Alapok

Harmóniában

Alapvetés:

„Miként belül, úgy kívül,

Miként a nagy, úgy a kicsi,

Miként fenn, úgy alant,

Csupáncsak Egy Élet és Törvény van,

És aki működteti, az Egy.

Az isteni gazdálkodásban:

Semmi sem belső, semmi sem külső,

Semmi sem nagy, semmi sem kicsi,

Semmi sem magas, semmi sem alacsony.”

— Nagy hermetikus axióma

* * *

Harmóniában

Paradigmaváltás a földi életben

Mit jelent a „Harmóniában” cím és a „Paradigmaváltás a földi életben” alcím?

Tudjuk, hogy első olvasatra talán nehezen érthetőnek tűnnek, ezért a jobb érthetőség érdekében tesszük közzé az alapvetéseinket.

Harmóniában

A Teljesség alapműködése a harmónia.

Minden és mindenki A Teljesség része.

Az egyéni és egyben a közös felelősségünk is az, hogy harmóniában éljünk önmagunkkal, egymással és a teljességgel.

Paradigmaváltás

  • Az Ember sokdimenziós lény.

  • Az egyes ember a mikro-, makro-, globális-, univerzumi- és a multidimenzionális rendszerek része, azokkal szoros együtt- és kölcsönhatásban létezik.

  • A harmóniában élés megvalósítása már önmagában is paradigmaváltás a földi életben.

  • Minden egyes ember saját maga felelős a tetteiért, annak következményével mindenképpen szembesül.

  • Az emberek egymás mellé rendeltek.

  • Az ember alapjoga a kollektív tudás elérése és annak használata.

  • Az ember alapjoga A Teljesség rendjén alapuló, emberhez méltó élet.

  • Az emberi létezésben az Önvaló-ra ébredés a fontos.

A tevékenységünk

Olyan tudással foglalkozunk, amellyel az emberek harmóniában élhetnek.

A cselekvéseink a fentiekből származnak.