Az Emberiség Újjászületésének Napja

A „Felettes Én”-ek szintjén,
1987.08.16-án döntöttünk az újjászületésünkről

(ébredésünkről, megvilágosodásunkról, felemelkedésünkről ...),
ezért a továbbiakban

augusztus 16.

Az Emberiség Újjászületésének Napja

 

Bővebben

„A bolygó változásának egy része 1987-ben kezdődött, a Harmonikus Konvergencia idején. Ez alkalommal egy mérés történt, amikor az emberek Felsőbb Én-jeinek feltettünk egy kérdést. Talán nem emlékeztek erre? Nem véletlenül, mert ez nem a ti valóságotokban zajlott. Ekkor minden egyes Emberi Lény Felsőbb Énjének feltettük a kérdést: „Készen állsz arra, hogy megváltozzon az általatok létrehozott energia?” A válasz igen volt. Az eredmény pedig már számotokra is látható.”

Forrás: Kryon: A Harmonikus Összhang

„1987. augusztus 16-a rendkívüli napot jelentett a Föld számára. E napon a Föld megmérettetett; s a fátyol túlsó oldalán létező lények legnagyobb meglepetésére és örömére úgy találtuk, hogy bolygótok jóval nagyobb energiaszinttel rendelkezik, mint az várható lett volna. Vajon tudjátok, mi is történt akkor? Dimenziókon átívelő ismereteket fogunk most átadni nektek. Mindegyikőtöknek, minden bolygón élő Embernek, az Angyalok csoportjának, akik vagytok, kikérték a véleményét, hogy neki megfelel-e, ha továbbléptek a következő szintre. A kérdés pedig az volt, hogy meg akarjátok-e valósítani ezt a tudatváltást a bolygó számára. Hogy hozzájárultok-e az eónokon át változatlan emberi DNS evolúciójához. Ez volt az idő, amikor az emberiség igennel szavazhatott, valójában ez a szavazás egy magasabb spirituális szinten történt. Azért volt szükség erre az engedélyre, mert biológiai részeteknek a múltbeli lehetőségeket meghaladó mértékben kell fejlődnie a következő szint eléréséhez. Az engedély megadására egy találkozás keretében került sor. Ez volt az első eset, hogy a beleegyezéseteket kérték az Emberiség biológiai és spirituális fejlődéséhez, és ti igent mondtatok. Az Emberek hatalmas csoportja (mindenki, aki a bolygón tartózkodott) részt vett a véleménynyilvánításban. A szavazás sejtszinten történt, s igen nagy spirituális jelentősége volt. Valószínűleg nem emlékszel rá, hogy valamikor is megkérdeztek volna, pedig megkérdeztek – mindnyájatokat. Vannak olyan dolgok, amelyek a felsőbb részeidnél vannak, de ott vannak és nagyon is valóságosak. Mondanom sem kell, hogy nagy izgalmat keltett az esemény, méghozzá az egész Világegyetemben. Mindnyájan osztoztatok benne, mindnyájan éreztétek a felfokozott izgalmat. Felsőbb Énetek, aki mindent ismer, valóban tudta, hogy a bolygóra gyökeres változás várhat. Volt, aki megkérdezte: „Ha valóban Isten részei vagyunk, ha valóban angyalszerű lények vagyunk az emberi dualitás közepette, miért kellett bennünket megkérdezni? Nem lehetett előre tudni, hogy úgyis igent mondunk, mert ez fakad a Szellem energiájából?” A válaszból megállapíthatjátok, hogy mennyire tiszteljük az Embert, aki a szabad választás bolygóján él: a szabad választás révén jutottatok el addig a pontig, ahol a spirituális fejlődési folyamat részeként szükség volt az Emberek engedélyére, akik a bolygón éltek és a dualitás keretei között végezték munkájukat. Annak ellenére, hogy az „elrendezés” a helyén volt és minden elő volt készítve, még mindig meg volt a választás lehetősége, hogy nemet mondjatok. Ez a fordulópont jelentette a kezdetét annak az eseménynek, amely felett most én örömünnepet ülök. Mert e nap nélkül, és a megméretés nélkül, bizony semmi sem úgy történne, amiként azt most tapasztaljátok. A Föld drámai változásokon ment keresztül az utóbbi ötven évben, s ez adott okot az univerzumban felzendülő hatalmas örömujjongásra.”

Forrás: Kryon: Az új energia

„A Harmonikus Konvergencia (amit később 11:11-nek neveztünk el) energiája által 1987-ben kitárult egy fontos ablak, ami a Harmonikus Összhang zárt be 2003-ban. Ez az ablak olyan évek lineáris sorát jelentette, melyről tudtatok, melynek bekövetkeztét előre jeleztük. Mindkét esemény olyan bolygómozgásokkal és energiákkal függött össze, melyeket Kryon megmagyarázott.”

Forrás: Kryon: A Vénusz átvonulás ajándéka

A harmonikus konvergencia

1987-ben elvégezték a bolygó 25 évenként rendszeresen ismétlődő vizsgálatát. Harmonikus konvergenciának neveztétek el ezeket a méréseket; amint mondottam már, az utolsó 2012-ben lesz. Ám ez a konvergencia azt mutatta, hogy a bolygó megváltoztatta a rezgését, mégpedig nem is kis mértékben.

Maga a Világegyetem egyik dimenzióból a másikba történő átalakulás folytán jött létre. A Földetek is készen állt a négy dimenziót meghaladó állapot elérésére – magának az életnek a valóság-paradigmája készült megváltozni. Ezt fedték föl 1987-ben.

Merre tartotok? Mit fogtok tenni? Meddig fog tartani? Egyáltalán, mire való ez a rács? Beszéltem nektek az Excalibur hajóról és arról, hogy a Jupiter pályáján van. Ezek természetesen metaforák voltak. Ha tudni akarjátok, milyen energiára utalnak, kérdezzétek meg az asztrológusoktól, mi a Jupiter szerepe az új évezredben. Ha ezt megtudjátok, megismeritek Kryon kíséretének a célját! Ez megmutatja a kíséret energiáját és azt, miért hívják a hajót Excaliburnak.
Azért, mert a mítoszban Camelotnak nevezett kard ez. A szeretet kardja. Az alkímiáé. A királlyá lett fiú húzta ki a sziklából. Emlékeztek? Excalibur.

Az elmúlt néhány évben ez történt tehát az Emberi Lényekkel, amikor kinyújtóztak és megtették a lehetetlent – amikor megjelent az alkímia. Mindegyikőtök a királlyá lett fiú. Végrehajtotta a lehetetlent; lehajolt és kirántotta az igazság kardját a kőből. Ezért neveztük el Excaliburnak. A kard bölcsességgé vált, a királyság fejlődött, egységet, elfogadást és békét teremtett a lakói számára. Emlékeztek?

A 11:11

Ezután elérkezett a 11:11. Hányan értitek ténylegesen a jelentését? Még annak előtte megmagyaráztam a „9” tartalmát. A beteljesedést hordozza. Elmondtam nektek, hogy a „11” a mester szám, a rács kíséretének a száma. Most pedig nagyobb szerepet játszik az életetekben, ugye? Hányan figyeltek föl arra, hogy 12 évvel ezelőtt Kryon mindössze két számról: a 9-ről és a 11-ről beszélt? Mit mond ez nektek a folyamatban lévő eseményekről? A 11:11 volt a szellemi dimenziók ablaka, a változás engedélyezése... a lehetőség új Világegyeteme született, az emberiség engedélyt adott arra, hogy belépjen.

A 12:12

A rács kialakult, majd bekövetkezett a várt 12:12. A 11:11-ben az emberiség engedélyt kapott arra, hogy belépjen az új valóságba – az új tervbe, amiben mindenkinek figyelnie kell. Jelenleg sokkal több Emberi Lény él a bolygón, mint korábban bármikor. Nagyobb lehetőségük van a békére, mint bármikor – ellentmondásosnak érzitek? Igen, a régi paradigma szerint az. A 12:12 azt jelentette, hogy az emberek sokasága megkapta a fáklyát, ez pedig lehetővé tette a föld igazgatását. Nehéz megmagyarázni. 1989-ben megmozdult a rács, és a 12:12 azt a lehetőséget adta az emberiség kezébe, hogy Gaia teljes lényegiségét megragadja. A szurdokok őrzői közül távoztak néhányan, még a kertek déváinak egy része is elment. A bolygó legszentebb helyei
között voltak olyanok, amelyeknek mindig is bizonyos fajta energiájuk volt; ezek a helytartók – a szent energiát tartók – indulásakor átalakultak. Az indulásukkor átadták az energiájuk fáklyáját az Emberi Lénynek, aki kezdte érezni a rács elmozdulását, és magára öltötte a föld életerejének a
köpönyegét.

Az emberek átadták egymásnak az energiát – birtokba vették a saját angyalaik isteni minőségének egy részét. Az elmúlt évtizednek ebben a tudatosodási fejlődési folyamatában tízezrekben merültek föl a kérdések: „Van még ezen túl is valami? Mondj még többet Istenről. A dolgok olyan fölkavarodását érzem, amilyet soha eddig. Mi történik?” Az emlékek óriási tudatosodása ment végbe, és azok, akik egy ideje már részt vesznek ebben, tudják, miről
beszélek. Ma semmi sem ugyanaz, mint tíz évvel ezelőtt volt.”

Forrás: Kryon: Az új kezdet

„...Az előre nem látott, 1987-es Harmonikus Konvergencia nevű váltás terméke és az egyik oka annak, hogy olyan sok váltást és változást éreztek egy annyira összenyomott időperiódusban. Mégis, ez a kristály nem volt benne a próféciáikban és nem volt benne Nostradamus jóslataiban sem. Mit jelent ez számodra ezzel a bolygóval kapcsolatban? Azt kellene, hogy hangoztassa, hogy nem létezik olyan Ember, aki meg tudná mondani, hogy mi fog történni!”

Forrás: Kryon: Döntések

„A „teljes kép”, ahogyan az elmúlt években láthattátok és elmondtuk nektek, magában foglalta a Harmonikus Konvergenciát 1987-ben. Ez a 11:11 -ként vált ismertté, mint a nagy ugrás és változások ideje. A fátyol másik oldalán tartózkodó részeitekkel való megállapodás ideje volt ez – egy tervezési szakasz. Minden embernek, aki valaha itt volt, vagy ide szándékozott kerülni, része volt ebben az ugrásban, nem csak az éppen jelenlévőknek. Tehát kvantumdöntés volt ez, amiről az összes (többségében nem a bolygón tartózkodó) ember minden részét megkérdeztük – a megkérdezett csoport pedig úgy döntött, változtat.”

Forrás: Kryon: Új információk 2006-ra

„Nos, gondoljatok csak arra, hogy mi juttatott benneteket 1987-ig a Harmonikus Konvergenciába. Az Armageddon felé tartottatok, ám ez a különleges energia eltűnt és nem fog megnyilvánulni. Az emberiség vége közelgett, ám szabad döntésetekkel elkerültétek azt. Túl vagytok rajta. Megváltoztattátok. Mi pedig folytonosan ünnepeljük ezt a változást. Nem azért ünnepeljük, mert élve maradtatok, hisz az átmenet az élet része. Nem. Inkább azért ünnepeljük, mivel ez azt jelenti, hogy annyira szerettétek a bolygót, hogy úgy döntöttetek, mentek egyenesen előre, a 2012-es átmenet energiájába, hogy egy emelkedett Földön éljetek. Mi azért ünnepeljük a 11:11-et, mert a tiszta megvilágosodást jelenti.

Íme egy ezoterikus kérdés: „Kedves Kryon, ha Armageddon bekövetkezett volna és ezzel együtt a világ vége is, ha az emberiség megszűnt volna létezni, akkor mi történt volna 2012-ben? Emberek nélkül is bekövetkezett volna a magas vibráció?” Elárulom nektek: Gaia időbeosztása az Gaia időbeosztása. A korszakoknak ez az energia „órája” tovább jár. Kapcsolatban van a körülöttetek lévő csillagokkal és bolygókkal, még a napotokkal is, az égen. Az emberiség szabad választása külön áll ettől az órától, de kapcsolódik hozzá, ha az Emberek jelen vannak. A kísérlet folytatódna, talán éppen az emberiségnek egy újjászületésével. Persze, ez csak egy spekuláció, ugye? Mert a dolgok nem így állnak. Hát persze, hogy nem.”

Forrás: Kryon: Az új gyógyító energiák

„Emlékezzetek a Harmonikus Konvergenciára. Gyönyörű időszak volt az 1987-es év, egy különlegesen tervezett időpont, amikor is egy felsőbb szinten kérdés lett intézve Felsőbb Énetekhez: „Tovább akartok-e haladni azzal az energiával, amit az elmúlt ezer év során fejlesztettetek ki, vagy meg akarjátok változtatni és egy egészen más energiába akartok költözni?” Szeretnétek-e egy új elrendezést, amit egy új energiaréteg határoz meg a bolygó körül (egy új jövőt)? Egy magasabb szinten mindannyian kijelentettétek: „Változtatni akarunk.”

Valaki közbeszólhat: „Nos, ez rendkívül érdekes, de nem bizonyítható és nem tudunk róla semmit, hiszen éteri szinten zajlott.” Mi pedig erre azt válaszoljuk: legyen az a bizonyíték, ami utána következett, mivel ez a lényege annak, hogy mi az igazság pillanatnyilag.”

Forrás: Kryon: Hogyan csináljátok?

„1987-ben, a Harmonikus Konvergencia megkezdte azt a fraktál idő hullámot, amiben most vagytok. A tudatváltás, ami korokon keresztül meg lett jósolva, itt van és most több mint 20 évvel később benne ültök.”

Forrás: Kryon: A DNS kilencedik, gyógyító rétege

„... a Harmonikus Konvergencia után a dolgok változásnak indultak a bolygón, amit 1992-ben a 11:11-gyel meg is ünnepeltünk. 1987-et követően nagyon-nagyon gyorsan néhány kormánynak, – amelyek tervek szerint elsődleges szereplői lettek volna a megjósolt Armageddonnak – teljesen szétesett a geopolitikai szerkezete. Lapozz vissza és nézz utána az 1987-es eseményeket illető szinkronicitásnak.”

Forrás: Kryon: Tél a spiritualitásban

Szerkesztő/Szerző

A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni.
Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai