Dr. David R. Hawkins

Dr. David R. HawkinsDavid R. Hawkins (1927. június 3.–2012. szeptember 19.) 1952 óta dolgozott pszichiáterként, s az American Psychiatric Association (Amerikai Pszichiátriai Társaság) örökös tagja. Széles körben elismert terapeuta és oktató, jó néhány közismert televíziós műsorban szerepelt. Számos tudományos cikk és videokazetta szerzője, s a Nobel-díjas Linus Paulinggal együtt írta meg az Orthomolecular Psychiatry (Ortomolekuláris pszichiátria) című könyvet. Változatos kutatói és oktatói tevékenységéről részletes leírás található a Who’s Who in America (Ki kicsoda Amerikában?) című kiadványban.

Dr. Hawkins nemzetközileg elismert spirituális tanító, szerző és előadó, aki előszeretettel foglalkozik olyan témákkal, mint a magas tudatállapotok, a tudatkutatás, vagy az Önvalónak, Isten jelenlétének felismerése.

Megjelent műveit és előadásait széles körben egyedülállónak tartják abban az értelemben, hogy egy tudományos és kutatói háttérrel rendelkező személy utólag képes volt tisztán és érthetően szavakba önteni, és elmagyarázni a nagyon magas spirituális tudatosság megjelenésének rendkívüli jelenségét.

Dr. David R. Hawkins magyarul megjelent könyvei:

  • ERŐ kontra erő – Az igazság kiderítése és a tudatosság szintjei / Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior, 1985

  • A valódi Én hatalma / A Mindenség szeme / The Eye of the I, 2001

  • ÉN: Valóság és szubjektivitás / I: Reality and Subjectivity, 2003

  • Isten jelenlétének felfedezése – Elkötelezett nondualitás / Discovery of the Presence of God, 2006

  • A tudatszintek meghaladása / Transcending the Levels of Consciousness: The Stairway to Enlightenment, 2006

  • Gyógyulás és felépülés / Healing and Recovery, 2009

  • Az ego FELOLDÁSA, RÁÉBREDÉS az Énre / Dissolving the Ego, Realizing the Self, 2011

  • A megvilágosodás útján – 365 napi elmélkedés / Along the Path to Enlightenment: 365 Daily Reflections from David R. Hawkins, 2011

  • Elengedés – Az önátadás útja / Letting Go: The Pathway of Surrender, 2012

  • Valóság, spiritualitás és a modern ember / Reality, Spirituality and Modern Man, 2013

 


 

Isten szolgája

Isten szolgájának lenni azt jelenti, hogy az Isteni Útmutatáshoz igazodunk, ami oda vezet, hogy inkább az Én-t tartjuk szem előtt, mint azt, hogy az én és a világ elvárásainak megfeleljünk.

A kineziológiai izomtesztelés folyamata

Kineziológiai izomteszt

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A tudat energiamezeje kiterjedésében végtelen. Bizonyos jellegzetes szintjei összefüggésben állnak az emberi tudattal, amelyet 1-től 1000-ig kalibráltunk (lásd  Dr. David R. Hawkins: Elengedés c. könyv „A” függelék: A tudattérkép). Ezek az energiamezők tükrözik és uralják az emberi tudatot.

A világegyetemben minden egy bizonyos rezgést vagy másképpen mondva parányi energiamezőt bocsát ki, amely a tudatmezőben végleg fennmarad, így a valaha élt összes személlyel vagy élőlénnyel kapcsolatban minden részlet – bármilyen esemény, gondolat, tett, érzés vagy hozzáállás – örökre megőrződik, és mint ilyen, a jelenben és a jövőben is előhívható.

Szerkesztő/Szerző: 
Rovat: 

Tudatszintek és azok ellensúlyozó hatása

Tudatszintek és azok ellensúlyozó hatása
„...Igaz, hogy a világ lakosságának mindössze 15%-a áll a kritikus 200-as tudati szint felett, e 15% együttes energiája mégis elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza a fennmaradó 85% negativitását. Mivel az erő skálája logaritmikusan növekszik, egyetlen 1000-es tudati szinten álló avatár is már tökéletesen ellensúlyozza az egész emberiség teljes negativitását. A kineziológiai teszteléssel az alábbi képen jelzett eredményeket kaptuk.
Szerkesztő/Szerző: 
Rovat: 

Vallások igazságszintjei

Vallások igazságszintjei

Dr. David R. Hawkins és munkatársai kineziológiai tesztekkel állapították meg a vallások kezdeti, majd későbbi tanításainak igazságszintjét.

Szerkesztő/Szerző: 
Rovat: 

Hawkins tanítások

Dr. David R. Hawkins

Dr. David R. Hawkins tanításai tele vannak szeretettel, bölcsességgel, kozmikus humorral...

Szerkesztő/Szerző: 
Rovat: