Az Univerzumok szabályai, avagy törvényei

Vázlatos jelzést adunk arról, hogy tudomásunk szerint, az Univerzumokban milyen szabályok működnek, a magyar nyelvet használva, azok hogyan fogalmazhatók meg.

Sok forrás, az Univerzum törvényei kifejezéssel él, amikor A Teljesség szabályai-ra hívja fel a figyelmet. Mi nem törvényeknek, hanem „csak” szabályoknak nevezzük őket. Természetesen tudjuk, hogy egy adott bolygón élő összes lénynek, A Teljesség rendjéhez kellene igazodnia, mert ki-ki és együttesen mindenki szembesül a tettének, avagy nem tettének következményeivel…

Nézzük akkor sorjában az Univerzumok szabályait, persze csak erősen hézagos felsorolásként, mert a bővebb szabályok és azok részletes kifejtése már évezredek óta megtalálhatók sok más forrásban.

A helyes és a pontos megértést, avagy az alapos utánajárást a bölcs olvasóra bízzuk.

Az Univerzumok legfontosabb szabályai

A 12 fő szabály, avagy az univerzális törvények

 1. Az ember mikrokozmosz, a makrokozmosz pontos mása – ez a szabály az analógia kifejezéssel is jelezhető.

 2. A körforgás szabálya – természetesen fizikai és nem fizikai szinten is.

 3. A spiralitás szabálya – a felépítés és a lebontás szabálya.

 4. A dualitás (polaritás) szabálya – javasoljuk a Yin-Yang helyes és pontos megértését, bár ez elsősorban az alacsonyabb szintekre vonatkozik.

 5. A harmónia szabálya – Megjegyzés: minden, ami ettől eltér, annak előbb, vagy utóbb, de vissza kell térnie hozzá.

 6. A szabad akarat szabálya – Kérdés: vajon ki, mit teremt a szabad akaratával?

 7. Örökkévalóság – az élet végtelen körforgás, soha, semmi nem merül feledésbe. Másként fogalmazva: mindenki felelős a tetteiért, addig kell fáradoznia, amíg visszatalál a Teljesség Rend-jéhez.

 8. Ok és okozat szabálya – bármit teszel, avagy nem teszel, az mindenképpen következményekkel jár.

 9. Messiás (megváltó) – ha nagyon nagy a Teljesség Rend-jétől való eltérés, akkor ott mindenkor jelen van…
  Megjegyzés: A tévedések elkerülése végett, azonnal jelezzük, hogy a messiás nem vált meg téged, hanem próbatételeken keresztül, lehetősége(ke)t ad neked arra, hogy Te, saját magad térhess vissza a Teljesség Rendjéhez.

 10. Tetragrammoton szabálya (JOD-HE-VAU-HE) – magasiskola, nézz utána…

 11. A piramis szabálya – nem az, amire az első olvasatra gondolsz, hanem a gúla szabálya, amely szerint az adott Univerzumot hat dimenzió (kiterjedés), négy forgástengely és a szférák (gömbök) metszéspontjai határozzák meg.

 12. Az élet (létezés) szabálya – az Univerzumo(ka)t három Erő hozta létre és tartja fenn.

Alacsonyabb szintű szabályok

Néhány alacsonyabb szintű szabály, amelyek megismerése és helyes megvalósítása nagyon sokat segíthet neked abban, hogy az életedet helyes mederben tartsd.

 • A lehetségesség

 • A most fontossága

 • A tükör és a tükrözés működése

 • A vonzás

 • Adok-kapok

 • Alázat

 • Az Élet célja, avagy a „Dharma”

 • Cselekvés

 • Éberség

 • Egyensúly

 • Elkülönülés

 • Elvárások

 • Erőszak-mentesség

 • Felelősségvállalás

 • Intuíció

 • Ítélkezés-mentesség

 • Karma – amely az ok és okozaton alapul

 • Mértékletesség

 • Minták

 • Önbizalom

 • Önfegyelem

 • Őszinteség

 • Rugalmasság

 • Sorsszerűség

 • Szabad választás

 • Szándék és vágy

 • Tisztességesség

 • Tökéletesség

 • Türelem és időzítés

A fentiek alapján egyértelmű az álláspontunk: az embert Kozmikus Lény-nek tekintjük, ezért a magunk lehetőségeivel élve, messzemenően segítjük az embereknek a Teljesség-hez való visszatérését.

Rovat

A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni.
Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai