Alapok

Harmóniában

Alapvetés:

„Miként belül, úgy kívül,

Miként a nagy, úgy a kicsi,

Miként fenn, úgy alant,

Csupáncsak Egy Élet és Törvény van,

És aki működteti, az Egy.

Az isteni gazdálkodásban:

Semmi sem belső, semmi sem külső,

Semmi sem nagy, semmi sem kicsi,

Semmi sem magas, semmi sem alacsony.”

— Nagy hermetikus axióma

* * *

Mit jelent a „∞ Harmóniában” cím

és a „Paradigmaváltás” alcím?

Harmóniában

A Teljesség harmonikusan működik, ezért egyértelmű a következtetés, hogy ∞ harmóniában létezünk.

Minden és mindenki A Teljesség része.

Az egyéni és egyben a közös felelősségünk is az, hogy harmóniában éljünk önmagunkkal, egymással és A Teljességgel.

Paradigmaváltás

Mi a paradigmaváltás?Korszerűtlenné vált szemlélet megváltoztatása.

Alább azok a szempontokat találod, amelyek a honlapon megjelentek paradigmaváltását jelzik.

  • Az Ember sokdimenziós lény.

  • Az egyes ember a mikro-, makro-, globális-, univerzumi- és a multidimenzionális rendszerek része, azokkal szoros együtt- és kölcsönhatásban létezik.

  • Az emberek egymás mellé rendeltek.

  • Az ember alapjoga A Teljesség rendjén alapuló élet.

  • Az emberként létezés legfőbb célja az Önvaló-ra ébredés.

A fentiek alapján, a

∞ harmóniában létezéssel, Önvalóra ébredéssel,

megvilágosodással ... foglalkozom.

Szerkesztő/Szerző

Rovat

A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni.
Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai