével van körülvéve.

Kezdődjön hát a tanítás:

Nincs is annál mélyrehatóbb téma, mint amit az elmúlt alkalommal kezdtük veletek tárgyalni. A mai előadásról sokan tudják, hogy egy nagyobb tanítás „második része” . És így igaz! Ez a második rész.

Miért nem kaptuk meg Kryontól ezt az információt korábban?

Volt aki megkérdezte, miért van az, hogy Kryon a 12 év alatt átadott leckék és információk során soha sem beszélt közvetlenül a felemelkedés energiájáról. Most tudjátok. Ez egy olyan téma volt, amelyet nem hozhattunk szóba hiánytalanul, mielőtt a rács a helyére nem került. Mert még mi sem tudtuk, milyen lesz az energia amit létrehoztok. Most itt van! Hadd tegyek fel most egy kérdést: ha egy hosszú utazásra indulsz két kontinens között, vajon megállsz-e az óceán közepén és panaszkodsz, hogy még nem értetek oda? Vajon ledobnád a kapitányt a fedélzetről és követelnél egy másikat, egyszerűen azért mert még nem értétek el a kitűzött célt? A válasz eléggé nyilvánvalónak tűnik, habár sokan vannak akik félúton elhagyták a megvilágosodásnak ezt a hajóját és egyéb információt kerestek, mert Kryon nem akarta megállítani a hajót és útbaigazítást adni arról a bizonyos kikötőről. Ezért ők majd egy üres, süllyedő hajón találják magukat, míg a tiétek végül eléri a kikötőt, készen arra, hogy partra szálljatok és bemenjetek a tudás könyvtárába.

Egyszer majd túl leszel azon az első pár lépésen, ami abból áll, hogy kinyitod a végtelennek az ajtaját és akkor megkezded a munkát. „Rendben Kryon és hány lépésből áll ez a munka?” A válasz ismét az, hogy: „Igen” (nevetés). Hány lépés van a végtelenig, amikor egyszerre csak egy mutatkozik meg? Egy lépés van, vagy sok? És ha sok van, akkor milyen sok? Milyen hosszú egy zsinór? Milyen hosszú egy kör? Vajon kezded már érteni, miért nem tudja a Szellem megadni ezt a hőn áhított lineáris választ egy nem lineáris, interdimenzionális kérdésre?

A teljes kép – A lehetőség felismerése

Most ismertetek veletek néhány olyan dolgot, amelyek megtörténnek a folyamat közben, melyet úgy írtunk le, mint „felemelkedés”. Mi történik, amikor az Emberi Lény kezdi elfogadni saját mester-létét? Jól figyelj: van akinek egy pillanat, vagy kettő, de másoknak lehetnek napok vagy évek. Nagyon nehéz meghatározni. Amiről beszélünk, „pár pillanat” alatt történik a nem-lineáris időben, ahol a fátyol azonnal felemelkedik és látod az Emberiséget – az összeset, egyszerre – és könnyezel.

Nem csak azért, mert meglátod az emberek embertelenségét egymás iránt. Nem csak azokért, akik haldoklanak és akiket megsiratnál. Ó, nem. Inkább egy pillanatra meglátod a teljes képet és ezt nehéz elviselni. A felemelkedés szemszögéből, az első dolog ami veled történik, hogy eláraszt az érzékenység mindezzel kapcsolatban. Látni fogod majd, hogy éppen mi történik a földön és semmihez sem tudod majd hasonlítani.

Sámán mester, ez megmagyarázza miért futnak el néhányan a hegyekbe. Még az első lépést sem tudják végigcsinálni. Bármit megtennének, hogy el tudják szigetelni magukat, hogy ne kelljen nekik látni, ne kelljen nekik hallani és soha, de soha ne kelljen róla beszélni. Túlérzékenyek? Enyhén szólva. Pedig ez csak egy lépés és nem is az a lépés, amiről azt gondolod, hogy kérted, hogy végigcsináld. Valójában, ez csak eredménye annak, amit kértél, hogy megtehess. Az első reakción túl lehetsz gyorsan, de tarthat nagyon sokáig is. Ez csak rajtad áll. Milyen sokan ragadnak le itt és soha meg nem értik, hogy ez része az utazásnak. Sokan vannak itt most ilyenek. Ennek a megsejtése az, ami segíteni fog abban, hogy végigcsináld. Sokan lesznek, akiket a félelem annyira megbénít, hogy még szabadulni sem akarnak, nemhogy folytatni.

Ez a „tudatosság felelőssége” és sokak számára ez ijesztő. Elmúltak azok a napok, amikor ülhetsz és imádkozhatsz azokért, akik bajban vannak és közben nem érzel semmit. Ebben a folyamatban egy pillanatra inkább te leszel bajban. Mert látni fogod a szenvedést, a gyászt és a feladatokat. Egy felemelkedett szemszögéből, fogod majd látni a földi Ember dualitását és zokogni fogsz az erőfeszítései miatt. Belelátsz majd a szívükbe és „látod” majd az emberiség szívét.

A Föld részévé válni – mint soha ezelőtt

Egyszer, amikor majd végigcsinálod ezt a szakaszt, ott lesz egy másik, egyaránt fontos lépés vagy reakció, egy olyan helyzetben, ahol szintén megrekedhetsz. Hirtelen kezdesz majd összekapcsolódni a földdel, magával a föld talajával. Másképpen nézel majd a fákra és az égre. Indulataid kezdenek változni és úgy tekintesz majd magadra, mint aki része az élet rendszerének. És akkor zokogni kezdesz a bolygóért! Valójában, ezek az első lépések mind a felelősségről és tudatosságról szólnak. De mi is az a spirituálissá válásban, ami ennyi zokogásra késztet, kérdezheted. Arról van szó, hogy szeretet ébred benned az emberiség és a föld iránt. Szeretet ébred benned minden iránt.

Szeretném nektek elmondani, hogy amint a fátyol eltűnik, elkezd énekelni azoknak a kórusa, akik ti valójában vagytok és Isten szeretete a melódia. Vannak köztetek, akik ezt nem tudják végigcsinálni. „Túl érzelgős! Túl érzékeny leszek.” És akkor elhatározod, hogy találsz valami más tevékenységet ami segít megóvni attól, hogy meglásd amire szükséged van. Elmenekülsz.

Maradhatsz ennél a viselkedésmódnál ameddig csak akarsz, de szóltunk ezekről a dolgokról, úgyhogy, tudni fogod ha ebben a szituációban találod magad, hogy ez egy hosszú utazás, de egy utazás, semmi több. Egy utazás, ahogy a neve is mondja, kirándulás egyik helyről a másikra. Talán egyik kikötőből a másikba, vagy talán egy utazás egy nagy óceánon keresztül.

Ez az első pár reakció a felemelkedés energiájára olyan mint egy előszó, egy tudományos könyvben. Ezek mutatják be a magatartás átalakulását és a spirituális cél felismerését. Ezek „puhítják az Emberi szellemet” arra, ami következik.

Az interdimenzionalitás egy teljesen más életfelfogást kínál. Ott van a tanulásnak egy palettája, ami a következő megnyilvánulásra készít fel. Egyetlen elem kivételével a tulajdonságoknak ez a palettája bármilyen sorrendbe rakható. „A felemelkedés palettájának” hívjuk. Hat szín található rajta.

A tanulás palettája

Ezen a palettán van egy olyan tulajdonság, ami az első helyre kívánkozik. Mi a következő lépés, azok a bevezető reakciók után amelyeket leírtunk? Miután megvan a szándék, miután kinyílt az ajtó, miután elkezdődik a helyezkedés, miután szeretet ébred benned a föld iránt és zokogsz az emberiségért és most már elég stabil vagy ahhoz, hogy megkezdjük a tanulási folyamatot, mi is legyen az első dolog, amit megtanulsz? Hát, ezt hogy mondjam el? Elkezdesz majd valamit eltávolítani a DNS-edből!

Ez a következő lépés egyedülálló. Azt szeretném, ha valamit megértenétek a DNS információ interdimenzionális „kelyhéről”. Nem láthatod a DNS-ben lévő összes réteget, azokat amelyek meg vannak töltve karmikus információkkal és életfeladatokkal, azokat, amelyek azt írják le, hogy ki is vagy ezzel az alkalommal, az ideiglenes kapcsolataid – mind teljes, hiánytalan rétegek. A DNS-nek ez a „kelyhe” állandóan tele van. Az egész DNS információt tárol, minden darabkája. Nincs olyan rész, ami nincs használatban. Minden Ember teljes DNS állománya színültig meg van töltve, amikor megérkezik a bolygóra.

Megkérdezheted: „mit tartalmaznak ezek a rétegek?” Hadd mondjam el, mit is tartalmaz egyetlen réteg. Tartalmazza a dualitás feltételeit, ami az emberi természet egyik sajátossága. Olyan valami, amit ti el akartok törölni és persze ez elég komplikált, mert ez a „félelem.”

A félelem és a bölcsesség interdimenzionális testvérek

Találj nekem egy olyan mestert, aki fél. Nem megy ugye? Lehet, hogy sok mesternek tanulmányoztad az életét? Lehet, hogy úgy érzed, hogy féltek is, csak a hitükkel ellensúlyozták? Nevezd meg a mestert akit tanulmányoztál és én elárulom amit tudni akarsz és azt is, hogy miért nem félt. Ennek a DNS-nek nevezett kehelynek abban a rétegében, amelyik a legtöbb Embernél félelemmel van megtöltve, egy felemelkedett mesternél nincs semmi. A felemelkedési folyamat kiüríti azt. Ez a folyamat teljesen és hiánytalanul eltávolítja azt az energiát az emberi pszichéből, a testből, az isteni részből és minden dologból, ami ehhez tartozik.

Ez valójában az első tényleges „munkafázis” a felemelkedés folyamatában. A félelmetes dolgokat, melyek a te „lenyomatodat” és a nevedet viselik magukon, el kell távolítani, szó szerint ki kell húzni mint egy zsineget, egyenesen a tested DNS-éből. Kihúzni és feltekerni egy metaforikus orsóra, amit a „félelem orsójának” hívhatunk és kidobni a szemétbe, leválasztani. Hogy soha ne kapcsolódhassanak újra hozzád. Ez az Emberi természet változtatása, amit eltávolítasz, az egy nagyon mélyreható dolog.

Hogy még nehezebbé tegyem ezt elképzelni, most elárulok még valamit a DNS-edről, ami interdimenzionális. A félelem ott van, mint valami burok, majdnem minden réteg körül, ez az amit korábban úgy hívtunk, hogy „kristályburok.” Emlékezz csak, a kristályburok egy metafora, mint „a tudás memóriája” és szinte kéri, hogy programozd újra és változtasd meg. Ez az információ mögött ott rejtőzködik egy titok, nevezetesen, hogy miként lett a DNS átdolgozva és hogy miként valósulnak meg a csodák a biológiátokban.

A félelem eltávolításának első eredménye az, hogy a DNS-nek ez a teli kelyhe amiről beszéltem, most csak részben van megtöltve. Nem számít, hogy mennyi félelem lett eltávolítva, a kehely nincs többé tele. Mivel minden Ember más, a félelem eltávolítása után egyiknél több, másiknál kevesebb hely áll rendelkezésre, mondhatja valaki. Valójában, a „várható félelem” mennyisége ugyanaz minden egyes Emberi Lényben. Egyszerűen csak úgy tűnik, hogy valakinek több van mint másoknak, mivel minden spirituális folyamat velejárója a képesség, hogy kiürítsd. Azt mondjuk tehát, hogy minden egyes Ember hasonló mennyiségű „várható félelemmel” rendelkezik, de egy Ember egyensúlya határozza meg, mekkora az a mennyiség, ami megnyilvánul. Jóllehet, ebben a felemelkedésnek hívott isteni folyamatban, az Ember majd eltávolítja azt.

Ezen a ponton lesz egy kissé még bonyolultabb. Azoknak a tételeknek a palettája, amiről kezdtem nektek beszélni, az egy interdimenzionális elrendezés része. Ez a csoport felül van és a többiekre merőleges. Nem állnak sorban, vagy várakoznak arra, hogy majd használod őket. Nem tudod őket megszólítani egyiket a másik után, hanem egyszerre, mégis külön-külön. Képzelj el egy festőt. A különböző színes festékek palettáján ott vannak körben a színek. Hogy lefesthesse a képet, ami ott van az elméjében, úgy tűnhet, egyszerre egy színt használ, de a valóságban az ő víziójában ott az egész kép, ahogy folyamatosan belemártja ecsetjét ugyanazokba a festékekbe, újra meg újra, hogy létrehozza a vízióját. Nem egy színt használ egyszerre. Minden színt használ, állandóan. A teljes képhez ezért az egész palettát használja és egy egyedi kreáció lesz. Jegyezd meg: a festő nem egy képet fest egy palettával! Tehát, érted már, hogy bár a paletta lehet ugyanaz mindenki számára, az eredmény mégis mindenki „kezéből” egyedi?

Amint kihúzod a félelem fonalát, ott egy újabb darab a palettán, ami kezdi azt helyettesíteni. Hogy mindig teli legyen a kehely, helyette egy másik tulajdonság jelenik meg, úgy hívják bölcsesség! Képzeld el: Egy Emberi Lény, aki úgy jár-kel a földön, hogy nincs benne félelem, a bölcsessége pedig növekszik. Vajon ez úgy hangzik mint egy mester? Igen, bizony az. Ez egy átalakulás, alkímia. Ez egy mélyreható változás az Emberi természetben és abban a felállásban, amiben megszülettél.

Az Újjászületés Temploma, átdolgozott változat (Kryon második könyve)

Nos, itt egy példa erre molekuláris szinten, mégpedig egy őskori példa, amiről már beszéltünk ezelőtt is. Van egy olyan folyamat a sejtek megfiatalításában, amiről még senki sem beszélt és most itt az ideje, hogy feltárjuk. Az újjászületés ősi molekuláris folyamatának, amit az atlantiszi Templomban gyakoroltak, a része az a folyamat, amelyben a DNS rétegek újraírása és a rétegekből való takarítás történik.

Azokban a napokban, ott a megfiatalodás gépezetével valami érdekes dolog történt, ahogy azt már leírtuk az egyik Kryon könyvben. A leírt folyamatban a DNS-t egy olyan behatás érte, ami ideiglenes volt. Úgy tűnt, hogy bármit is ürítettek ki, az idővel visszatért. Úgyhogy a kezelés periodikussá vált: eltávolítás, visszajutás, eltávolítás, visszajutás. És ez egy hároméves ciklus volt. Azt mondhatnátok ezért, hogy még az emberiség által ismert legjobb fiatalító folyamatnak is (és ez valóban a legjobb volt abban az időben), csak rövid ideig volt hatása, miután a biológiátok természetes állapotát visszaállították a mágneses idő-visszafordító módosítással.

A felemelkedési folyamatban nincs visszaút. A DNS burkot újraírtad, a félelmet eltávolítottad. Ez egy egyedi Emberi Lény létrehozásáról szól, egy Emberi Lényről, aki megváltoztatta azt a szokásos DNS-t, amivel született. Ha lenne egy olyan műszered, amivel belenézhetnél a DNS-be, mondjuk egy interdimenzionális mikroszkóp, látnád a változást. De nem szükséges semmiféle felszerelés ehhez a lépéshez, mert a felemelkedett fátyol ereje és a Föld új energiája, egy stabil, módosított ráccsal, táplálja a folyamat motorját.

Csak két tulajdonságot írtunk le abból a hatból, ami az interdimenzionális palettán található, a félelmet és a bölcsességet. Az egyik lecseréli a másikat. Hogy ez mennyi ideig tart? Mit szólsz három naphoz? Esetleg három évtizedhez? Mi az, amit az Ember engedélyez ebben a folyamatban? Miről van szó, amikor azt mondjuk, az Ember isteni időciklusa? Mindezek szerepelnek ebben a forgatókönyvben. Minden kézikönyv, ami a felemelkedésről szól, más és más.

Az egyensúly

Hadd beszéljek most a harmadikról. Ez is ott van a felemelkedés palettáján, egyensúlynak hívják, bár ez valójában a karma újraírása. A DNS-edben van egy réteg, amit karmának hívtok. Azonban ez teljes egészében rossz elnevezés. Ebben az energiában az összes folyamat ami a karma körül szokott forogni, az eredménye, a döntések vele kapcsolatban és a rendeltetése, nagymértékben lecsökkent.

Beszéltünk már korábban a tiszta Indigó gyerekek egyik tulajdonságáról. Náluk teljes mértékben hiányzik a karma, vajon tudtátok? Nem tudsz egy indigó gyerekben bűntudatot ébreszteni. Erre nekik nincs programjuk. Számukra nem értelmezhető, mivel a bűntudat majdnem mindig a karmikus energiának a megnyilvánulása. Ha a DNS „kehely” mindig tele kell, hogy legyen, mit gondoltok, akkor az indigó gyerekeknél mi van a karma helyett? A válasz? Együttérzés és a viszály megoldásának a keresése. És ezért is neveztük őket „Béketeremtőknek”.

Egy jövendölés

Egy lehetőség tisztán látszik, még a ti időtökben. Eljön majd az idő, amikor egy palesztin és egy izraeli fiatal szembe találkozik egymással, mindkettő indigó tudatossággal. Egymásra néznek majd és megállapodnak, elindítanak valami egészen mást, valami olyat amit még sosem láttatok a Közel-Keleten. Megállapodnak abban, hogy nem számít mi történt abban az országban ahol most élnek, hogy ki kivel és mit csinált, hogy ki hiszi azt, hogy ez vagy az az övé, vagy, hogy ki volt ott először. Megállapodnak abban, hogy a történelem újraírása helyett hagyják elkezdődni a MOST-ot.

És ezt anélkül fogják megtenni, hogy változtatnának a spirituális hitrendszerükön és, hogy változtatnának kultúrájukon. Csak a múlt tudatossága fog megváltozni. Annak érdekében, hogy ez megtörténjen, ennek a bolygónak a kristályrácsa is meg kell, hogy változzon. És ez az amire várnak. Van még néhány év hátra, hogy kiválasszátok azokat, akik ennek részesei lehetnek. Ez a potenciál ott van a közeli jövőtök radarképernyőjén és olyan erősen, hogy még a nevüket is meg tudnánk mondani, de nem tehetjük, mert 18 ember közül lesz majd az egyik. Pillanatnyilag mindannyian élnek. Az egyikük nő.

Ha egy interdimenzionális forgatókönyvben nem szerepel olyan, hogy múlt és jelen, akkor mi lesz a tartalma annak a rétegnek amit karmának hívtok, ami egyfajta motorként hozta létre az energiát az elmúlt megnyilvánulásokból. Vajon mit gondolsz erről? Vajon érted már miként hozott létre ennek a bolygónak az energiaváltása elavult tulajdonságokat az Emberi DNS spirituális részében? A felemelkedési folyamat lecseréli mindegyik karmát valamivel, amit még megérteni sem tudtok. A „most” időtlen egyensúlyával. Úgy gondolj erre, mint egy „instant karmára”, vagyis a „most” karmájára. Ezt te hozod létre és te teljesíted be, egyetlen lépésben!

Egyáltalán nem tudjátok felmérni mi is történik most bizonyos spirituális lenyomatokkal, amelyek a legrégibb tanításokban vagy szövegekben találhatók a bolygón. Nem tudod összegyűjteni az új-energiás információkat a régi-energiás kézikönyvekből! Mégis, sokan nem csak, hogy azt próbálják tenni, de fegyverként használják a régi információkat, abban az igyekezetükben, hogy megállítsanak a váltásban és hogy kiürítsék a fényedet. A régire hivatkozva megkísérlik megállítani az újat. Vigyázzatok ezért és készítsétek fel saját elméteket, amikor előhozakodnak az érveléseikkel.

Erre megkérdezheted: „hát nem a mesterek adják nekünk az információt?” A válasz igen, de a mester által előadott információ egy létező energiáról szól és nem egy olyan valamiről, ami meg sem történt és amit még nem is feltételeztek. A mesterek akik a földön jártak, időtlenek voltak. Egy bizonyos szinten tudták, hogy szavaik örökre hallhatóak lesznek, de közülük nem egy előrelátta azokat a változásokat, amelyeket ti hoztatok létre ezen a bolygón! Vannak Emberek, akik nevetnek ezen. „Isten tud mindent, ami történni fog,” mondják, hadd kérdezzünk akkor valamit: Ha ez így van, akkor te miért vagy itt és játszod végig ezt a forgatókönyvet, ami majd behangolja az univerzum „jövőjét”? Ha a jövő már ismert, neked nem kellene itt lenned! Nincs értelme ennek a tesztnek!

Nézzétek ezt ilyen módon: Isten ismer minden lehetőséget, ami valaha is megtörténhet a „most”-ban. Az emberiség kiválaszt és megteremt egyet a lehetőségek közül, megnyilvánítja azt egy olyan valóságban, ami aztán katalizátor lesz a teremtés többi része számára.

A mesterek, akik a történelem folyamán a földön jártak még uralták a körülöttük lévő anyagot. Tudod, bennük ott volt a szeretet a Föld iránt. Ők tudták, hogy az anyag válaszol. Ők a mostban éltek szakadatlanul, karma nélkül. Ma is léteznek olyanok, akik rendelkeznek pontosan ezekkel a tulajdonságokkal és meg is mutatják azokat naponta a tömegeknek.

Mit tesz az újonnan felemelkedett, itt ezen a bolygón a bölcsességnek és az egyensúlynak ezzel az új energiájával? Mit teszel te megvilágosodó, amikor magadra öltöd a felemelkedés köpenyét? Mi az értelme az új energiában való létezésednek? Hogy megváltoztasd, ami ott van körülötted, „a fény bekapcsolása” elnevezésű folyamat által, hogy a többiek szabad választással, megláthassák a feltárt fogalmakat, köszönve a ti fáradozástoknak.

A Földért végzett munka növeli a bolygó rezgésszámát

Kezdjük a földdel. Az aki felemelkedett, aki itt él ezen a bolygón mint Ember, ő az aki társként viszonyul minden dologhoz. Ő az akiben szeretet ébred a négy világtáj iránt, a kelet, a nyugat, az észak és a dél iránt. Ő az akihez vonzódnak az állatok és ő az akivel az Emberek szeretnek egy társaságban lenni. Ő az a felemelkedett állapotú Emberi Lény, akiben valóban ott a szeretet a bolygó iránt. És ez a konkrét kapcsolat teszi lehetővé számára azt a munkát a bolygón, amit egyetlen másik Ember sem tud úgy megtenni, mint ő.

A kristályrács újraírása lesz a legfontosabb spirituális munka 2012-ig. A kristályrácsnak az újraírása a bolygó múltját fogja újraírni. Senki nem érzi jobban ezeket a föld-energiákat mint az, akiben nincs félelem, az akiben szeretet ébred a levegő és a víz, a fák és a termőföld iránt. Amikor a mesterek itt jártak ezen a bolygón, az elemek együttműködtek velük, a fizika meghajolt, amerre jártak. Egy mélyreható Föld-szolgálat több, mint csak egy világítótorony lenni. Inkább talán interdimenzionális világítótorony, aminek lámpás van a forgótengely mindkét végén, az alján is meg a tetején is, kiterjesztve fényét közelre is, meg távolra is. Olyan erősen sugározza a fényt a bolygóra, ahogy csak ragyogni tud.

Alkalmi munkálkodás – küldd a Fényt azokra a helyekre, ahol szűkölködnek

A következő dolog „a szituáció”. Nincs hatalmasabb fényharcos ezen a bolygón, mint egy felemelkedett, aki magára ölti a Szellem köpenyét. Ez az Ember, a bölcsességgel amivel rendelkezik és azzal, hogy mentes a félelemtől, fényével világosságot teremt azokon a helyeken ahol még sötétség van. És ezt mind megteheti a kulturális, a politikai és a vallási elfogultság keretein kívül. Ez az új Ember az elevenjébe tud vágni ott, ahol a problémák vannak azért, hogy elősegítse a megoldást és összegyűjtse a körülötte lévőket, hogy segítsenek neki a fényt eljuttatni azokra a helyekre, ahol a leginkább szükség van rá. Mindannyian rendelkeztek erre egy útmutatóval és minden egyes útmutató különbözik a másiktól.

Munkálkodás a biológián – Saját életszerződésed megváltoztatása

És ez az utolsó? Nos, ez mind közül a legfontosabb számodra. Nem az utolsó, nem, mert csak hatot kaptatok abból a sokból. Ezt úgy hívjuk, uralom a biológia felett. Valóban azt gondolod, hogy el tudsz jutni egy felemelkedett állapotba és megtarthatod a jelenlegi biológiádat? Tudsz te ettől jobbat! Vannak köztetek, akik már tiszta szándékkal, elkezdték ezt a folyamatot. Lehet, hogy még csak nem is tudtad és már bejutottál a „felemelkedés állapotába”? Helyette azonban beleegyeztél, hogy nekiindulj „a következő lépésnek”.

Vajon tudod-e hányan kapták fel isteni, spirituális fejüket, most amikor ezt kimondtad? Azok a gyönyörű spirituális segítők akik veled vannak egész életedben, akcióba lendültek. Lehet, hogy már el is kezdted ezt a folyamatot? Ha igen, az nem véletlen kedves Emberi Lény. Megvan a hatalmad, hogy újraírd saját élettartamodat. Megvan a hatalmad, hogy újraírd az Emberi génállományt. Elmondtuk már korábban is, de elmondjuk újra. Félsz, hogy ami apádnak volt, nővérednek vagy édesanyádnak, azt kapod te is? Vajon végre érted már, hogy bármi is az, az csak egy „kezdő állapot”? Vajon most már érted, hogy ez az állapot könyörög azért, hogy újraírják? Itt van előtted, készen arra, hogy utasításokat kapjon attól, akit korábban úgy hívtunk „a főnök” (te).

Mért teremtenéd meg a mesterlétet, hogy aztán meghalj, majd visszatérj és eltölts újabb 20 évet azzal, hogy felnőj és újra visszaszerezd? Nem. Ez a te időd. Vedd birtokba! Miféle szokás az, hogy tudod rombolják a tested és sietteted a napot amikor felmondja a szolgálatot? Talán te mondod, hogy nem tudsz ettől megszabadulni? Gondolkozz csak! Mennyi ideig akarsz itt lenni, hogy alakítsd a bolygót, hogy változást hozz azoknak, akik körülötted élnek? Korszakokon keresztül vártátok ezt az energiát, vajon tudtátok ezt? Most itt vagytok, benne éltek! Soha nem volt ehhez hasonló időszak, az egész emberiség történelmében – soha! Ez most a te időd, hogy tovább maradj annál, mint ahogy azt a lenyomatod mondta amikor megszülettél. Most, az életnek ez a biológiai órája teljes mértékben a te kezedben van. Ekkora hatalmatok van, „a felemelkedés szemszögéből.”.

Végezetül

Az eszközök sosem voltak ennyire határozottak és letisztultak. Az információ sosem volt tisztább. A mesterlétre való felhívást sosem kaptátok még ilyen formában. A régi korok összes mesterének visszatérése már megtörtént. Elfoglalták helyüket a bolygó rácsaiban, mind együtt, csoportonként, mind itt vannak, hogy ők szolgáltassák az emberiség számára a „felemelkedés motorját”.

Tehát mi a te felelősséged mindebben? Először is, mérlegeld ezt magadnak. Ne higgy el valamit, ami nem „cseng igaznak” a belső lényed számára. Adj időt magadnak, hogy azt beépítsd a valóságodba, az intellektusodra, az intelligenciádra és az alapvető spirituális lényedre támaszkodva.

Aztán mondok még valamit. Talán azért jöttél a Földre, hogy valóban meglásd és részese legyél az Új Jeruzsálemnek? Micsoda felelősség! Talán pontosan ezért vagy itt! És ezért ülsz itt ezen a széken, olvasod, vagy hallgatod és visszaemlékszel erre az üzenetre.

És így van ez, hogy az üzenet mostanára teljessé vált. És így van ez, hogy a két szemed olvassa az üzenetet és lehetőséged van rá, hogy letedd a könyvet, választhatsz, hogy mit csinálj. Lehetséges az, hogy a Szellem ebben a formában szól az emberiséghez? Mi van akkor, ha minden amit feltártam valós. Ki vagy te és miért vagy itt? Mi juttatott ebbe a felébredt állapotba, egy olyan állapotba, ami arra kényszerített, hogy itt legyél, vagy időt szánj arra, hogy ezt olvasd? Úgy gondolod, hogy ez véletlen? Nem az. Talán ez az amiért könyörögtél, amikor a Szellemhez imádkoztál: „Drága Szellem, áruld el nekem, amit tudnom kell.”

Kezdd el építeni azt a világítótornyot. Állj készen arra, hogy meggyújtsd a lámpát. Nincs azoknál értékesebb ember a bolygón, mint akik hordozzák a felemelkedés ismeretének a fényét. Ez egy olyan tudás és bölcsesség, amellyel ők hatni tudnak a tudatosságra maguk körül, felismeréseket váltanak ki, bekacsolják a fényt és rávilágítanak azokra a dolgokra, amelyek észrevétlenek voltak eddig.

És ezért szeretünk benneteket annyira. Sok olyan entitás van éppen most itt, akik megérintik a vállad és azt mondják: „Köszönjük, hogy beteljesítetted a lehetőségeidet”. Mindazoknak az Embereknek akik itt vannak és azoknak, akik olvassák ezt és aggódnak és azoknak, akik nem értik miért történtek ezek az erőpróbát jelentő események mostanában az életükben? Nos, mossuk a lábatokat. (Vagyis, le a kalappal előttetek!) Emiatt hívják ezt munkának, megvilágosodó. Mi megígérjük, hogy ott állunk melletted, hogy ott leszünk amikor szükséged lesz ránk és segítünk meghozni a döntéseket. Azt akarjuk, hogy hosszú-hosszú ideig itt maradjatok. Azt akarjuk, hogy egy békés, örömteli életben legyen részetek és Isten szeretete legyen veletek minden pillanatban.

És ez így van.

Kryon

Dátum
2003. 02. 23; 29.
A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni.
Kryon Mester